«Υπάρχει θέμα με τον Θεοδοσίου!»

3
zourdis giannis

Έγγραφο στην ΕΠΣΔ με το οποίο ουσιαστικά της ζητάει να ξαναδεί προσεκτικά την σύνθεση της επιτροπής πρωταθλήματος, κατέθεσε σήμερα ο Νηρέας. Το έγγραφο αναφέρει πως δεν μπορεί να είναι μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής ο Βασίλης Θεοδοσίου, επικαλούμενο πως υπάρχει ασυμβίβαστο λόγω της συγγενικής σχέσης που έχει ο ίδιος με άτομο που διατηρεί πρακτορείο ΠΡΟΠΟ (στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τον γιό του). Η διοίκηση του Νηρέα μάλιστα όπως αναφέρει το έγγραφο, επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της. Ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Ζούρδης, έδωσε στη δημοσιότητα και την παράγραφο 4 του καταστατικού της Ένωσης. Συγκεκριμένα:
«Στην παράγραφο 4 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Δ του παραρτήματος Α’ (κωλύματα εγγραφής -περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του ποδοσφαίρου ) δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ποδοσφαιρικού σωματείου η μέλος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Δ , των οργάνων και επιτροπών αυτής , το προσωπικό του σωματείου ή της Ε.Π.Σ.Δ αντίστοιχα για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του και για ένα χρόνο από τη λήξη της , καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο ή την Ε.Π.Σ.Δ για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε .Απαγορεύεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής σωματείου ή της Ε.Π.Σ.Δ ούτε να είναι αντιπρόσωποί τους . Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες ποδοσφαίρου , καθώς και για τις συζύγους , τα τέκνα και τους γονείς τους . Παράγραφος 6 τα αναφερόμενα στις παρ 1 , α, β, γ, παρ 4 και 5 κωλύματα και περιορισμοί ισχύουν για οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλεκόμενο στο χώρο του ποδοσφαίρου».

3 ΣΧΟΛΙΑ