Στις 30/11 η γ.σ. του ΠΑΟΚ Κω

0
paok ko sima

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου «ΠΑΟΚω» σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1.999 και σε εφαρμογή του άρθρου 12 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2013,
Συγκαλεί
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη του, η οποία θα πραγματοποιηθεί, την Σαββάτο 30 Νοεμβρίου 2013, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας και με ώρα ενάρξεως την 17:30 μ.μ.
Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως έχουν ως ακολούθως:
•Εγγραφή Νέων Μελών
•Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνελεύσεως
•Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
•Οικονομικός Απολογισμός. Έγκριση και απαλλαγή ευθύνης των μελών του Δ. Σ.
•Έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2014
•Τροποποίηση Καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/2 πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί , στον ίδιο χώρο και με ώρα ενάρξεως την 18:30 μ.μ.