Αρχική Ροδίτικα δελτία τύπου Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης

Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης

0
koliadis_banner
koliadis_banner
Dodekanisos
Dodekanisos

Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς του Δήμους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης, προέβησαν στην υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για την υλοποίηση των έργων «Μελέτη βελτιωτικών επεμβάσεων δικτύου αποχέτευσης» και «Μελέτη υδροδότησης παλιού χωριού ν. Χάλκης».

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, αναγνωρίζοντας ότι ο Δήμος Χάλκης είναι σε αδυναμία, λόγω μη τεχνικής επάρκειας, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο, αποφάσισαν να συνεργαστούν για την εκτέλεση των δύο έργων.
Αντικείμενο του έργου«Μελέτη βελτιωτικών επεμβάσεων δικτύου αποχέτευσης» είναι η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης η οποία θα περιλαμβάνειτις εξής επιμέρους ενότητες:
Α) Διερεύνηση των δημογραφικών στοιχείων και εύρεση των παροχών υπολογισμού του δικτύου
ακαθάρτων.
Β) Ψηφιοποίηση και συμπλήρωση των υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων και σύνταξη
κατάλληλου ψηφιακού μοντέλου εδάφους του οικισμού.
Γ) Υπολογισμός της απαιτούμενης διαμέτρου των νέων αγωγών και τεκμηρίωση της
διαστασιολόγησης με βάσει τις σύγχρονες Ελληνικές και Διεθνείς προδιαγραφές.
Δ) Παραγωγή των απαιτούμενων σχεδίων και τευχών με την απαιτούμενη πληρότητα σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα και την καθιερωμένη πρακτική.
Ε) Σύνταξη τεκμηριωμένης κοστολόγησης του έργου καθώς και σύνταξη των προδιαγραφών και των
λοιπόν απαιτήσεων για την δημοπράτηση του έργου.
Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Δήμος Χάλκης είναι Κύριος και φορέας χρηματοδότησης του έργου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την Τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις τουφορέα υλοποίησης του έργου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 13.206,00 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Χάλκης.
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμεναμέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Αντικείμενο του έργου «Μελέτη υδροδότησης παλιού χωριού ν. Χάλκης»είναι η κατασκευή νέου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τονοικισμό παλιού Χωριού ν. Χάλκης.
Προβλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από την υφιστάμενη κεντρικήδεξαμενή της Χάλκης που θα καταλήγει σε νέα δεξαμενή. Από την δεξαμενή θα κατασκευαστεί νέοδίκτυο διανομής στον οικισμό. Οι νέοι αγωγοί θα είναι από πολυαιθυλένιο και θα περιλαμβάνουν όλες τις συσκευές χειρισμού του δικτύου. Οι αγωγοί και τα συνοδά τεχνικά, θα τοποθετηθούν στο σύνολοτου μήκους τους επί διανοιγμένων οδών.
Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Δήμος Χάλκης είναι ο Κύριος του έργου.Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την Τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσειςτου φορέα υλοποίησης του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 26.033,86 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από το Δήμου Χάλκης μέσω χρηματοδότησηςαπό το Ταμείο Παρακαταθηκών &Δανείων.
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμεναμέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών.

koliadis_banner
koliadis_banner
Dodekanisos
Προηγούμενο άρθροΟ Ηρακλής ανακοίνωσε την προσθήκη του Μανώλη Βασιλώττου
Επόμενο άρθροΣτήριξη στη μικρή Ελευθερία – Τσαμπίκα
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments