Όλες οι αποφάσεις της Πειθαρχικής

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

ΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ.- ΚΛΕΑΝΘΗΣ της 2-2-2013
Στον ποδ/στη του ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΡ. ΦΕΛΕΣΑΚΗ ΑΔ. 1155067 ποινή μίας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή 2η κίτρινη ( άρθρο 10 παρ.1α περ 1 του Π.Κ.

ΦΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ.-ΑΣ ΡΟΔΟΣ της 3/2/2013
Στον ποδ/στη του ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΣ. Ε ΚΙΛΑΣΙΝ ΑΔ 1158515 ποινή μιας /1/ αγων/κής προφανή ευκαιρία για γκόλ ( αρθρο 10 παρ.1α περ. ΙII του Π.Κ.).

ΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛ.-ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ της 2/2/2013
Στον ποδ/στη της ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ D.IDRISSA ΑΔ 1338081 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη ( άρθρο 10 παρ.1α περ. Ι του Π.Κ.).
ΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜ.-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠ. στις 3/2/2013
Στον ποδ/στη του ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠ. Φ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟ ΑΔ 1365899 ποινή μιας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή 2η κίτρινη /Άρθρο 10 παρ.1α περ. Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΔΙΓΕΝΗΣ -ΑΡΗΣ ΑΡΧ. 30/1/2013 (ΕΦΗΒΙΚΟ)
Στον ποδ/στη του ΔΙΓΕΝΗ Δ.ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΔ1330734 ποινή δύο /2/ αγων/κών υβριστική συμπεριφορά έργω σε αντίπαλο ποδ/στη (άρθρο 10 παρ.1β του Π.Κ.).
Στον ποδ/στη του ΔΙΓΕΝΗ Α ΜΑΝΟ ΑΔ 1371654 ποινή τριών (3) αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) Ευρώ.Βαναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη (Αρθρο 10 παρ.1γ και άρθρο 10 παρ.2ε τουΠ.Κ.)
Στον ποδ/στη του ΑΡΗ ΑΡΧ. Π.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΔ. 1359296 ποινή μίας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή 2η κίτρινη ( άρθρο 10 παρ.1α περ 1 του Π.Κ.

Φα ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ -ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. Της 2/2/2013 (Εφηβικό)
Στον ποδ/στη της ΔΟΞΑΣ ΚΑΡΔ. Σ.ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟ ΑΔ 1300635 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη ( άρθρο 10 παρ.1α περ. Ι του Π.Κ.). 

Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 8-3-2013 (άρθρο 29 παρ.1 του Π.Κ.).

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων, καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του Π.Κ. σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία μέχρι την Τετάρτη 13-2-2013 και ώρα 16.00 στα γραφεία της ΕΠΣΔ τα κάτωθι φυσικά και Νομικά πρόσωπα:
Φα ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ της 2/2/29013
Το Σωματείο «ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ»
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ προπονητής του ΕΜ.ΚΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον Διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων του άρθρου 1,2,3,5,8,11,14 και 15 του Πειθαρχικού Κώδικα.
ΦΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝ.-ΑΣΠΙΣ ΣΑΛ. της 3/2/2013
Το σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή.
Επί παραβάσεων των 1,2,3,5,8,11,14,15 του Π.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΑ ΦΟΙΒΟΣ -ΑΕΡΑ της 27/1/2013
Δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜ. τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτό Πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στο Σωματείο ΦΟΙΒΟΣ πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ..
ΦΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡ.-ΟΡΦΕΑΣ. της 20/1/2013
Δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο ΟΡΦΕΑΣ τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτό Πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στο Σωματείο ΟΡΦΕΑΣ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης
Επίπληξης.
Στον αναγραφόμενο ΦΑ πρόεδρο του Σ.ΚΕΛΕΣΟΓΛΟΥ την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγων/κούς χώρους στους αγων/κούς χώρους για ένα /1/ μήνα και χρηματικό πρόστιμο εξήντα /60/ Ευρώ (υπότροπος)
Φα ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧ.-ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ της 24/1/2013
Δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧ.. τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτό Πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στο Σωματείο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧ. την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης.
Στον αναγραφόμενο στο ΦΑ εκπρόσωπο του ΑΓ.ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ
την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγων/κούς χώρους για μέχρι τέλος της αγων/κής περιόδου και χρηματικό πρόστιμο εκατόν είκοσι /120/ Ευρώ /δις υπότροπος/.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ -ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔ –ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ και των διαιτητών του ΑΓΩΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΟΡΦΕΑ της 25-1-2013
Η Π.Ε. δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες πειθαρχικές παραβάσεις .
Επιβάλλει σε βάρος του εγκαλούμενου Σωματείου ΟΡΦΕΑΣ και του προέδρου Σ.ΚΕΛΕΣΟΓΛΟΥ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης με την υποχρέωση να ανακαλέσει τις αναγραφόμενες στην εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ της 27/1/2013 δυσμενείς δυσφημιστικές κρίσεις, με ανακοίνωση της προς τον Τύπο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.
Η ανάκληση δημοσιευμένη στο ίδιο μέσο αποδεικνύεται με προσκόμιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ -ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔ –ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ και των ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛ.-ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡΔΟΥ της 20-1-2013
Η Π.Ε. δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες πειθαρχικές παραβάσεις .
Επιβάλλει σε βάρος του εγκαλούμενου Σωματείου ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡΔΟΥ και του προέδρου Ι.ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης με την υποχρέωση να ανακαλέσει τις αναγραφόμενες στην εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ της 24/1/2013 δυσμενείς δυσφημιστικές κρίσεις,με ανακοίνωση της προς τον Τύπο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.
Η ανάκληση δημοσιευμένη στο ίδιο μέσο αποδεικνύεται με προσκόμιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων.

ANAΚΛΗΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το Άρθρο 25 παρ.1α του Πειθαρχικού Κώδικα έγινε ανάκληση των δυσμενών κρίσεων κατά της ΕΠΣΔ, των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΤΟΔ),και των ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ στα Μ.Μ.Ε. από τα Σωματεία ΓΣ ΦΟΙΒΟΣ- ΑΕΡΑ και ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧ.
Η πειθαρχική επιτροπή κατόπιν τούτου απαλλάσσει τα ως άνω αναγραφόμενα Σωματεία από κάθε ποινική παράβαση σύμφωνα με το Άρθρο 25 παρ.1α του πειθαρχικού Κώδικα.

Διαβάστε επίσης:

Επικαιρότητα

Ελεύθερη Πένα

Αθλητικά Νέα

Αφήστε το σχόλιο σας

σχόλιο

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
χαχαχα
χαχαχα
9 years ago

Εκει στην ΕΠΣΔ πρεπει να καταλαβετε οτι την δυσφημιση την κανουν οι πραξεις και οχι τα λογια….και κοψτε αυτην την λογοκρισια φτανει πια!