Υπέρ του θεσμού των island games

0
island games

Η παράταξη «Ρόδος Πορεία Ανατροπής» του υποψήφιου δημάρχου Γιώργου Υψηλάντη , με αφορμή την κατάθεση σχετικής επιστολής των αθλημάτων προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Ρόδου και τη δημοσιοποίηση της, δηλώνει ότι η συμμετοχή του νησιού μας σε διεθνείς θεσμούς είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει:
«Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή της Ρόδου στον θεσμό των Island Games είναι σημαντική και αναπτυξιακή. Στηρίζει τον αθλητισμό, προβάλλει διεθνώς το νησί και συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Η Ρόδος και ο αθλητισμός της έχει ήδη ωφεληθεί και ευνοηθεί από την συμμετοχή στο διεθνή αυτό θεσμό, ιδιαίτερα με την διοργάνωση των αγώνων το 2007. Δημιουργήθηκαν σημαντικές εγκαταστάσεις και εξασφαλίστηκε εξοπλισμός που δεν επρόκειτο αλλιώς να εξασφαλιστεί. Στηρίζουμε το αίτημα του αθλητικού κόσμου να συνεχίσει να συμμετέχει το νησί μας -στο μέτρο του δυνατού- στον διεθνή αυτό οργανισμό. Καλούμε την Περιφέρεια Νοτίου Αγαίου και το Δήμο Ροδου να στηρίξουν από κοινού, τη συνέχιση της συμμετοχής αυτής».