Κατερίνα Κάτρη, η νέα τεχνική σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ

0
katri_katerina

H Κατερίνα Κάτρη είναι η νέα τεχνική σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, όπως γνωστοποιήθηκε και επίσημα. Σχετική είναι η επιστολή που απέστειλε η ΕΑΣ προς τον κεντρικό ΣΕΓΑΣ. Το κείμενο αναφέρει τα ακόλουθα:

“ΘΕΜΑ: «Επιλογή Τεχνικού Συμβούλου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου για την χρονική περίοδο Απρίλιος 2021 – Σεπτέμβριος 2021»

Κύριε πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου μετά την παραίτηση της κ. Επισκόπου Ευμορφίας Τεχνικού Συμβούλου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου που οφείλεται σε οικογενειακούς λόγους και μόνιμη εγκατάσταση της εκτός Δωδεκανήσου στο τέλος Μαρτίου 2021,
στη συνεδρίαση αριθ 4/07-04-21 σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων και επιλογή Τεχνικού Συμβούλου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου για την χρονική περίοδο Απρίλιος 2021 – Σεπτέμβριος 2021 με βάση την προκήρυξη αριθ. 09/2-04-21, και εφόσον εξέτασε τα προσόντα της μοναδικής αίτησης που κατατέθηκε, αποφάσισε:
Την επιλογή της κ. Κάτρη Αικατερίνης του Γεωργίου ως Τεχνικό Σύμβουλο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου για την χρονική περίοδο Απρίλιος 2021 – Σεπτέμβριος 2021″.