Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

0
epsm2

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Δωδεκανήσου έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ» (ΕΦΗΒΙΚΟ) ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ Α.Ε. ΛΕΡΟΥ 12η ΑΓΩΝ/ΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΟ ΒΑΘΥ 16η ΑΓΩΝ/ΚΗ
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ στο οποίο αναφέρεται ότι το εν λόγω Σωματείο παραιτείται των αγώνων του εφηβικού πρωτ/τος Δωδεκανήσου με την Α.Ε. ΛΕΡΟΥ της 12ης αγων/κής και με τον ΑΟ ΒΑΘΥ της 17ης αγων/κής. 
Η Πειθαρχική επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι: 
Οι αγώνες ΑΕ ΛΕΡΟΥ -ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΑΟ ΒΑΘΥ -ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ κατακυρώνονται με σκόρ 3-0 υπέρ της ΑΕ ΛΕΡΟΥ και του ΑΟ ΒΑΘΥ και από την τρέχουσα βαθμολογία του ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ,αφαιρούνται τέσσερις (-4) βαθμοί /δυο –2 από κάθε αγώνα/ Άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ. 
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο Άρθρο από την ομάδα του ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ αφαιρούνται τέσσερις /-4/βαθμοί (δύο -2 από κάθε αγώνα) από το επόμενο πρωτάθλημα 2014-2015 και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) Ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.4 εδαφ,β του ΚΑΠ τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνο από τις ανυπαίτιες ομάδες (ΑΕ ΛΕΡΟΥ -ΑΟ ΒΑΘΥ).
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ.» (ΕΦΗΒΙΚΟ) ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ Α.Ε. ΛΕΡΟΥ 5η και 14η ΑΓΩΝ/ΚΗ 
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΔΟΞΑΣ ΚΑΡΔ. στο οποίο αναφέρεται ότι το εν λόγω Σωματείο παραιτείται των αγώνων του εφηβικού πρωτ/τος Δωδεκανήσου με την Α.Ε. ΛΕΡΟΥ της 5ης και 14ης αγων/κής . 
Η Πειθαρχική επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι: 

Οι αγώνες ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ.- ΑΕ ΛΕΡΟΥ και ΑΕ ΛΕΡΟΥ -ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. κατακυρώνονται με σκόρ 0-3 και 3-0 υπέρ της ΑΕ ΛΕΡΟΥ και από την τρέχουσα βαθμολογία της ΔΟΞΑΣ ΚΑΡΔ. ,αφαιρούνται τέσσερις (-4) βαθμοί /δυο –2 από κάθε αγώνα/ Άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ.
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο Άρθρο από την ομάδα της ΔΟΞΑΣ ΚΑΡΔ. αφαιρούνται τέσσερις /-4/βαθμοί (δύο -2 από κάθε αγώνα) από το επόμενο πρωτάθλημα 2014-2015 και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) Ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.4 εδαφ,β του ΚΑΠ τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνο από την ανυπαίτια ομάδα (ΑΕ ΛΕΡΟΥ ).

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ» (ΕΦΗΒΙΚΟ) ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ Α.Ε. ΛΕΡΟΥ 2η και 11η ΑΓΩΝ/ΚΗ
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΥ στο οποίο αναφέρεται ότι το εν λόγω Σωματείο παραιτείται των αγώνων του εφηβικού πρωτ/τος Δωδεκανήσου με την Α.Ε. ΛΕΡΟΥ της 2ης και 11ης αγων/κής .
Η Πειθαρχική επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι:
Οι αγώνες ΑΕ ΛΕΡΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΥ και ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΥ- ΑΕ ΛΕΡΟΥ κατακυρώνονται με σκόρ 3-0 και 0-3 υπέρ της ΑΕ ΛΕΡΟΥ και από την τρέχουσα βαθμολογία του ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΥ. ,αφαιρούνται τέσσερις (-4) βαθμοί /δυο –2 από κάθε αγώνα/ Άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ.
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο Άρθρο από την ομάδα τoυ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΥ αφαιρούνται τέσσερις /-4/βαθμοί (δύο -2 από κάθε αγώνα) από το επόμενο πρωτάθλημα 2014-2015 και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) Ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.4 εδαφ,β του ΚΑΠ τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνο από την ανυπαίτια ομάδα (ΑΕ ΛΕΡΟΥ ).

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΟ ΒΑΘΥ» (ΕΦΗΒΙΚΟ) ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ Α.Ε. ΛΕΡΟΥ 16η ΑΓΩΝ/ΚΗ
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΑΟ ΒΑΘΥ στο οποίο αναφέρεται ότι το εν λόγω Σωματείο παραιτείται του αγώνα του εφηβικού πρωτ/τος Δωδεκανήσου με την Α.Ε. ΛΕΡΟΥ της 16ης αγων/κής .
Η Πειθαρχική επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι:
Οι αγώνες ΑΕ ΛΕΡΟΥ-ΑΟ ΒΑΘΥ κατακυρώνεται με σκόρ 3-0 υπέρ της ΑΕ ΛΕΡΟΥ και από την τρέχουσα βαθμολογία του ΑΟ ΒΑΘΥ ,αφαιρούνται τέσσερις (-2) βαθμοί / Άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ.
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο Άρθρο από την ομάδα τoυ ΑΟ ΒΑΘΥ αφαιρούνται δύο /-2/βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα 2014-2015 και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) Ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.4 εδαφ,β του ΚΑΠ τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνο από την ανυπαίτια ομάδα (ΑΕ ΛΕΡΟΥ ).

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ-ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. της ΕΠΣΔ
Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτεο τον ποδ/στη Γ.ΔΑΝΑ για το Πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης μέλους του Δ.Σ. ,της ΕΠΣΔ (ΜΙΧ.ΑΔΑΜΑΚΗ) με δυσμενείς κρίσεις, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας, και επιβάλλει σε βάρος του εγκαλούμενου ποδ/στη την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ,και με την υποχρέωση ανάκλησης των δυσμενών κρίσεων, και δημοσίευση αυτής (της ανάκλησης) στην εφημερίδα «ΠΡΟΟΔΟΣ» εντός δέκα /10/ ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η ανάκληση δημοσιευόμενη στο ίδιο μέσο ,αποδεικνύεται με προσκόμιση στη διοργανώτρια από τον παράβατη συγκεκριμένων αποδεικτέων στοιχείων.