Γενική συνέλευση κάνει ο Φοίνικας

0
foinikas logo

Γενική συνέλευση διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Φοίνικας Παραδεισίου. Αναλυτικά:
“Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα μέχρι 31/08/2019 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30’, στα γραφεία του Συλλόγου που εδρεύει στο Παραδείσι Ρόδου, οδός Κλεάνθους, ΤΚ 85106 προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου για τον απερχόμενο χρόνο.

2. Εκλογή εκπροσώπου του ΔΣ στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΠΕ για τα έτη 2019-21.

3. Εγγραφή νέων μελών


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης”.