Το φράγμα με τις ...κατσίκες

0

This is the Cingino dam in Italy but look closer………

They are European Ibex and they like to eat the moss, lichen & lick the salt off the dam wall.