Πως αναγνωρίζονται τα βιολογικά προϊόντα ;

0
biologika

Κάθε βιολογικό προϊόν για να είναι πιστοποιημένο πρέπει ο παραγωγός ή ο μεταποιητής να διαθέτει πιστοποιητικό από πιστοποιητικό οργανισμό

Το πιστοποιητικό αναφέρει :
την επωνυμία του παραγωγού ή του μεταποιητή
τον κωδικό πιστοποίησής του από τον πιστοποιητικό οργανισμό
το προϊόν (είδος , ποικιλία) για το οποίο πιστοποιείτε
την ποσότητα του προϊόντος για την οποία έχει πιστοποιηθεί
το στάδιο πιστοποίησης (ΒΣ* ή ΜΣ**)
την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού
την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού
Για τα συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει στη ετικέτα να αναγράφεται:
ότι πρόκειται για προϊόν βιολογικής γεωργίας
ή ότι πρόκειται για προϊόν βιολογικής γεωργίας* σε Μεταβατικό Στάδιο** ή προϊόν υπό μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία
ο κωδικός του πιστοποιητικού οργανισμού με την μορφή (EL-BIO-000)***
τον κωδικό πιστοποίησής του από τον πιστοποιητικό οργανισμό
Γεωγραφικές ενδείξεις σχετικά με την προέλευση των πρώτων υλών
Το λογότυπο ΕΕ
Τα μεταποιημένα προϊόντα μπορούν ισχύουν τα παρακάτω

Η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωργίας», στα Μεταποιημένα προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Τουλάχιστον το 95% κατά βάρος των συστατικών γεωργικής προέλευσης, είναι πλήρως βιολογικού σταδίου (δεν περιλαμβάνεται το προστιθέμενο νερό, το μαγειρικό αλάτι και τα πρόσθετα μη γεωργικής προέλευσης).

β) Για την επεξεργασία τους, έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο πρόσθετες ύλες και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII του Καν. (ΕΚ) 889/08.

γ) Το μέγιστο 5% των συμβατικών γεωργικών συστατικών, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΚ) 889/08, ή εναλλακτικά, υπάρχει σχετική έγκριση χρήσης τους από την αρμόδια αρχή

δ) Το ίδιο συστατικό δε δύναται να συνυπάρχει στο προϊόν σε βιολογικό στάδιο και ως συμβατικό ή ως μεταβατικού σταδίου.

Σε διαφορετική περίπτωση και όταν το μεταποιημένο προϊόν

α) αποτελείται κυρίως από συστατικά γεωργικής προέλευσης και μέρος των συστατικών, κατά βάρος, είναι πλήρως βιολογικού σταδίου (δεν περιλαμβάνεται το προστιθέμενο νερό, το μαγειρικό αλάτι και τα πρόσθετα μη γεωργικής προέλευσης). Δεν υπάρχει περιορισμός στο ποσοστό συμμετοχής στο τελικό προϊόν των συστατικών σε βιολογικό στάδιο όπως και των συστατικών σε μεταβατικό στάδιο.

β) Για την μεταποίηση/ επεξεργασία τους έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο πρόσθετες ύλες και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII του Καν. (ΕΚ) 889/08.

γ) Το ίδιο συστατικό δε δύναται να συνυπάρχει στο προϊόν σε βιολογικό στάδιο και ως συμβατικό ή ως μεταβατικού σταδίου.

Για τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επισήμανσή τους (ή/ και στη διαφήμισή τους π.χ. διαφημιστικά έντυπα), η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ή άλλες παρεμφερείς ενδείξεις, παρά μόνο στον κατάλογο συστατικών του προϊόντος.

Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται παράλληλα και το επί τοις εκατό ποσοστό (%) των συστατικών βιολογικής προέλευσης, (ξεχωριστά για τα συστατικά πλήρως βιολογικού σταδίου και ξεχωριστά για τα συστατικά μεταβατικού σταδίου, εφόσον αυτά υπάρχουν), με το ίδιο μέγεθος, χρώμα και γραμματοσειρά με τις λοιπές ενδείξεις.

πηγή: http://oikogea.blogspot.gr

Aφήστε τα σχόλια σας

Please enter your comment!
Please enter your name here