Οι διαφημίσεις των ομάδων

0
balla2
Επειδή αυτή την περίοδο απασχολεί πολλά σωματεία το θέμα της χρήσης διαφήμισης στις στολές των ποδοσφαιριστών τους, η Ε.Π.Σ.Δ. θεώρησε σκόπιμο να υπενθυμίσει όσα μέχρι τώρα ισχύουν για την έγκριση και χρήση διαφημιστικού τίτλου στις φανέλες των ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 14 του Κ.Α.Π., «ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ». Τονίζεται στα σωματεία του νομού μας, ότι η χρήση της στολής με διαφήμιση επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά την έγκριση της διοργανώτριας αρχής (Ε.Π.Ο. για τα σωματεία που μετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα ή Ε.Π.Σ.Δ. για τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της). Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣΔ αναφέρει:
«1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
α) Το σωματείο με αίτησή του προς την Ε.Π.Σ.Δ. (υπόδειγμα νο 1), εφόσον παίρνει μέρος στα πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της ή στην Ε.Π.Ο. (μέσω της Ε.Π.Σ.Δ.), εφόσον παίρνει μέρος στα εθνικά πρωταθλήματα, ζητάει την άδεια για χρήση διαφήμισης στις στολές των ποδοσφαιριστών της.
β) Μαζί με την αίτηση υποβάλλει και ιδιωτικό συμφωνητικό με την επιχείρηση που θα διαφημίζει τον τίτλο ή το έμβλημά της (υπόδειγμα νο
2)  Στο συμφωνητικό θα αναφέρεται το είδος της επιχείρησης, το προϊόν που παράγει καθώς και το τι θα αναγράφεται στη φανέλα (τίτλος, έμβλημα κλπ.). Το συμφωνητικό δεν θα φέρει υπογραφές ή σφραγίδες. Θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τα δύο μέρη, σωματείο και επιχείρηση, αφού δοθεί η έγκριση από τη διοργανώτρια αρχή.
γ) Δεν επιτρέπεται διαφήμιση (άμεση ή έμμεση) προϊόντων που είναι αντίθετα με την αθλητική ιδέα (ποτά, τσιγάρα κλπ.).
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Οι ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα, αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από τη διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρο 14, παράγρ. 2 του Κ.Α.Π.):
α) Η διαφήμιση αποτυπώνεται στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος της φανέλας και του αντελονιού του ποδοσφαιριστή, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις ομάδες. Το έμβλημα των ομάδων αποτυπώνεται στο επάνω αριστερό σημείο της φανέλας των ποδοσφαιριστών (άρθρο 14, παράγρ. 1, περ. β΄ του Κ.Α.Π.).
β) Η διαφήμιση δεν έχει φόντο, δεν τονίζεται και δεν περικλείεται σε πλαίσιο.
γ) Η διαφήμιση έχει το όνομα ή το έμβλημα του προϊόντος.
δ) Η διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προϊόντων που είναι αντίθετα με την αθλητική ιδέα απαγορεύεται.
ε) Η διαφήμιση κατασκευαστών αθλητικών στολών αποτυπώνεται στο επάνω δεξιό μέρος της φανέλας των ποδοσφαιριστών, δεν έχει φόντο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τετραγωνικά εκατοστά».
Τέλος, συνιστάται από την Ε.Π.Σ.Δ. στα σωματεία, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε, αν διαφημίζουν προϊόντα, αυτά να είναι εγχώρια.