Υποχρεωτικές οι ιατρικές εξετάσεις

0
ialisos katavia

Το δ.σ. της ΕΠΟ αποφάσισε να καθορίσει τις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις για τους ποδοσφαιριστές υποχρεωτικά:
Υπέρηχο καρδιάς, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, κρεατινίνη, κάλιο και Νάτριο.
Οι ποδοσφαιριστές θα καταχωρούνται στην κατάσταση υγείας που θα καταθέτει εγγράφως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το σωματείο στη διοργανώτρια, με την αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος την κατάσταση γιατρού.
Οι ειδικότητες των γιατρών που μπορούν να υπογράφουν την κατάσταση υγείας είναι: αθλητίατρος, ορθοπεδικός, παθολόγος, καρδιολόγος, αγροτικός γιατρός ή γενικής ιατρικής.