Αποφάσεις του δ.σ. της ΕΠΣΔ

0
epsm2

Μερικές αποφάσεις που έλαβε η ΕΠΣΔ κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης των μελών της είναι οι ακόλουθες:
«Ασφάλεια αθλητών – ποδοσφαιριστών.
Το θέμα της ασφάλισης των ποδ/στών θα ξεκινήσει την νέα ποδ/κή περίοδο 2014 -2015, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες όπως προβούν στην κατάθεση των προσφορών.
Κωδικοί e – banking
Απεφασίσθη όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και μόνο.
Αγορά Μηχανογραφημένου Συστήματος Ποδ/ρου.
Αποφασίσθηκε η διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά μηχανογραφημένου συστήματος ποδ/ρου που θα διευκολύνει τις επιτροπές ΤΟΔ, Πρωτ/τος, Πειθαρχικής καθώς και της Γραμματείας.
Αγορά υπολογιστών.
Αποφασίσθηκε η διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά τριών /3/ νέων υπολογιστών και ενός /1/ πολυμηχανήματος.
Αγορά Αυτοκινήτου.
Αποφασίσθηκε η αγορά αυτοκινήτου αξίας περίπου 10.000 Ευρώ. Οι λαχνοί θα μοιρασθούν στις ομάδες οι οποίες θα διαθέσουν την πώληση των λαχνών. Ο αριθμός των λαχνών θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των ομάδων (προτεραιότητα θα έχουν οι ομάδες που έχουν πολλά ταξίδια). Οι λεπτομέρειες για την λαχειαγορά θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση»