Σχολικός Αθλητισμός: Προτάσεις και ιδέες

0
glaros_ioanis
Γράφει ο Γλαρός Ιωάννης, Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ Τ.Ο. Ρόδου, Εκπαιδευτικός-πρ. Αν. Δ/ντής ΙΕΚ Ρόδου

Μολονότι που καταβάλλουν οι Συναδέλφοι Εκπαιδευτικοί του Κλάδου της Φυσικής Αγωγής, φιλότιμες προσπάθειες για την προαγωγή του αθλητισμού και της Ολυμπιακής Ιδέας, αδυνατούμε να εντοπίσουμε την σχέση που μπορεί να έχει το Μάθημα “Φυσική Αγωγή”, το οποίο διδάσκεται στις σχολικές μονάδες, με τον πρωταθλητισμό…
Προκειμένου οι μαθητές να “μυηθούν” στην έννοια του αθλητισμού και μέσα από την διαδικασία της άθλησης να εξελιχθούν σε μελλοντικούς πρωταθλητές, πιστεύουμε ότι πρέπει να λάβουν χώρα ριζικές αλλαγές στην διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
Η “Φυσική Αγωγή” και όχι “Γυμναστική”, δύναται να αποτελέσει πραγματικά, ξεχωριστό μαθησιακό αντικείμενο και γνωστικό πεδίο, αποσχιζόμενο από τις γενικές μορφές των “Αθλοπαιδειών”. Με αυτό τον τρόπο προσέγγισης και διδασκαλίας, οι μαθητές θα είναι ικανοί να γίνουν δέκτες γνώσεων επιπέδου αναλόγου των δυνατοτήτων τους.
Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της Φυσικής Αγωγής, δεν θα είναι απλά και μόνο, πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Α.Ε.Ι., αλλά εξιδεικευμένοι και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί στο εκάστοτε άθλημα. Με αυτόν τον τρόπο θα προάγονται οι ειδικές γνώσεις τους, εξιτάροντας έτσι τους μαθητές τους.
Τέλος, η Πολιτεία οφείλει και είναι “υποχρεωμένη”, να επανδρώσει άμεσα τις σχολικές μονάδες, με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ενώ η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει, αντίστοιχα, να προβεί στην κατασκευή και στην συντήρηση των απαιτούμενων χώρων άθλησης.