Το σκεπτικό με το οποίο δικαιώθηκε ο Απόλλων Α.

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, αποτελουμένη από τους Αθ. Θεμέλη Επίτιμο Αρεοπαγίτη, ως Πρόεδρο και μέλη τους Γεώργιο Βλάσση Επίτιμο Αντεισαγγελέα Αρ. Πάγου και την Μαρία Αναστασάκη, δικηγόρο Αθηνών-Εισηγήτρια, που έχουν ορισθεί με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ, κατά την συνεδρίαση της 12-8-2011.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 περ. Στ΄του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΠΟ, καθώς και αυτές του άρθρου 29 παρ.12 του Ν.3479/2005(ΦΕΚ 152/Α/19-7-2006).
Συνεδρίασε δημόσια την 2-11-2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της ΕΠΟ, με την παρουσία και της Γραμματέως Χ. Δανάκου-Πούλιου, για να δικάσει την υπ΄ αριθ. πρωτ : 33069/20-10-2011 έφεση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΥ» που εδρεύει στα Απόλλωνα Ρόδου , και του Κωνσταντίνου Γουλάρα, ποδοσφαιριστή του άνω Σωματείου, κατοίκου Απολλώνων Ρόδου, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Δημ. Καρπετόπουλου, κατά της υπ΄αριθ. 4/5-10-2011 Απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ¨Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκαννήσου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη έφεση ασκήθηκε νομότυπα, εμπρόθεσμα και παραδεκτά, έχουν δε καταβληθεί τα νόμιμα και προβλεπόμενα από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ΕΠΟ σχετικά παράβολα των τελών λειτουργίας της παρούσης Επιτροπής και συζήτησής της και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω για να εξεταστεί το βάσιμον των λόγων της.
Οι εκκαλούντες παραπονούνται κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως, με την οποία τιμωρήθηκε το εκκαλούν Σωματείο κατ΄ άρθρο 21 παρ.2 εδ.β΄ με αφαίρεση τριών(3) βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και δύο (2) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα, λόγω υπαιτιότητός της στην διακοπή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 28-9-2011 πριν από την κανονική λήξη του, και με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου ομάδος του Ατρομήτου ΔΙΜΥΛΙΑΣ με τέρματα 3-0, και ο εκκαλών ποδοσφαιριστής , κατ΄ άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ-η, και 10 παρ. 2ε , με ποινή αποκλεισμού 15 αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 150 ΕΥΡΩ για την βάναυση συμπεριφορά εις βάρος του β΄Βοηθού διαιτητού ΛΑΤΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ που είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό του, για λόγους που αφορούν στη νομιμότητα της προσβαλλομένης απόφασης και στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών.
¨Οσον αφορά στον πρώτο λόγο εφέσεως των εκκαλούντων , ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Δωδεκανήσου τους επέβαλε με την προσβαλλομένη απόφαση τις εν αυτή αναφερόμενες ποινές , χωρίς προηγουμένως να τους κλητεύσει νομίμως προς απολογίαν, κρίνεται βάσιμος κατά το κεφάλαιον τούτου που αφορά στην επιβληθείσα ποινή εις βάρος του εκκαλούντος Σωματείου, ήτοι στην κατακύρωση του αγώνα με σκορ 0-3 υπέρ της αντιπάλου ομάδος Ατρομήτου Διμυλιάς  , στην αφαίρεση 3 βαθμών από το τρέχον και 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα από την ομάδα του εκκαλούντος. Και τούτο καθόσον σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου  21 παρ.9 του ΚΑΠ Ερασιτ.Πρωτ/των «Σε κάθε περίπτωση που δεν τελείται ή διακόπτεται αγώνας – για οποιονδήποτε λόγο- για το κύρος αυτού και τις επιβαλλόμενες ποινές αποφαίνεται το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο», ήτοι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ , η οποία όμως κατά το άρθρο 8 παρ.1 του Δ.Κ. της ΕΠΟ, ασκεί την προσήκουσα πειθαρχική δίωξη αυτεπάγγελτα, άμα τη γνώσει των γεγονότων από το Φύλλο Αγώνος, και καλεί σε απολογία τον εγκαλούμενο προ 48 ωρών. Αυτή η διαδικασία προβλέπεται ρητά από τις κείμενες διατάξεις του Δ. Κ της ΕΠΟ, και όπου ο νομοθέτης ήθελε την άνευ απολογίας του κατηγορουμένου επιβολή ποινής το προέβλεψε ρητά, όπως στην διάταξη του άρθρου 10 του Π.Κ. της ΕΠΟ, ήτοι στις ποινές των ποδοσφαιριστών όπου δυνάμει της διάταξης του άρθρου 10 παρ.6 , οι ποινές επιβάλλονται αυτοδίκαια με βάση το Φ.Α. και το ¨Οργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιβολής αυτών των ποινών δεν έχει υποχρέωση να καλέσει σε απολογία τον παραβάτη.
Μετά ταύτα γενομένου δεκτού του αντιστοίχου λόγου εφέσεως , ένεκα της  ως άνω έλλειψης ακρόασης του εκκαλούντος Σωματείου πριν από την επιβολή της ως άνω ποινής από την ΕΠΣ Δωδεκανήσου, καθίσταται άκυρη και εξαφανιστέα η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το κεφάλαιον που αφορά στην επιβληθείσα ποινή εις βάρος του εκκαλούντος Σωματείου, και η κρινόμενη υπόθεση εξετάζεται εκ νέου ανέκκλητα από την παρούσα Επιτροπή (κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 502 παρ.4 του Κ.Ποιν. Δικ.).
Ο ως άνω λόγος εφέσεως όμως είναι αβάσιμος όσον αφορά στην επιβληθείσα ποινή του ποδοσφαιριστή , β΄ εκκαλούντος, του οποίου η ποινή νομίμως επεβλήθη, αυτοδίκαια με βάση το Φύλλο Αγώνος.
Από το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων, το Φύλλο αγώνος, τις παρατηρήσεις των παρατηρητών αγώνα, και τα προφορικώς αναπτυχθέντα ενώπιόν μας απεδείχθη ότι: Την 28-9-2011 και ώρα 4.00΄διεξαγόταν στο γήπεδο Διμυλιάς μεταξύ της γηπεδούχου ομάδος Ατρομήτου Διμυλιάς και του εκκαλούντος Σωματείου Απόλλων Απολλώνων, ποδοσφαιρικός αγώνας για την 1η Αγωνιστική Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Ο ως άνω αγώνας διεκόπη στο 73΄ λεπτό του αγώνα, με απόφαση του Διαιτητή, διότι είχαν προηγηθεί επεισόδια εις βάρος του βοηθού διαιτητή Νεκτάριου Λάτσου , ο οποίος καταδιωκόμενος μέσα στον αγωνιστικό χώρο,από ποδοσφαιριστές της εκκαλούσης ομάδος – 7 στον αριθμό, δέχθηκε κλωτσιά στον αριστερό μηρό από τον β΄ εκκαλούντα ποδοσφαιριστή Γουλάρα, και ενώ εκινείτο με τον διαιτητή στα αποδυτήρια απειλήθηκαν με πέτρες εις βάρος τους από τους φιλάθλους της εκκαλούσης, γεγονότα που περιέφεραν τον βοηθό διαιτητού Νεκτάριο Λάτσο σε άσκημη  ψυχολογική κατάσταση, και σε αδυναμία να συνεχίσει την επιτήρηση του αγώνα.
Αυτά τα γεγονότα αποδεικνύονται από το Φύλλο Αγώνος , το οποίο είναι επαρκώς σαφές και ευανάγνωστο και την Έκθεση του Παρατηρητή , Σπύρου Κόκκινου, ώστε να μην συντρέχει περίπτωση ανταπόδειξης τούτου αλλά και περαιτέρω εξέτασης του οπτικού υλικού (βίντεο) που επικαλούνται οι εκκαλούντες, αφού δεν αμφισβητείται το πρόσωπο του υπαίτιου ποδοσφαιριστή και δεν υπάρχει ατιμώρητη παράβαση.
Ούτως αποδείχθηκε πλήρως ότι  ο αγώνας της 28-9-2011 διεκόπη πριν το τέλος του, με υπαιτιότητα της εκκαλούσης φιλοξενούμενης ομάδος, του φύλλου αγώνος αποτελούντος του μόνου ικανού και επαρκούς μέσου απόδειξης για το κύρος του αγώνα και του πειθαρχικού ελέγχου , και  ο ισχυρισμός του εκκαλούντος Σωματείου, ότι δεν συντρέχει περίπτωση υπαιτιότητος της ομάδος τους στην διακοπή του αγώνα της 28-9-2011, καθόσον ο βοηθός διαιτητή , ευρέθη σε άσκημη ψυχολογική κατάσταση, λόγω της μικρής του ηλικίας και της απειρίας του, που προεκάλεσαν την αδυναμία εκ μέρους του να διαχειριστεί τα γεγονότα , είναι τουλάχιστον αβάσιμος. ¨Οπως προκύπτει από το Φ. Α. και από την Έκθεση του Παρατηρητή, ο βοηθός διαιτητή έγινε αντικείμενο προπηλακισμού από τον ποδοσφαιριστή του εκκαλούντος Σωματείου, Μακαρούνα, και απειλήθηκε όχι από έναν αλλά από επτά ποδοσφαιριστές οι οποίοι τον κατεδίωκαν κατά την διάρκεια του αγώνα , κινούμενοι απειλητικά εναντίον του, μέχρις την στιγμή που ο ένας εξ αυτών, ο β΄ εκκαλών τον κλώτσησε στο μηρό, ενώ τέλος και ενώ εκινείτο μετά του διαιτητού στα αποδυτήρια δέχθηκαν τρεις πέτρες από φιλάθλους της εκκαλούσης ομάδος. Όλα αυτά είναι αληθή και συνομολογούνται από την πλευρά των εκκαλούντων. Συγκεκριμένα, όπως συνομολογούν στο εφετήριό τους, η ομάδα πίεζε γιατί έχανε, ο Λάτσος δέχθηκε τις διαμαρτυρίες του Μακαρούνα για σφύριγμά του για off side, προς το μέρος του έτρεξαν αρκετοί ποδοσφαιριστές για διαμαρτυρίες , μεταξύ αυτών και ο εκκαλών , ενώ όντως κατά την αποχώρηση των διαιτητών στα αποδυτήρια «ανεγκέφαλοι» φίλαθλοι πέταξαν πέτρες εις βάρος των διαιτητών.  Εξ΄ αυτών κρίνεται απόλυτα δικαιολογημένη η συμπεριφορά του βοηθού διαιτητή και η απόφαση του διαιτητή για την διακοπή του αγώνα, αφού μέσα στο γήπεδο επικρατούσε ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα και οι διαιτητές έγιναν δέκτες προπηλακισμού και επιθέσεως. Το δε νεαρό της ηλικίας του βοηθού διαιτητού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για την επίθεση εις βάρος του από τους ποδοσφαιριστές του εκκαλούντος, αντίθετα μάλιστα αναδεικνύει και δικαιολογεί εν τινί τρόπω το μέγεθος των επιθέσεων ,αφού έγινε επίδειξη δύναμης και ισχύος έναντι ενός νεαρού ατόμου και άπειρου στην διαιτησία. Εξάλλου με τις διατάξεις του Π.Κ. που προβλέπουν ποινές ποδοσφαιριστών επιδιώκεται ο σεβασμός του θεσμού του ποδοσφαίρου και η διατήρηση της τάξης και πειθαρχίας  στους αγωνιστικούς χώρους, τάξη που αν μη τι άλλο οφείλουν και πρέπει να διαφυλάττουν πρώτα οι συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές.
Μετά ταύτα και αφού αποδείχθηκε ότι ο αγώνας διεκόπη , πριν από την κανονική λήξη του, με υπαιτιότητα της εκκαλούσης ομάδος πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του εκκαλούντος Σωματείου οι προβλεπόμενες στο άρθρο 21 παρ. 2 εδ. β΄ ποινές, της αφαίρεσης βαθμών.
Αναφορικά με τον β΄ εκκαλούντα Απ.Γουλάρα, που με την κρινομένη έφεση παραπονείται για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής του αποκλεισμού των 15 αγωνιστικών ημερών και της χρηματικής ποινής των 150, καθόσον ισχυρίζεται ότι δεν εχώρησε τραυματισμός του βοηθού διαιτητή , πρέπει να γίνουν δεκτά τα εξής: Όπως προκύπτει από το Φ.Α. και την Έκθεση του Παρατηρητή, ο εκκαλών ποδοσφαιριστής κλώτσησε τον βοηθό διαιτητή στον  μηρό. Παρά το γεγονός πώς δεν αναγράφεται στο Φ.Α.  εάν η κλωτσιά εχώρησε στον αριστερό ή δεξιό μηρό του ποδοσφαιριστή, ωστόσο κρίνεται βάσιμον και αληθές ότι η ως άνω κλωτσιά προεκάλεσε τον τραυματισμό του βοηθού διαιτητού, αφού ως αποδεικτικό στοιχείο συντρέχει η  από 28-9-2011 Ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου που βεβαιώνει κάκωση και οίδημα στο αριστερό γόνατο , γνωμάτευση που  τόσον χρονικά (28-9-2011- ημέρα του αγώνα ) όσον και από άποψη περιγραφής τραύματος , συνδέεται  με την συγκεκριμένη επίθεση του εκκαλούντος εις βάρος του βοηθού διαιτητού. Μετά ταύτα κρίνεται ότι η εν λόγω επίθεση του εκκαλούντος ποδοσφαιριστή εις βάρος του βοηθού διαιτητή ενέχει τα στοιχεία της βιαιοπραγίας που προεκάλεσε τον τραυματισμό του βοηθού διαιτητή, και τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 10 παρ.1 εδ. η που προβλέπει την ποινή αποκλεισμού 15 αγωνιστικών ημερών, και την χρηματική ποινή του άρθρου 10 παρ.2 εδ.ε ήτοι 150 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τύποις και  κατ΄ ουσίαν την κρινομένη έφεση κατά το κεφάλαιον αυτής που αφορά στο πρώτο εκκαλούν Σωματείο.
Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση.
Διακρατεί και δικάζει κατ΄ ουσίαν.
Επιβάλλει στο εκκαλούν Σωματείο την κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου ομάδος Ατρόμητος Διμηλιάς με σκορ 0-3, και την αφαίρεση τριών ( 3) βαθμών από το  πρωτάθλημα και δύο (2) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα.
Απορρίπτει τύποις και κατ΄ ουσίαν την κρινομένη έφεση κατά το κεφάλαιον αυτής που αφορά στο δεύτερο εκκαλούντα  Κωνσταντίνο Γουλάρα
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 9-11-2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ        Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ.ΘΕΜΕΛΗΣ    Μ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ    Χ.ΔΑΝΑΚΟΥ -ΠΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε επίσης:

Επικαιρότητα

Ελεύθερη Πένα

Αθλητικά Νέα

Αφήστε το σχόλιο σας

σχόλιο

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments