Δελτίο τύπου 1-5-11

0

01-06-2011
επείγον: άδεια λειτουργίας γηπέδων
ΕΠΕΙΓΟΝ. Η ΕΠΣΔ ανακοινώνει τα εξής
τα σωματεία πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως και να ενδιαφερθούν για την αδεία λειτουργίας των γηπέδων.
————————————————————
ΑΡΘΡΟ 5
-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΓΗΠΕΔΑ
ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
Η άδεια τέλεσης των αγώνων εκδίδεται από τη διοργανώτρια και θα διαβιβάζεται μαζί με το πρόγραμμα των αγώνων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3207/24-12-2003.
Η παραπάνω άδεια θα χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας.
Υπόχρεη ομάδα για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι η γηπεδούχος.
Θα πρέπει έγκαιρα να τακτοποιηθούν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων σας, ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες του γηπέδου σας.
Διαφορετικά δεν θα γίνουν αγώνες στο γήπεδο της ομάδας σας.