ΕΠΣΔ: Ανακοίνωσε εκλογές στις 21 Δεκεμβρίου

Εκλογές στις 21 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Αυτό αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση των μελών της προσωρινής διοίκησης της Ένωσης. Αναλυτικά, η ανακοίνωσε που εξέδωσε η ΕΠΣΔ αναφέρει:
ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπ όψη το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Δ. και την υπ΄ αρ. 36/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου που παρείχε την εξουσιοδότηση στην προσωρινή διοίκηση της ΕΠΣΔωδ/σου ,(η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα στις 25/11/2013) και την υπ αριθμ. 12/30-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την διενέργεια αρχαιρεσιών (εκλογών).

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.Δ. η οποία θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 21-12-2013 και ωρα 17.00 σε αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.- Ανάγνωση και Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για την διαπίστωση
απαρτίας.
2.- Εκλογή τριών /3/ γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 28 παρ .1 και 2 της Γ.Σ. όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.
4..-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για την ανάδειξη Νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής τετραετούς θητείας.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο και τόπο στις 19.00 με τα ίδια θέματα.
Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου του.

Ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των σωματείων.
Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. ΔΩΔ/ΣΟΥ το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής
(δηλ. έως 17/12/2013,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.), ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευομένου σωματείου – μέλους.

Μέλος του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της ΕΠΣΔΩΔ/ΣΟΥ δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωματείου – μέλους κατά τη Γενική Συνέλευση.
Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.
Κάθε Σωματείο διαθέτει μία ψήφο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Σωματεία τα οποία συμμετείχαν στα πρωταθλήματα περιόδου 01/01/2012 έως 31/12/2012 και είχαν συμμετοχή σε επίσημους αγώνες με είκοσι (20) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές κατ΄ επέκταση στερείται του δικαιώματος ψήφου και σωματείο που δεν συμμετέχει στην προ της Γ.Σ. αγων/κή περίοδο στο οικείο πρωτάθλημα .
Ο/οι υποψήφιος / υποψήφιοι, ο/οι /συνδυασμός, συνδυασμοί έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξή τους στο νέο Δ.Σ. με την κατάθεση στην γραμματεία της ΕΠΣΔ μέχρι την 11-12-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 ,των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών. (Δήλωση Υποψηφιότητας Συνδυασμού – Υποψήφιος Πρόεδρος – Υποψήφια Μέλη του Δ.Σ.- Υποψήφια Μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή .
Σχετικές Βεβαιώσεις από τα Σωματεία ότι κάθε υποψήφιος είναι τακτικό μέλος και πλέον είναι τακτοποιημένος ταμειακά το τελευταίο έτος (ένας χρόνος). Αντίγραφο ποινικού μητρώου για Γενική χρήση, επικυρωμένη ταυτότητα δυο όψεων, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ότι δεν είναι μέλος σε Δ.Σ. (αθλητικού σωματείου) τουλάχιστον τους τελευταίους δύο /2/ μήνες και Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986ν ότι δεν έχουν κώλυμα με βάση τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει έως τώρα .

Διαβάστε επίσης:

Ελεύθερη Πένα

Αθλητικά Νέα

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments