Το πρόγραμμα της Β' Κατηγορίας

0
balla2
1η αγωνιστική 16η
Απόλλων Απολλώνων –  Διγενής Κοσκινού
Αστέρας Παστίδας – – Πολυβώτης Νισύρου
Ορφέας – Κλεόβουλος
ΑΣ Τήλος – ΑΟ Σύμης
Ομόνοια Γενναδίου – Ασπίδα Σαλάκου
ΠΑΣ Ασκληπειού – Ιππότες
Αναγέννηση Έμπωνας – Άγιος Γεώργιος
ΑΕ Κατταβιάς – Κολοσσός Κάστρου

2η αγωνιστική 17η
Αστέρας Παστίδας – Απόλλων Απολλώνων
Διγενής Κοσκινού – Ορφέας
Πολυβώτης Νισύρου – ΑΣ Τήλου
Κλεόβουλος Λίνδου –  ΑΣ Τήλου
ΑΟ Σύμης – ΠΑΣ Ασκληπειού
Ασπίδα Σαλάκου –  Αναγέννηση Έμπωνας
Ιππότες- Κολοσσός Κάστρου
Άγιος Γεώργιος – ΑΕ Κατταβιάς

3η αγωνιστική 18η
Απόλλων Απολλώνων – Ορφέας
ΑΣ Τήλου – Αστέρας Παστίδας
Ομόνοια Γενναδίου – Διγενής Κοσκινού
ΠΑΣ Ασκληπειού – Πολυβώτης Νισύρου
Αναγέννηση Έμπωνας –  Πολυβώτης Νισύρου
Κολοσσός Κάστρου – ΑΟ Σύμης
ΑΕ Κατταβιάς – Ασπίδα Σαλάκου
Ιππότες – Άγιος Γεώργιος

4η αγωνιστική 19η
ΑΣ Τήλου – Απόλλων Απολλώνων
Ορφέας – Ομόνοια Γενναδίου
Αστέρας Παστίδας – ΠΑΣ Ασκληπειού
Διγενής Κοσκινού – Αναγέννηση Έμπωνας
Πολυβώτης Νισύρου – Κολοσσός Κάστρου
Κλεόβουλος – ΑΕ Κατταβιάς
ΑΟ Σύμης – Άγιος Γεώργιος
Ασπίδα Σαλάκου – Ιππότες

5η αγωνιστική 20η
Απόλλων Απολλώνων – Ομόνοια Γενναδίου
ΠΑΣ Ασκληπειού – ΑΣ Τήλου
Αναγέννηση Έμπωνας – Ορφέας
Κολοσσός Κάστρου – Αστέρας Παστίδας
ΑΕ Κατταβιάς – Διγενής Κοσκινού
Άγιος Γεώργιος – Πολυβώτης Νισύρου
Ιππότες – Κλεόβουλος Λίνδου
ΑΟ Σύμης – Ασπίδα Σαλάκου
6η αγωνιστική 21η
ΠΑΣ Ασκληπειού – Απόλλων Απολλώνων
Ομόνοια Γενναδίου – Αναγέννηση Έμπωνας
ΑΣ Τήλου – Κολοσσός Κάστρου
Ορφέας – ΑΕ Κατταβιάς
Αστέρας Παστίδας – Άγιος Γεώργιος Μαλώνας
Διγενής Κοσκινού – Ιππότες
Πολυβώτης – Ασπίδα Σαλάκου

7η αγωνιστικη 22η
Απόλλων Απολλώνων – Αναγέννηση Έμπωνας
Κολοσσός Κάστρου – ΠΑΣ Ασκληπειού
ΑΕ Κατταβιάς – Ομάονοια Γενναδίου
Άγιος Γεώργιος – ΑΣ Τήλου
Ιππότες – Ορφέας
Ασπίδα Σαλάκου – Αστέρας Παστίδας
ΑΟ Σύμης – Διγενής Κοσκινού
Πολυβώτης – Κλεόβουλος

8η αγωνιστική 23η
Κολοσσός Κάστρου – Απόλλων Απολλώνων
Αναγέννηση Έμπωνας – ΑΕ Κατταβιάς
ΠΑΣ Ασκληπειού – Άγαιος Γεώργιος
Ομόνοια Γενναδίου – Ιππότες
ΑΣ Τήλου – Ασπίδα Σαλάκου
Ορφέας – ΑΟ Σύμης
Αστέρας Παστίδας – Κλεόβουλος Λίνδου
Διγενής Κοσκινού – Πολυβώτης

9η αγωνιστική 24η
Απόλλων Απολλώνων – ΑΕ Κατταβιάς
Άγιος Γεώργιος – Κολοσσός Κάστρου
Ιππότες – Αναγέννηση Έμπωνας
Ασπίδα Σαλάκου – ΠΑΣ Ασκληπειού
ΑΟ Σύαμης – Ομόνοια Γενναδίου
Κλεόβουλος – ΑΣ Τήλου
Πολυβώτης – Ορφέας
Διγενής – Αστέρας Παστίδας

10η αγωνιστική 25η
Άγιος Γεώργαιος – Απόλλων Απολλώνων
ΑΕ Κατταβιάς – Ιππότες
Κολοσσός Κάστρου – Ασπίδα Σαλάκου
Αναγέννηση Έμπωνας – ΑΟ Σύμης
ΠΑΣ Ασκληπειού – Κλεόβουλος
Ομόνοια Γενναδίου – Πολυβώτης Νισύρου
ΑΣ Τήλου – Διγενής Κοσκινού
Ορφέας – Αστέρας Παστίδας

11η αγωνιστική 26η
Απόλλων Απολλώνων – Ιππότες
Ασπίδα Σαλάκου – Άγιος Γεώργιος
ΑΟ Σύμης – ΑΕ Κατταβιάς
Κλεόβουλος – Κολοσσός Κάστρου
Πολυβώτης Νισύρου – Αναγέννηση Έμπωνας
Διγενής Κοσκινού – ΠΑΣ Ασκληπειού
Αστέρας Παστίδας – Ομόνοια Γεννάδιου
Ορφέας – ΑΣ Τήλου

12η αγωνιστική 27η
Ασπίδα Σαλάκου – Απόλλων Απολλώνων
Ιππότες – ΑΟ Σύμης
Άγιος Γεώργιος – Κλεόβουλος
ΑΕ Κατταβιάς – Πολυβώτης Νισύρου
Κολοσσός Κάστρου – Διγενής Κοσκινού
Αναγέννηση Έμπωνας – Αστέρας Παστίδας
ΠΑΣ Ασκληπειού – Ορφέας
Ομόνοια Γενναδίου – ΑΣ Τήλου

13η αγωνιστική 28η
Απόλλων Απολλώνων – ΑΟ Σύμης
Κλεόβουλος – Ασπίδα Σαλάκου
Πολυβώτης Νισύρου – Ιππότες
Διγενής Κοσκινού – Άγιος Γεώργιος
Αστέρας Παστίδας – ΑΕ Κατταβιάς
Ορφέας – Κολοσσός Κάστρου
ΑΣ Τήλου – Αναγέννηση Έμπωνας
Ομόνοια Γενναδίου – ΠΑΣ Ασκληπειού

14η αγωνιστική 29η
Κλεόβουλος – Απόλλων Απολλώνων
ΑΟ Σύμης – Πολυβώτης
Ασπίδα Σαλάκου – Διγενής
Ιππότες – Αστέρας Παστίδας
Άγιος Γεώργιος – Ορφέας
ΑΕ Κατταβιάς – ΑΣ Τήλου
Κολοσσός Κάστρου – Ομόνοια Γενναδίου
Αναγέννηση Έμπωνας – ΠΑΣ Ασκληπειού

15η αγωνιστική 30η
Απόλλων Απολλώνων – Πολυβώτης
Διγενής Κοσκινού – Κλεόβουαλος
Αστέρας Παστίδας – ΑΟ Σύαμης
Ορφέας – Ασπίδα Σαλάκου
ΑΣ Τήλου – Ιππότες
Ομόνοια Γενναδίου – Άγιος Γεώργιος
ΠΑΣ Ασκληπειού – ΑΕ Κατταβιάς
Αναγέννηση Έμπωνας – Κολοσσός Κάστρου