Σχολή Προπονητών στη Ρόδο!

0
1
Ανακοινώνεται ότι  προγραμματίσθηκε η λειτουργία σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA – PRO στη Ρόδο από τις 6/6/2012 έως τις 26/6/2012. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για να συμμετάσχουν στη σχολή θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη λήψη του διπλώματος UEFA–A. Μέγιστος αριθμός υποψηφίων 25.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:
20% από τους υποψηφίους θα επιλεγεί εκ των διεθνών ποδοσφαιριστών που κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό του 2004 και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες λήψης του διπλώματος  UEFA– A .
20% από όσους υπήρξαν διεθνείς ποδοσφαιριστές και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες λήψης του διπλώματος UEFA– A.
30% από τους προπονητές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 18 μήνες από τη λήψη του διπλώματος UEFA–A.
30% θα επιλεγούν σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού προπονητών.
Για όλες αυτές τις κατηγορίες θα ληφθεί υπόψη η σειρά κατάθεσης των αιτήσεων καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας.

(ΕΠΣ Δωδεκανήσου: τηλ.             22410 26788       / fax. 22410 22909)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατηγορία UEFA Pro
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας και αρτιμέλειας (από παθολόγο και ορθοπεδικό).

Σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθούν τα εξής κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στη σχολή:
1.Ποδοσφαιρική εμπειρία ως αθλητής (διεθνής, επαγγελματίας, κ.τ.λ.)
2.Προπονητικήεμπειρία
3. Γραμματικές γνώσεις (γνώση ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, κ.τ.λ.).

Ανακοινώνεται ότι προγραμματίσθηκε η λειτουργία σχολής προπονητών UEFA–A (1η φάση) στη Ρόδο από τις 25/5 έως τις 5/6/2012, καθώς και σχολή UEFA–A (2η φάση) στον Πειραιά από τις 17/4 έως τις 28/4/2012.

(ΕΠΣ Δωδεκανήσου: τηλ.             22410 26788       / fax. 22410 22909)
(ΕΠΣ Πειραιά: τηλ.             210 4823333       / fax. 210 4823363)

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατηγορία UEFA Α΄
1. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον
2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας-αρτιμέλειας (σπό παθολόγο και ορθοπεδικό)
3. Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν τουλάχιστον χρόνο προπονητής σε αναγνωρισμένο σωματείο Ε.Π.Ο. ή σε ακαδημίες αναγνωρισμένου σωματείου
5. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης
6. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο SITE της Ε.Π.Ο. www.epo.gr