Β' Κατηγορία: Χωρίς Ομόνοια και Ταξιάρχη, ανεβαίνουν οι Ιππότες;

0

Χωρίς την Ομόνοια Γενναδίου και τον Ταξιάρχη Καλάθου θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου. Είναι οι δυο ομάδες που δεν κατάφεραν να δηλώσουν συμμετοχή. Σχετική είναι και η ακόλουθη ανακοίνωση της Ένωσης:

“Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, των δηλώσεων συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου (όμιλοι Ρόδου), περιόδου 2020-2021, δήλωσαν συμμετοχή δεκαεννέα ομάδες (19) από τις είκοσι μία (21) που είχαν δικαίωμα. Δεν δήλωσε συμμετοχή η «ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» και ο «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ». Με εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, καλείται η πρώτη επιλαχούσα ομάδα της Γ’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου «ΙΠΠΟΤΕΣ ΜΠΡΟ» να δηλώσει συμμετοχή έως την Δευτέρα 17.08.2020 και ώρα 14:00 για το Πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου. Τα Σωματεία «ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» και «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ», έχουν δικαίωμα εφόσον επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της Γ΄Κατηγορίας”.