Οι προκηρύξεις των νέων πρωταθλημάτων

0
epsm2

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου τις προκηρύξεις των νέων πρωταθλημάτων της αγωνιστικής περιόδου 2013 – 2014. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν και τα εξής:

“Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολο του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη Δημόσια κλήρωση που θα γίνει την
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/09/2013( ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ) στα γραφεία της ΕΠΣΔ και ώρα που θα ,ανακοινωθούν έγκαιρα στα Σωματεία της Α ,Κατηγορίας Β κατηγορίας όμιλοι Ρόδου, και κυπέλλου. Η κλήρωση των αγώνων Β κατηγορίας του Ομίλου Νήσων του Κυπέλλου Νήσων , εφηβικού παίδων (εφηβικού κυπέλου) νήσων κ.τ.λ.. Γ κατηγορίας Ρόδου θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων. Η κλήρωση εφηβικού παίδων & (κυπέλλου εφηβικού) προπαίδων junior ΡΟΔΟΥ θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 2.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 3.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
4-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
5.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
6- ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΔΟΥ 2013-2014
7-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
8-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΥΔΟΥ 2013-2014
1)Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αφού έλαβε υπόψη Το Καταστατικό της
2)Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως ισχύει,
3)Τον Πειθαρχικό Κώδικα
4)Τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ
5)Την απo 02/8/2013 Νο 02 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. πρωτ 89 της ΕΠΣΔ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τα πρωταθλήματα Α,Β,Γ , Κύπελλο δωδ/σου , εφηβικού παίδων (κύπελλο εφηβικού) προπαίδων junior για την ποδ/κή περίοδο 2013-2014.
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1)Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της ΦΙΦΑ.
2)Των Κανονισμών Αγώνων ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3)Τον Πειθαρχικό Κώδικα.
4)Των Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα.
5)Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ.
6)Των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΠΣΔ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από τις παρούσες προκηρύξεις.
ΑΡΘΡΟ 2
-ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη είναι πρόταση για τη κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣΔ, ως Διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α,Β ,Γ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, υποδομών (εφηβικού παίδων, (εφηβικού κυπέλλου) προπαίδων junior). Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (Άρθρο 7 παρ.2 του ΚΑΠ).Η αποδοχή της
προκήρυξης με επιφύλαξη, έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ.3 του άρθρο 7 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 3
-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 28&29 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος & 2ος όμιλος Ρόδου 12&13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ρόδου και υποδομών θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής.
Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει συμπληρωματική διάταξη της προκήρυξης όπως επίσης και για τα πρωταθλήματα υποδομών.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ(Δικαιώματα) Συμμετοχές
Για να συμμετάσχει μία ομάδα στα πρωταθλήματα Α,Β ,Γ και Κυπέλλου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι την Τετάρτη
04 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ, και ώρα 14:30 , Η δήλωση συμμετοχής υποδομών (εφηβικού παίδων) (εφηβικού κυπέλου) προπαίδων junior μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 25/09/2013. και ώρα 14.30 στα γραφεία της ΕΠΣΔ, Δηλώσεις συμμετοχής σε ειδικά έντυπα που στέλνονται. στις ομάδες με φροντίδα της ΕΠΣΔ, και πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνοδεύονται από τα σχετικά παράβολα που ορίζονται:
Για το πρωτάθλημα Α κατηγορίας 60,00 E
Για το πρωτάθλημα Β κατηγορίας 40,00 E
Για το πρωτάθλημα Γ κατηγορίας 20.00 E
Για το κύπελλο 20,00 E
Τα ανωτέρω χρηματικά παράβολα μπορούν να κατατίθενται απευθείας στη Γραμματεία της ΕΠΣΔ, είτε με Τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή ,είτε με κατάθεση στο λογαριασμό της ΕΠΣΔ και αποστολή στης σχετικής απόδειξης κατάθεσης ).
Με τις παραπάνω Δηλώσεις Συμμετοχής τα Σωματεία αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΕΠΣΔ ,
τις διατάξεις του ΚΑΠ., του πειθαρχικού κώδικα ,τους όρους των ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ,τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ, η αποδοχή της με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ΚΑΠ δηλαδή η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με απόφαση του Δ.Σ. Της ΕΠΣΔ και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πινάκα και δικαιούται συμμέτοχη στο πρωτάθλημα της κατώτερης κατηγορίας της ίδιας αγωνιστικής περιόδου πρωταθλημάτων, ΕΠΣΔ. συμφωνούν και αποδέχονται, ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση των αναφυομένων διαφορών, που απορρέουν από την μεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ.Δ. προβλεπόμενα διοικητικά και δικαιοδοτικά – πειθαρχικά όργανα (Συμβούλια, Επιτροπές κλπ.), τα οποία λειτουργούν ως διαιτητικά όργανα, παραιτούμενα του δικαιώματος προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.
Δήλωση Συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνεται ο αριθμός ΦΑΞ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.
Ταυτόχρονα με τη Δήλωση Συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση της ΕΠΣΔ περί μη
οφειλής τους , (Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 7 του ΚΑΠ και 29 του Π.Κ.) όπως επίσης αντίγραφο από το βιβλίο μητρώων μελών του σωματείου ,και κατάσταση μελών του Δ.Σ. θεωρημένο από το γραφείο τμήμα αθλητισμού εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο σε θέματα αθλητισμού άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 5
-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΓΗΠΕΔΑ
ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
Α-Η άδεια τέλεσης των αγώνων εκδίδεται από τη διοργανώτρια και θα διαβιβάζεται μαζί με το πρόγραμμα των αγώνων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τον κανονισμό αδειοδότησης ομάδων της ΕΠΟ
Β-Υπόχρεη ομάδα για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι η γηπεδούχος.
Θα πρέπει έγκαιρα να τακτοποιηθούν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων σας, ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι
εκκρεμότητες του γηπέδου σας.
Γ-Όλοι οι αγώνες της Α και Β Κατηγορίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα διεξάγονται σε γήπεδα, τα οποία διαθέτουν χλοοτάπητα. Δεν θα Ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο Α ΚΑΙ Β κατηγορίας δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα..

Δ-Από την διάταξη αυτή εξαιρείται το σωματείο ΑΟ ΛΕΙΨΩΝ και η ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ του 3ου ομίλου νήσων βορείου συγκροτήματος
Ε-Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα κάποιου σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, (που θα διαπιστώνεται από την διοργανώτρια) η Επιτροπή πρωταθλήματος θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του στο εναλλακτικό γήπεδο που θα αναφέρεται στη Δήλωση Συμμετοχής. Σε περίπτωση προβλήματος και του εναλλακτικού, η δεν έχει δήλωση εναλλακτικό γήπεδο,
έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα το γήπεδο που θα ορίζεται από την Επιτροπή πρωταθλήματος .
Ζ- Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν η μετά την έναρξη του αγώνα.( ΆΡΘΡΟ 10 του ΚΑΠ )
Για την δυνατότητα της διεξαγωγής η της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη καταλληλότητας η όχι του γηπέδου μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής ,οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφαση του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση.
Η-Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ,επιτρέπεται η αναβολή του αγώνα λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών η λόγο ανωτέρας βίας, μετά από απόφαση της διοργανώτριας αρχής .
Θ-όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδο τους, για τους αγώνες πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαράδεκτου της δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας. ΑΡΘΡΟ 8 παρ, 5 του ΚΑΠ
Ι- Σε αντίθετη περίπτωση, πέρα από την επιβολή χρηματικής ποινής που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π., η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του γηπέδου και μη ορισμού αγώνων σ’ αυτό, ακόμη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ –ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α- οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις και να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο το όποιο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Β-Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας και την τήρησης της τάξης.
Γ- οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδόσφαιρου και ευθύνονται σε περίπτωση δυσφήμισης του ως αντικειμενικά υπαίτιες
Δ-δυσμήμιση του ποδόσφαιρου είναι κάθε πράξη η ενέργεια ατομική η συλλογική, φυσικών η νομικών προσώπων με την όποια δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωση και αποστροφής προς το
ποδόσφαιρο ,με συνέπεια την άρνηση μέρους του κοινού, παρακολούθηση των αγώνων ποδόσφαιρου και προσέλευσης στα γήπεδα .
Ε-η ευθύνη μιας ομάδας, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει
Και τους αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο , ιδιαίτερα δε σε τελικούς διοργανώσεων
Ζ-Η ευθύνη της ομάδας ισχύει και πέρα των ως άνω αναγραφόμενων ορίων αν υπάρχει σύνδεση των επεισοδίων με τον αγώνα , κατά την κρίση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.Δ.
Η- όλες οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα.
———————————————————————————————————–
ΑΡΘΡΟ 7
Α-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Τα Σωματεία της Α και Β κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή η βοηθό προπονητή διπλωματούχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού προπονητών.
Το Ιδιωτικό συμφωνητικό της πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του Σωματείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού κατατίθεται Υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ , αντίγραφο δε αυτού κατατίθεται στη Γραμματεία της ΕΠΣΔ, δέκα ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος υπ όψη της Επιτροπής πρωταθλήματος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι εκ των Κανονισμών κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο από 400 -1000 Ευρώ),σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού προπονητών.
Β-Από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχου προπονητή εξαιρούνται τα Σωματεία της Β κατηγορίας νήσων βορείου συγκροτήματος τα σωματεία ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ- -ΑΟ ΛΕΙΨΩΝ-ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ , τα σωματεία Α κατηγορίας ΑΟ ΒΑΘΥ, ΑΕ ΛΕΡΟΥ,
Εξαιρούνται επίσης και τα Σωματεία Γ κατηγορίας και Υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού προπονητών.
Προπονητές , η βοηθοί προπονητές (διπλωματούχοι) για όλες τις κατηγορίες (Α,Β,Γ) πρέπει να παραλάβουν από την ΕΠΣΔ ειδικό Δελτίο εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική περιοχή),πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ώρα προσέλευσης ομάδας
Α. καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξη του, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
———————————————————————————————-
Β) Να παραδίδουν στο διαιτητή τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών της κατάστασης υγείας διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών και της ταυτότητας προπονητή (η προπονητών ) που πρέπει να
παραδοθούν στο διαιτητή μίση ώρα ,τουλάχιστον ,πριν από την έναρξη του αγώνα, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος λόγος, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να
προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό
για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία
καιρικά φαινόμενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα
σωματεία.
Γ-Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή.επιτρεπεται η διεξαγωγή αγώνα η αγώνων και άλλες ήμερες ,για ειδικούς λογούς και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της διοργανώτριας αρχής.
Δ-Για την Α κατηγορία μετακινούμενα σωματεία από Ρόδο προς Κω και αντίστροφα οι αγώνες του Σαββάτου θα διεξάγονται βάση προγράμματος,
Ε-Σε περίπτωση που την Κυριακή για λόγους συγκοινωνιακούς δεν έχει μεταφορικό μέσο (ακτοπλοϊκός ) να μεταβούν από Ρόδο προς Κω και αντίστροφα για αυθημερόν επιστροφή τότε η διοργανώτρια αρχή θα ορίζει και διαφορετική ώρα το Σαββάτο που θα επιτρέπει την αυθημερόν επιστροφή του σωματείου.
Ζ-Για λόγους συγκοινωνιακούς για τα μετακινούμενα σωματεία που δεν έχει αυθημερόν επιστροφή το ΣΑΒΒΑΤΟ και την ΚΥΡΙΑΚΗ η επιτροπή δύναται να ορίζει και καθημερινή .
Η-Η επιτροπή πρωταθλήματος ,δύναται να αλλάζει την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα (βάσει προγράμματος )και να ορίζει καθημερινή εφ όσον υπάρχει πρόβλημα στον αριθμό των διαιτητών .
Θ-Σε περίπτωση καθημερινής μετακινουμένων σωματείων ο αγώνας θα διεξάγεται σε ώρα που θα επιτρέπει την αυθημερόν επιστροφή του σωματείου.
Ι-Αποκλειστικά υπεύθυνη του ορισμού της ώρας και της ημέρας είναι η διοργανώτρια αρχή . ΑΡΘΡΟ 11 παρ, 3 του ΚΑΠ.
Κ-Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης του αγώνα ή το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
Λ -Τα αιτήματα των σωματείων πρέπει να κατατίθενται στην επιτροπή πρωταθλήματος μέχρι της 14:30 εκάστης τρίτης στα γραφεία της ΕΠΣΔ πριν τον αγώνα του σαββατοκύριακου ,προκειμένου η επιτροπή να τα κρίνει βάσιμα η όχι .
Μ-Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά-Δημοτικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 του ΚΑΠ το γηπεδούχο σωματείο το όποιο προσκόμισε παραχωρητήριο από τον Δήμο που ανήκει το γήπεδο (με την δήλωση συμμετοχής του) και το χρησιμοποιεί σαν έδρα του είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των αγώνων που ορίζονται από τη διοργανώτρια ακόμη δε και για το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου καθώς και όλων των υποχρεώσεων που το καθιστούν κατάλληλο . σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω το γηπεδούχο σωματείο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις .
Ν- Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ .
Α-Επιτρέπεται η ενοικίαση μεταφορικού μέσου για τα μετακινούμενα σωματεία, στις κάτωθι περιπτώσεις.
Από ΛΕΡΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΠΑΤΜΟ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΚΑΛΥΜΝΟ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΚΩΣ και αντίστροφα
Από ΠΑΤΜΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΠΑΤΜΟ προς ΚΑΛΥΜΝΟ και αντίστροφα
Από ΚΑΛΥΜΝΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΚΩ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΚΩ προς ΠΑΤΜΟ και αντίστροφα
Από ΤΗΛΟ προς ΝΙΣΥΡΟ και αντίστροφα
Από ΡΟΔΟ προς ΣΥΜΗ και αντίστροφα
Από ΡΟΔΟ προς ΤΗΛΟ και αντίστροφα
Β-Στις περιπτώσεις αυτές τα μετακινούμενα Σωματείο Υποχρεούται να ενημερώσουν την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ μέχρι
εκάστη ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.30 με έγγραφο του στο οποίο θα αναφέρεται το μεταφορικό μέσο, βεβαίωση πρακτορείου ή Ιδιώτη (ενοικιαστήριο),ώρα και ημέρα αναχώρησης και επιστροφής.
——————————————————————————————————-
Εφ όσον δεν συμβούν τα ανωτέρω ,και αναχωρήσει μεταφορικό μέσο (πλοίο) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει την εμπρόθεσμη άφιξη της ομάδος στο γήπεδο, πράγμα όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής τότε θα εφαρμόζονται οι βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 και 21 του ΚΑΠ .
——————————————————————————————————-
Γ-Την υποχρέωση εγγράφου ενημέρωσης μέχρι εκάστη ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.30 έχουν όλα τα μετακινούμενα σωματεία Α Β και Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ διότι σε περίπτωση μη αναχώρησης του συγκεκριμένου δηλωθέντος
μεταφορικού μέσου (ακτοπλοϊκός) και αναχώρησης άλλο μεταφορικό μέσο (ακτοπλοϊκός) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ,το μετακινούμενο σωματείο θα είναι δικαιολογημένο σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα.
Εφ όσον δεν συμβούν τα ανωτέρω ,και αναχωρήσει μεταφορικό μέσο (ακτοπλοϊκός) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει την εμπρόθεσμη άφιξη της ομάδος στο γήπεδο, πράγμα όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής τότε θα εφαρμόζονται οι βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 και 21 του ΚΑΠ .
από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα ,εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία .
Ως ανώτερη βία νοείτε ,ενδεικτικά ,η διακοπή των συγκοινωνιών (ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.τ.λ.) από οποιαδήποτε αίτια, από την όποια είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο.
Ζ- Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της ΕΠΣΔ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από το διαδίκτυο της ΕΠΣΔ www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
———————————————————————————————————-
ΑΡΘΡΟ 9
ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Α-Αγώνας που δεν τελέσθηκε ,χωρίς να ευθύνονται και οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες ,επανορίζεται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση αποφάσεως .
———————————————————————————————
Β-Για τα μετακινούμενα σωματεία (από νησί σε νησί ) εφόσον το μετακινούμενο σωματείο διευκολύνεται συγκοινωνιακά μετά από εντολή της διοργανώτριας ,
Ο αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών Συνθηκών διεξάγεται η συνεχίζεται την επομένη μέρα , στο ίδιο γήπεδο και σε ώρα που ορίζει η διοργανώτρια .
Τα ανωτέρω Ισχύουν μόνο σε αγώνες πρωταθλήματος. Και κυπέλου Μετακινουμένων σωματείων. ( από νησί σε νησί).
———————————————————————————————-
Γ-Σε περίπτωση που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών συνθηκών αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ ,ο αγώνας θα διεξάγεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
την επόμενη ημέρα και την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο. Χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων οι οποίες υποχρεούνται να εμφανιστούν για την διεξαγωγής η συνέχιση του αγώνα .η διάταξη αυτή ισχύει σε διαγωνιζόμενες ομάδες του ιδίου νησιού .
Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επομένη ημέρα ,παραπέμπεται για τον πειθαρχικό έλεγχο ,κατά τις κείμενες διατάξεις.
———————————————————————————————-
Δ-Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π.χ. αριθμός τερμάτων ,αριθμός ποδοσφαιριστών).
ΑΡΘΡΟ 10
-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ Άρθρο 13 του ΚΑΠ.:
Α.-Για κάθε αγώνα θα ορίζεται ένας εκπρόσωπος μας (παρατηρητής) σύμφωνα με τον ΚΑΠ., ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον ΚΑΠ και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Β.-Αν για οποιοδήποτε λόγο ,απουσιάσει ο παρατηρητής που όρισε η διοργανώτρια ,τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν από ένα πρόσωπο η καθεμιά και ο διαιτητής διενεργεί κλήρωση για να αναδειχθεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο Φ.Α.
Γ.-Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τη μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στον χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, με εξαίρεση τον χώρο των αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο.
——————————————————————————————————-
Δ.-Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνο τα εξής πρόσωπα:
——————————————————————————————————-
Ε-Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ο οποίος θα έχει υποχρεωτικά την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του σωματείου, θα είναι γραμμένος στη σύνθεση του Δ.Σ. που θα υποβάλλεται στη διοργανώτρια, Δ.Σ. Η παρουσία στον πάγκο ατόμου ως εκπροσώπου του Σωματείου απαιτεί την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου (άρθρο 23 παρ.12 του ΚΑΠ.)
Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών ο εκπρόσωπος οι εκπρόσωποι των σωματείων που δεν παρέδωσε ταυτότητα (διαπιστεύσει πιστοποίηση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο). η ταυτότητα πιστοποίηση εισόδου εκδίδεται από Ε.Π.Σ.Δ.
Η-Ο προπονητής της κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του.
Οι προπονητές των σωματείων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι δελτίου πιστοποίησης προπονητή, που εκδίδει η ΕΠΣΔ. Χωρίς την επίδειξη του προαναφερόμενου δελτίου κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός του αγωνιστικού χώρου (τεχνική περιοχή) έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα..
Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών, του προπονητή που δεν παρέδωσε το δελτίο πιστοποίησης.
Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.
——————————————————————————————————-
Ζ-Ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής της κάθε ομάδας (αν υπάρχει), ο οποίος για να έχει δικαίωμα παραμονής στον πάγκο της ομάδας θα πρέπει να έχει μαζί του αποδεικτικό της επαγγελματικής του Ιδιότητας.
Ι-δυο (2) τραυματιοφορείς με διακριτικά μπλουζάκια να προσκομίζουν ταυτότητες και να κατατίθενται στα αποδυτήρια των διαιτητών μέχρι το τέλος του αγώνα.
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και όλα τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή.
Κ-Οι αρμοδιότητες του παρατηρητή καθορίζονται από το άρθρο 13 του ΚΑΠ ,και οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή επιβάλλεται χρηματική ποινή πενήντα (50) Ευρώ.
Λ-Την αμοιβή του παρατηρητή που ορίζεται στα 20 ευρώ για κάθε αγώνα, θα επιβαρύνεται το γηπεδούχο σωματείο και θα εξοφλείται μαζί με το εξοδολόγιο διαιτησίας την ημέρα του αγώνα-
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ
Άρθρο 7 παρ, 1 του ΚΑΠ
Όλες οι εκθέσεις των μελών της επιτροπής αυτής εφόσον έχουν οριστεί τα μέλη νόμιμα σε αγώνα οι σε αγώνες των πρωταθλημάτων και κυπέλλου νοείτε δε και στον τελικό κυπέλλου θα κατατίθενται μετά τον αγώνα στην γραμματεία της ΕΠΣΔ με αριθμό πρωτοκόλλου . εάν στις εκθέσεις συντρέχουν λόγοι πειθαρχικών παραπτωμάτων θα αποστέλλονται στην πειθαρχική επιτροπή και θα έχει εφαρμογή ο πειθαρχικός κώδικας.
——————————————————————————————————
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Α-Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή:
Β-Το δελτίο Ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδ/στών και κατάσταση Υγείας με ετήσια διάρκεια.
Γ-Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών ομάδων.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδ/στη σε οποιαδήποτε αγώνα πρωτ/τος η κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά του παρόντος νομίμως εκδοθέντων ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει την συμμετοχή ποδ/στη που δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδ/στών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ ερασιτεχνικών πρωτ/των (Δελτίο Ατομικών Στοιχείων και Μεταβολών και κατάσταση Υγείας με ετήσια διάρκεια).
——————————————————————————————————-
Δ-Στον αγώνα των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, καθ¨ όλη την διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδ/στών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές, Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) Κοινοτικών ποδ/στών,και η συμμετοχή στον αγώνα .Όμοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο /2/ αλλοδαπών
Ποδ/στών ανεξαρτήτως ηλικίας και η συμμετοχή τους στον αγώνα.
———————————————————————————————-
Ε-Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα δύνανται να συμμετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδ/στές εφόσον η αγωνιζόμενη ομάδα δεν διαθέτει για τη συμπλήρωση του Φ.Α. τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών ποδ/στών .Αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδ/στές.
———————————————————————————————-
Ζ-Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτιο ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρείς (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα,.
Η- ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομών (νέων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στα πρωτάθλημα και κύπελλο ανδρών δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομών (νέων κτλ) .
ΑΡΘΡΘΟ 12
Α-Απαγορεύεται η συμμέτοχη σε αγώνα οι αγώνες του πρωταθλήματος και κυπέλου της Γ κατηγορίας περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των τριάντα έξη (36) ετών. Άρθρο 37 παρ,5, ΚΑΠ.
Β) Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης αυτής πριν από την έναρξη του αγώνα ,ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας η των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του ΚΑΠ. Κυρώσεις, εφόσον όμως η ιδία παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα ,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Κύρωση. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα με συμμετοχή περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές για την Γ κατηγορία άνω των Τράντα έξη (36) ετών ,τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3)μηνών.
Γ) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ,ως χρονολογία γέννησης τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης τους.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Α-Επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις Διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ΚΑΠ και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ,
Σημειώνουμε ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.1 εδ.γ,δ,ε,ζ, και η, αποστέλλονται στην ΕΠΣΔ με συστημένη επιστολή η με Κουριερ μέσα σε δύο /2/ εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας ,η οποία και δεν υπολογίζεται, διαβιβάζονται και προς αυτήν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ΜΕΣΩ ΦΑΞ εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Β-Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄ β’ και στ του άρθρου 23 Της παρ. 1) του ΚΑΠ καταχωρούνται στην οικεία στήλη του Φ.Α από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται ,πριν από την έναρξη του αγώνα , με εξαίρεση την ένταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή , η όποια υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά –μέσα στον αγωνιστικό χώρο- από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας μέχρι τη λήξη της διάρκειας του αγώνα και τυχόν παράτασης του . στην περίπτωση αυτή ,ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να δόση εντολή στον ποδοσφαιριστή (η στους ποδοσφαιριστές) κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση ,να μην φύγει από το γήπεδο ,μέχρι ότου συγκεντρώσει και καταχωρίσει στο Φ.Α. τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο στην εκδίκαση της ένστασης (στοιχεία ταυτότητας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ,χρώμα μαλλιών και ματιών ,αλλά εμφανή σημεία δείγμα υπογραφής κ.τλ.) επίσης ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει την κατάσταση υγείας και τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών κατά των όποιων στρέφεται η ένσταση και να τα παράδοση στην διοργανώτρια μαζί με το Φ.Α.
Γ-Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να υποβάλουν στο Φ.Α . Τις κατά την κρίση τους ενστάσεις ,της άρνησης βεβαιούμενης ύστερα από αίτησης του αρχηγού της οικείας ομάδας από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών .στην ιδία ποινή υπόκειται και ο διαιτητής του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα .
Δ-Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στην Διοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ.8 του ΚΑΠ προθεσμίες, και να διαβιβάζονται προς αυτή υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
——————————————————————————————————-
Ε-Παράβολα: Α,Β,Γ κατηγορίας και ΚΥΠΕΛΛΟΥ 200 Ευρώ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 50 Ευρώ.
——————————————————————————————————-
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Α.-Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας ΤΟΔ ΕΠΣΔ.
Η διοργανώτρια Ε.Π.Σ.Δ. δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στις διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κάθε φορά ορίζονται από το αρμόδιο όργανο για να διευθύνουν τους αγώνες .
——————————————————————————————————-
Β.- Απαγορεύεται αυστηρά κατά την διάρκεια της περιόδου Διαιτητής ή Σωματείο να ζητήσουν την εξαίρεση Σωματείου ή διαιτητή αντίστοιχα .Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων με σχετική δήλωση του διαιτητή.
Γ-Διαιτητής ο οποίος δεν θα παραλάβει τα αποσταλμένα από την Ε.Π.Ο. σήματα (εθνικών ή τοπικών κατηγοριών) για την φετινή ποδοσφαιρική περίοδο, δεν θα χρησιμοποιείται στους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.
Διαιτητής ο οποίος δεν θα καταβάλει το ποσοστό διαιτησίας όπως αυτό αναγράφεται στο εξοδολόγιο και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από αυτό, μέχρι εξοφλήσεως του ποσού, δεν θα ορίζεται σε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.
Τυχόν ορισμός τους στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αποτελεί αντικανονικό ορισμό.
——————————————————————————————————-
Δ- Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη πρωτ/τος του αγώνα που θα διευθύνει. Σε περίπτωση όπου επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδ/στών υποχρεούται στην προσεκτική παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών δελτίων τους και εφ όσον εξ αυτών δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή τους στο Φ.Α. ενημερώνοντας σχετικά την ομάδα τους.
Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.
Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή έως Δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.
———————————————————————————————-
Ε- στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε οι αναπληρωτές του, τότε οι δυο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή από εκείνους που τυχόν παρευρίσκονται στο γήπεδο για να διευθύνει τον αγώνα .
Αν δυο ομάδες δεν συμφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή ,τότε διαιτητής του αγώνα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των τυχόν δυο τουλάχιστον παρευρισκομένων στο γήπεδο διαιτητών .
Σε περίπτωση που η μία ομάδα δεν θελήσει να υποδείξει ένα διαιτητή κατά την προηγούμενη διαδικασία, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος που υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα.
καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά του ορισμού διαιτητή η βοηθού διαιτητή που έγινε συμφώνα με την παραπάνω διάταξη .
Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσημος διαιτητής ή παραβρίσκεται μόνο ένας, αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο ομάδες, τότε ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά αν τυχόν διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φ.Α. ένσταση πριν από την έναρξή του
Ζ-Οι κάθε είδους αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και μόνο με ένα διαιτητή ανάλογα με την
κρισιμότητα του αγώνα κατά τη κρίση της διοργανώτριας.
——————————————————————————————————-
Η- Οι αγώνες Α ,Β,Γ κατηγορίας, Κυπέλλου διεξάγονται εφ όσον δεν προσέλθουν οι διαιτητές με φιλάθλους που ορίζονται
από τα διαγωνιζόμενα Σωματεία ως κοινής αποδοχής, διαφορετικά ο αγώνας αναβάλλεται και αν τυχόν διεξαχθεί θεωρείται άκυρος και
επαναλαμβάνεται εφόσον διατυπωθεί ένσταση πριν τον αγώνα.
——————————————————————————————————-
Θ- Σε περίπτωση αποχής Διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο μερικής η ολικής και εφ όσον ο αριθμός των ενεργών διαιτητών
δεν επαρκεί για τη κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος της Ένωσης, το Δ.Σ. αυτής μπορεί να χρησιμοποιεί
κατ εξαίρεση φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για την διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλήματος με την προϋπόθεση είτε της εγράφης ανεπιφύλακτης συμφωνίας της πλειοψηφίας των 2/3 των ανά κατηγορία διαγωνιζομένων σωματείων .
Σε περίπτωση αποχής διαιτητών η ομαδικών η πολλαπλών ατομικών κωλυμάτων από αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων οι απέχοντες διαιτητές τίθενται αυτοδικαίως εκτός ορισμού η κλήρωσης από κάθε αγώνα εθνικού η τοπικού πρωταθλήματος και δεν μπορούν να αξιολογηθούν από την επιτροπή διαιτησίες της ΕΠΟ .για την αμέσως επομένη περίοδο .
παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται ακυρότητας του αγώνα και παραπομπή των υπαιτίων διαιτητών καθώς και των μελών των επίτροπων που τους όρισαν για πειθαρχικό έλεγχο.
Ι-Εάν το γηπεδούχο Σωματείο δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη του αγώνα το σύνολο της δαπάνης Διαιτησίας ,ο Διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα .Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας.
Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στη Διοργανώτρια ,δεν ορίζονται αγώνες της ομάδος αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντίπαλης ομάδας
Κ-Εφ’ όσον ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί
και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των
διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, ο αγώνας
θα συνεχιστεί και καθήκοντα του διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς
διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής σε μεγαλύτερη
κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε
ηλικία. Η με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του διαιτητή είναι υποχρεωτική
για το βοηθό διαιτητή διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή του αγώνα.
Εάν προ ή μετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητής αδυνατεί να αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού του ή ασκήσεως σωματικής βίας, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της μιας ή και των δύο ομάδων, αποτελεί λόγο μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζει το άρθρο 21 παρ. 2α του Κ.Α.Π.
Λ-ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ : αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από το διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να στείλει την ιδία ημέρα που έγινε ο αγώνας στην διοργανώτρια η το αργότερο μέχρι της 14:30 την δευτέρα .την ιδία υποχρέωση έχουν και οι ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ των νήσων ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση την ιδία μέρα η το αργότερο την δευτέρα μέχρι της 14:30 μέσω FAX.
Μ- Σε περίπτωση παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’αυτόν υποχρεώσεις από την παραπάνω διάταξη , συνεπάγεται την παραπομπή του από το ΔΣ . της διοργανώτριας στην αρμόδια επιτροπή και
τιμωριέται με ποινή αποκλεισμού ,τουλάχιστον ενός (1) μηνός.

ΑΡΘΡΟ 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το εισιτήριο κάθε αγώνα ορίζεται στα πέντε /5/Ευρώ.Οσον αφορά τον Τελικό Κυπέλλου μετά την εκκαθάριση του αγώνα (γήπεδο
Ιατρός, Διαιτητής κλπ.) Τα έσοδα διανέμονται από 50% σε κάθε Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 16
ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ

Στη πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας η ομίλου αυτής θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδ/στές και το προπονητή της.
Ειδικά στις Διαγωνιζόμενες ομάδες στο Τελικό Κυπέλλου στην μεν νικήτρια απονέμεται Κύπελλο μαζί με μετάλλια στους ποδ/στές ,στην δε ηττημένη Κύπελλο και μετάλλια στους ποδ/στές,στους δε Διαιτητές και προπονητές παρατηρητή διαιτησίας παρατηρητή αγώνα απονέμεται από ένα μετάλλιο.
Απαγορεύεται ,εκτός από τη διοργανώτρια, η αθλοθέτηση επάθλων σε αγώνες επίσημων πρωταθλημάτων από φυσικά η Νομικά πρόσωπα.
Στην ομάδα ή ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που συμπίπτει στις διατάξεις του ΚΑΠ με τις οποίες
επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές ,στα Σωματεία, τους ποδ/στές, παράγοντες κλπ. στη διάρκεια της περιόδου 2012-2013 θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους ποδ/στές και τον προπονητή της.
ΑΡΘΡΟ 17
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Οι γηπεδούχες ομάδες οφείλουν να μεριμνούν για την παρουσία γιατρού στους αγώνες τους περίπτωση μη παρουσίας γιατρού στο γηπεδούχο Σωματείο θα επιβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ.
Β.-Τα μέλη του Δ.Σ. του γηπεδούχου σωματείου φέρουν την ευθύνη, που ο νόμος ορίζει ,σε περίπτωση που ο αγώνας γίνει χωρίς γιατρό η αποχωρήσει ο γιατρός κατά τη διάρκεια του αγώνα.
——————————————————————————————————-
Γ.-Για τη νομική προστασία και μόνο των σωματείων έναντι της δικαιοσύνης τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να παραδίδουν ,στους διαιτητές που με τη σειρά τους θα το αναφέρουν στις παρατηρήσεις του Φ.Α. και θα την επισυνάπτουν σε αυτό ειδοποίηση γιατρού διαδικασία της ειδοποίησης γιατρού δεν απαλλάσσει τα σωματεία από τις παραπάνω ποινές.
——————————————————————————————————-
Δ- ιδιότητα του γιατρού θα αποδεικνύεται με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας στον Παρατηρητή και τον Διαιτητή.
Απαγορεύεται να υποκαταστήσει με οποιοδήποτε τρόπο τον ιατρό του αγώνα νοσηλευτής η νοσηλεύτρια.
——————————————————————————————————-
Ε.- Σωματείο που αποδεδειγμένα να υποκαταστήσει με οποιονδήποτε τρόπο γιατρό αγώνα θα παραπέμπεται με το άρθρο 20 του Πειθαρχικού κώδικα για πλαστογραφία.
Ζ.-Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να διαθέτουν στον γιατρό το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό μάσκα οξυγόνου, και φορείο .Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους στην Α Β ,Γ,, κυπέλλου και υποδομών 300 Ευρώ .
——————————————————————————————————-
Η-Την εφαρμογή της παρ. ε αναλαμβάνει ο παρατηρητής αγώνα οποίος και αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη στην έκθεση του.
—————————————————————————————-
ΑΡΘΡΟ 18
ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
Α- Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα – παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών στα πρωταθλήματα του παρόντα κανονισμού υποχρεωτικά είναι από ένα (1) έως δεκαοκτώ.(18)
Β-Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχος ομάδα να αλλάξει στολή ,όταν τα χρώματα των δυο αγωνιζομένων ομάδων είναι όμοια η παρεμφερή και ματαιώνει την ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομάδα αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξη του. Η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα τιμωρείται συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2α .
Γ-Ομαδες ,που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδ/στών διάφορα προϊόντα , πρέπει να τύχουν της σχετικής
έγκρισης της Ε.Π.Σ.Δ. τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για την διαφήμιση στις στολές των διαιτητών .η άδεια για τα τοπικά πρωταθλήματα δίνεται από την Ε.Π.Σ.Δ.
——————————————————————————————————-
ΑΡΘΡΟ 19
ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απαγορεύεται η συμμετοχή του αυτού προσώπου σε δύο /2/διαφορετικά Δ.Σ. Σωματείων της ΕΠΣΔ .Σε περίπτωση μη τήρησης της απαγόρευσης αυτής ,κάθε αγώνας των ομάδων θα κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 20
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕOΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων – Μ.Μ.Ε.

Α. Η Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ εκμεταλλεύεται όλα τα δικαιώματα τα οποία κατέχει ή μοιράζεται με τρίτους, όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας οιασδήποτε μορφής, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα για οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις διαμέσου εικόνας ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, μετά ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).
Σ αυτά περιλαμβάνονται η παραγωγή, αναπαραγωγή, διάδοση και αναμετάδοση εικόνων, ήχου ή φορείς δεδομένων οιουδήποτε τύπου από την Ε.Π.Σ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. μόνη ή με τρίτους.
Οπτικοακουστικές και Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις.

Η Ε.Π.Σ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης οιασδήποτε μορφής ήχου, εικόνας και δεδομένων όλων των αγώνων ποδοσφαίρου και των εκδηλώσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να εκχωρεί με οιασδήποτε φύσεως αντάλλαγμα ή με την μορφή της συνεκμετάλλευσης με τρίτους, είτε σε ζωντανή μετάδοση, είτε σε μαγνητοσκοπημένη, είτε σε συνολική, είτε αποσπασματική, είτε με οιαδήποτε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μετάδοσης.
Απαγορεύεται η ραδιοτηλεοπτική και η διαδικτυακή μετάδοση αγώνα Α,Β ,Γ κατηγορίας και κυπέλλου εφ όσον δεν έχει παραχωρηθεί σχετική άδεια από την ΕΠΣΔ μετά από σύναψη σχετικής σύμβασης στους Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Σταθμούς ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, μετά ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).
Εάν παρά ταύτα ο αγώνας μεταδοθεί ,η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως 1000 Ευρώ. έγγραφη άδεια Σε κάθε περίπτωση ,η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών συνεργειών επιτρέπεται μετά από σχετική της διοργανώτριας .

ΑΡΘΡΟ 21
Λαμβάνοντας υπόψη την προκήρυξη 2012-2013 αριθ.αποφ. 93.ημερ.23/07/2012 αριθ.πρωτ.1342/ 24/7/2012, την συμπληρωματική προκήρυξη 10/08/2012 αριθ. Αποφ. 94 Δ.Σ. Αριθ. Πρωτ. 1424/17/8/2012 και τις ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ –ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ συμπληρωματικής ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Με την υπ αριθμό. 03-09/2012 αριθ. 95 απόφασης του Δ.Σ. αριθ.πρωτ.1448/5/9/2012 που ενταχτήκαν στο συμπληρωματικό έντυπο των προκηρύξεων .
Μετα από απόφαση (αριθ -02) του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΔΩΕΚΑΝΗΣΟΥ στης 02/08/2013 αποφάσισε τα έξης .
Στην Α κατηγορία ανέρχονται η πρωταθλήτρια ομάδα του 1ου ομίλου Ρόδου ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ, η 2η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ, η 3η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ,η 4η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα ΕΥΑΓΟΡΑΣ , η 5η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα ΑΣ ΧΑΛΚΗ, η 6η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα ΙΠΠΟΤΕΣ και η 7η ομάδα του βαθμολογικού πίνακα ΑΣΠΙΣ ΣΑΛΑΚΟΥ.
Από τον όμιλο νήσων στην Α κατηγορία ανέρχονται η πρωταθλήτρια ομάδα ΑΕ ΛΕΡΟΥ και η 2η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα ΑΟ ΒΑΘΥ.
Α-κατηγορία περιόδου 2013-2014 άρθρο 21
Στο πρωτάθλημα Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2012-2013 δικαιούνται συμμετοχή τα κάτωθι Σωματεία
1. ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ
2. ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ
3. ΦΟΙΒΟΣ
4. Α.Ε.Ρ.ΑΦΑΝΤΟΥ
5. ΑΣ ΡΟΔΟΣ
6. ΚΛΕΑΝΘΗΣ
7. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
10. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
11. ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ
12. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ
13. ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ
14. ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
15. ΟΡΦΕΑΣ
16. ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ
17. ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ
18. ΑΕ ΚΑΣΤΡΟΥ
19. ΑΕ ΛΕΡΟΥ
20. ΑΟ βαθύ
21. ΕΥΑΓΟΡΑΣ
22. ΑΣ ΧΑΛΚΗ
23. ΙΠΠΟΤΕΣ
24. ΑΣΠΙΣ ΣΑΛΑΚΟΥ
Με μείον βαθμούς θα ξεκινήσουν τα εξής σωματεία
AO ΔΙΚΑΙΟΥ -2 βαθμούς
ΦΟΙΒΟΣ – 2 βαθμούς

Α-ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 2013-2014
Συμμετέχουν είκοσι τέσσερις (24) ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των δώδεκα (12) ομάδων. Ο καταρτισμός των δύο ομίλων θα γίνει μετά τις δηλώσεις συμμετοχής. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει συμπληρωματική διάταξη της προκήρυξης του άρθρο 21- 2013-2014
Οι είκοσι τέσσερις (24) ομάδες της Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα χωριστούν σε τέσσαρα (4) γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ θα τοποθετηθούν επικεφαλής των 2 ομιλών οι ομάδες των νήσων, μετά από κλήρωση δηλαδή ,οι δυο (2) ομάδες στον στον ένα όμιλο , και οι άλλες δυο (2) ομάδες στον άλλο όμιλο. στο 2ο γκρουπ οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη Δ’ Εθνική κατηγορία στο τοπικό πρωτάθλημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014, στο 3ο γκρουπ θα τοποθετηθούν οι ομάδες που παρέμειναν στην Α Ερασιτεχνική κατηγορία για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014 και στο 4ο γκρουπ θα τοποθετηθούν οι ομάδες που ανέβηκαν στην Α από την Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για τη νέα αγωνιστική Περίοδο 2013 – 2014.
Έτσι, σε κάθε όμιλο, θα υπάρχουν ομάδες από το πρώτο γκρουπ, ομάδες από το δεύτερο γκρουπ ομάδες από το τρίτο γκρουπ και ομάδες από το 4ο γκρουπ.
Τη φετινή αγωνιστική περίοδο το πρωτάθλημα της Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα διεξαχθεί σε δυο (2) φάσεις.

Α’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι δώδεκα (12) ομάδες κάθε ομίλου θα δώσουν 22 αγώνες, σε είκοσι δυο αγωνιστικές (22) δηλαδή ένδεκα (11) αγώνες στον α’ γύρο και ένδεκα (11) αγώνες στο β’ γύρο.
Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες και των δύο γύρων, οι ομάδες του κάθε ομίλου θα καταταγούν από την 1η έως τη 12η θέση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Α φάση: Περίπτωση 1η Οι 2 τελευταίες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα δηλαδή η 12η του 1ου ομίλου και η 12η του 2ου ομίλου υποβιβάζονται απ’ ευθείας στην β κατηγορία για την περίοδο 2014-2015.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2013-2014 ) Β’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ):
Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες του 1ου ομίλου και οι τρεις (3) πρώτες ομάδες του 2ου ομίλου θα συμμετέχουν σ’ αυτή τη φάση και θα αγωνιστούν για την ανάδειξη του πρωταθλητή Δωδεκανήσου περιόδου 2013-2014
Κάθε ομάδα, σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβει στην α’ φάση των αγώνων, θα ξεκινήσει τη β’ φάση με πριμοδότηση (bonus) βαθμών.
Συγκεκριμένα η πρώτη ομάδα του 1ου ομίλου θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς, η δεύτερη με ένα (1) βαθμούς, η τρίτη με μηδέν (0) βαθμό Αντίστοιχα, με την ίδια πριμοδότηση (bonus), θα ξεκινήσουν και οι ομάδες του 2ου ομίλου σύμφωνα με τις θέσεις που θα καταλάβουν στην α’ φάση των αγώνων.
Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες του 1ου ομίλου θα αντιμετωπίσουν τις άλλες τρεις (3) πρώτες ομάδες του 2ου ομίλου, δηλαδή αυτές τις ομάδες που δεν αντιμετώπισαν στην α’ φάση με ειδικό κλειδάριθμο.
Έτσι λοιπόν οι παραπάνω ομάδες θα δώσουν άλλους έξη (6) αγώνες, τρεις (3) στον α’ γύρο και άλλους τρεις (3) στο β’ γύρο. Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των αγώνων οι ομάδες θα καταταγούν και θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η έως τη 6η .
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων ισχύουν τα παρακάτω:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων που αγωνίστηκαν, μόνον, σ’ αυτή τη φάση των αγώνων (β’ φάση) ισχύουν το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες αυτής της φάσης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε ισχύει η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες αυτής της φάσης.
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων και περισσότερων ομάδων που δεν αγωνίστηκαν σ’ αυτή τη φάση (β’ φάση) ισχύουν το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες της α΄ φάσης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε ισχύει η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες της α’ φάσης.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ τριών ή περισσοτέρων ομάδων, που αγωνίστηκαν είτε σ’ αυτή τη φάση (β’), είτε στην προηγούμενη φάση (α’), ισχύουν τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων τόσο της α’ φάσης αγώνων, όσο και της β’ φάσης και συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω ειδικού βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν στον παραπάνω βοηθητικό πίνακα, συντάσσεται άλλος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες, είτε της α’ φάσης, είτε της β’ φάσης.
Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους παραπάνω ειδικούς βοηθητικούς πίνακες, μεταφέρεται στο βαθμολογικό πίνακα, για την – κατά σειρά – κατάληψη των θέσεων των ομάδων που είχαν ισοβαθμήσει.
Αν και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Η 1η ομάδα, αυτής της φάσης (β’), όμιλος προβιβασμού, αναδεικνύεται πρωταθλήτρια της Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας Δωδεκανήσου και θα εκπροσωπήσει την ΕΠΣ Δωδεκανήσου στους αγώνες μπαράζ που θα διοργανώσει η ΕΠΟ, για την άνοδο στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014.

ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
Β’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Οι 11η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα του 1ου ομίλου η 10η ομάδα του 1ου ομίλου, η 11η ομάδα του Βαθμολογικού πινάκα του 2ου ομίλου και η 10η ομάδα , θα συμμετέχουν σ’ αυτή τη φάση και θα διαγωνιστούν για την αποφυγή του υποβιβασμού στην β’ Ερασιτεχνική κατηγορία. Σύνολο ομάδων τέσσερις (4) ,δυο (2) ομάδες από κάθε όμιλο.
-Κάθε ομάδα, σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβει στην α’ φάση των αγώνων, θα ξεκινήσει τη β’ φάση με πριμοδότηση (bonus) βαθμών.
Συγκεκριμένα, η 10η ομάδα του 1ου ομίλου θα ξεκινήσει με δυο (2) βαθμούς, η 11η ομάδα με μηδέν (0) βαθμούς.
Αντίστοιχα, με την ίδια πριμοδότηση (bonus) θα ξεκινήσουν και οι ομάδες του 2ου ομίλου σύμφωνα με τις θέσεις που θα καταλάβουν στην α’ φάση.
Οι δυο (2) ομάδες του 1ου ομίλου θα αντιμετωπίσουν τις άλλες δυο (2) ομάδες του 2ου ομίλου, δηλαδή αυτές τις ομάδες που δεν αντιμετώπισαν στην α’ φάση με ειδικό κλειδάριθμο.
Οι ομάδες αυτές θα δώσουν άλλους τέσσερις (4) αγώνες, δυο (2) στον α’ γύρο και άλλους δυο (2) στο β’ γύρο. Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των αγώνων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 1η έως τη 4η θέση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων ισχύουν τα παρακάτω:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων που αγωνίστηκαν, μόνον, σ’ αυτή τη φάση των αγώνων (β’ φάση) ισχύουν το σύνολο βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες αυτής της φάσης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε ισχύει η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες αυτής της φάσης.
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων που δεν αγωνίστηκαν σ’ αυτή τη φάση (β’ φάση) ισχύουν το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες της α΄ φάσης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε ισχύει η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες της α΄ φάσης.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ τριών ή περισσοτέρων ομάδων, που αγωνίστηκαν είτε σ’ αυτή τη φάση (β’), είτε στην προηγούμενη φάση (α’), ισχύουν τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων τόσο της α’ φάσης αγώνων, όσο και της β’ φάσης και συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω ειδικού βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν στον παραπάνω βοηθητικό πίνακα, συντάσσεται άλλος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες, είτε της α’ φάσης, είτε της β’ φάσης.
Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους παραπάνω ειδικούς βοηθητικούς πίνακες, μεταφέρεται στο βαθμολογικό πίνακα, για την – κατά σειρά – κατάληψη των θέσεων των ομάδων που είχαν ισοβαθμήσει.
Αν και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Η τελευταία ομάδα, του βαθμολογικού πινάκα αυτής της Β φάσης όμιλος αποφυγής υποβιβασμού δηλαδή αυτή που θα καταλάβει την , την 4η θέση, Υποβιβάζεται απ’ ευθείας στην β’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την αγων. περίοδο 2014 – 2015.
Σύνολο ομάδων που υποβιβάζονται από την Α κατηγορία στην β κατηγορία για την περίοδο 2014-2015 τρεις (3) δυο (2) ομάδες από την 1η φάση και μια (1) από την β φάση .
Το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας για την περίοδο 2014-2015 θα διεξαχθεί με 24ης ομάδες των 2 ομίλων από δώδεκα (12) ομάδες τον κάθε όμιλο

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΘΡΟ 21
Λαμβάνοντας υπόψη την προκήρυξη 2012-2013 αριθ.αποφ. 93.ημερ.23/07/2012 αριθ.πρωτ.1342/24/7/2012 την συμπληρωματική προκήρυξη 10/08/2012 αριθ αποφ.94. Αριθ. Πρωτ. 1424/17/8/2012 του Δ.Σ. και τις ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ –ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ συμπληρωματικής ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Με την υπ αριθμό. 03-09/2012 αριθ. 95 απόφασης του Δ.Σ. αριθ.πρωτ.1448/5/9/2012 που ενταχτήκαν στο συμπληρωματικό έντυπο των προκηρύξεων .
Μετά από απόφαση (αριθ 02) του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΔΩΕΚΑΝΗΣΟΥ στης 02/08/2013 αποφάσισε τα έξης .
Β κατηγορία Ρόδου Δικαίωμα συμμετοχής για την περίοδο 2013-2014
έχουν τα κάτωθι Σωματεία:
1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ
2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
4. ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑ
5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑ
6. ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
7. ΑΓ ΛΟΥΚΑΣ
8. ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ
9. ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ
10. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ
11. ΑΣ ΤΗΛΟΣ
12. ΕΥΚΛΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ
13. ΔΙΓΕΝΗΣ
14. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
15. ΝΗΡΕΑΣ
16. ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ
17. ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
18. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ
19. ΑΓ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
20. ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ

B ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014

Συμμετέχουν είκοσι (20) ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των δέκα (10) ομάδων. Ο καταρτισμός των δύο ομίλων θα γίνει δημόσια μετά τις δηλώσεις συμμετοχής. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει συμπληρωματική διάταξη της προκήρυξης του άρθρο 21- 2013-2014
Οι είκοσι (20) ομάδες της β Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα χωριστούν σε τέσσερα (4) γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ θα τοποθετηθούν οι ομάδες των νήσων δηλαδή η ομάδες Πολυβώτης Νισύρου και ΑΣ ΤΗΛΟΣ στο ένα όμιλο, και ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ στον άλλο όμιλο, στο δεύτερο γκρουπ οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από την A κατηγορία στο για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014, στο 3ο γκρουπ θα τοποθετηθούν οι ομάδες που παρέμειναν στην B Ερασιτεχνική κατηγορία για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014 και στο 4ο γκρουπ θα τοποθετηθούν οι ομάδες που ανέβηκαν στην B κατηγορία από την Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία για τη νέα αγωνιστική Περίοδο 2013 – 2014.
Έτσι, σε κάθε όμιλο, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, θα υπάρχουν ομάδες από το πρώτο γκρουπ, ομάδες από το δεύτερο γκρουπ και ομάδες από το τρίτο γκρουπ Και ομάδες στο 4ο γκρουπ
Τη φετινή αγωνιστική περίοδο το πρωτάθλημα της Β Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα διεξαχθεί σε δυο (2) φάσεις.

Α’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:

Οι δέκα (10) ομάδες κάθε ομίλου θα δώσουν δεκαοκτώ (18) αγώνες, δηλαδή εννέα (9) αγώνες στον α’ γύρο και εννέα (9) αγώνες στο β’ γύρο.
Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες και των δύο γύρων, οι ομάδες του κάθε ομίλου θα καταταγούν από την 1η έως τη 10η θέση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Μετά την τελική κατάταξη των δύο (2) ομίλων θα δημιουργηθεί, εκ νέου, ένας 1) όμιλος προβιβασμού ,και ένας (1)όμιλος υποβιβασμού.

Β κατηγορία ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
Β’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες του 1ου ομίλου και οι τρεις (3) πρώτες ομάδες του 2ου ομίλου θα συμμετέχουν σ’ αυτή τη φάση και θα αγωνιστούν για την ανάδειξη του πρωταθλητή και την κατάληψη των θέσεων που οδηγούν στην Α κατηγορία
Κάθε ομάδα, σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβει στην α’ φάση των αγώνων, θα ξεκινήσει τη β’ φάση με πριμοδότηση (bonus) βαθμών.
Συγκεκριμένα η πρώτη ομάδα του 1ου ομίλου θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς, η δεύτερη με ένα (1) βαθμό, η τρίτη με μηδέν (0), βαθμό. Αντίστοιχα, με την ίδια πριμοδότηση (bonus), θα ξεκινήσουν και οι ομάδες του 2ου ομίλου σύμφωνα με τις θέσεις που θα καταλάβουν στην α’ φάση των αγώνων.
Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες του 1ου ομίλου θα αντιμετωπίσουν τις άλλες τρεις (3) πρώτες ομάδες του 2ου ομίλου, δηλαδή αυτές τις ομάδες που δεν αντιμετώπισαν στην α’ φάση με ειδικό κλειδάριθμο.
Έτσι λοιπόν οι παραπάνω ομάδες θα δώσουν άλλους έξη (6) αγώνες, τρεις (3) στον α’ γύρο και άλλους τρεις (3) στο β’ γύρο. Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των αγώνων οι ομάδες θα καταταγούν και θα καταλάβουν τις θέσεις από την 1η έως τη 6η .
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων ισχύουν τα παρακάτω:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων που αγωνίστηκαν, μόνον, σ’ αυτή τη φάση των αγώνων (β’ φάση) ισχύουν το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες αυτής της φάσης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε ισχύει η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες αυτής της φάσης.
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων που δεν αγωνίστηκαν σ’ αυτή τη φάση (β’ φάση) ισχύουν το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες της α΄ φάσης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε ισχύει η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες της α’ φάσης.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ τριών ή περισσοτέρων ομάδων, που αγωνίστηκαν είτε σ’ αυτή τη φάση (β’), είτε στην προηγούμενη φάση (α’), ισχύουν τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων τόσο της α’ φάσης αγώνων, όσο και της β’ φάσης και συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω ειδικού βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν στον παραπάνω βοηθητικό πίνακα, συντάσσεται άλλος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες, είτε της α’ φάσης, είτε της β’ φάσης.
Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους παραπάνω ειδικούς βοηθητικούς πίνακες, μεταφέρεται στο βαθμολογικό πίνακα, για την – κατά σειρά – κατάληψη των θέσεων των ομάδων που είχαν ισοβαθμήσει.
Αν και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Η 1η και 2η ομάδα, του βαθμολογικού πινάκα αυτής της (β’) φάσης όμιλος προβιβασμού, της β Ερασιτεχνικής κατηγορίας ομίλου Ρόδου προβιβάζονται στην Α κατηγορία για την περίοδο 2014 -2015 .
Περίπτωση 1η εάν η πρωταθλήτρια ομάδα της Α κατηγορίας ανέλθει στην Γ εθνική κατηγορία, τότε η 3η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα της 2ης φάσης όμιλος προβιβασμού της β κατηγορία όμιλο Ρόδου και η 2η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα του 3ου ομίλου νήσων θα διαγωνιστούν σε απλό αγώνα κατάταξης (μπαράζ,) σε ουδέτερο γήπεδο , ο νικητής ανέρχεται στην Α κατηγορία για την περίοδο 2014-2015 .
Ο αγώνας κατάταξης (ΜΠΑΡΑΖ) διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 παρ.9 του ΚΑΠ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
Β’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Οι τρεις (3) τελευταίες ομάδες του 1ου ομίλου και οι τρεις (3) τελευταίες ομάδες του 2ου ομίλου της α΄ φάσης η 10η και 9η και 8η ομάδα κάθε ομίλου) θα συμμετέχουν σ’ αυτή τη φάση και θα διαγωνιστούν για την αποφυγή του υποβιβασμού στην γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
Κάθε ομάδα, σύμφωνα με τη θέση που θα καταλάβει στην α’ φάση των αγώνων, θα ξεκινήσει τη β’ φάση με πριμοδότηση (bonus) βαθμών.
Συγκεκριμένα, η 8η ) ομάδα του 1ου ομίλου θα ξεκινήσει με τρεις (3) βαθμούς, η 9η ομάδα με ένα (1) βαθμό και η 10η ομάδα με μηδέν (0) βαθμούς.
Αντίστοιχα, με την ίδια πριμοδότηση (bonus) θα ξεκινήσουν και οι ομάδες του 2ου ομίλου σύμφωνα με τις θέσεις που θα καταλάβουν στην α’ φάση.
Οι τρεις (3) τελευταίες ομάδες του 1ου ομίλου θα αντιμετωπίσουν τις άλλες τρεις (3) τελευταίες ομάδες του 2ου ομίλου, δηλαδή αυτές τις ομάδες που δεν αντιμετώπισαν στην α’ φάση με ειδικό κλειδάριθμο.
Οι ομάδες αυτές θα δώσουν άλλους έξη (6) αγώνες, τρεις (3) στον α’ γύρο και άλλους τρεις (3) στο β’ γύρο. Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των αγώνων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 1η έως τη 6η θέση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων ισχύουν τα παρακάτω:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων που αγωνίστηκαν, μόνον, σ’ αυτή τη φάση των αγώνων (β’ φάση) ισχύουν το σύνολο βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες αυτής της φάσης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε ισχύει η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες αυτής της φάσης.
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων ή περισσοτέρων που δεν αγωνίστηκαν σ’ αυτή τη φάση (β’ φάση) ισχύουν το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες της α΄ φάσης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε ισχύει η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες της α΄ φάσης.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ τριών ή περισσοτέρων ομάδων, που αγωνίστηκαν είτε σ’ αυτή τη φάση (β’), είτε στην προηγούμενη φάση (α’), ισχύουν τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων τόσο της α’ φάσης αγώνων, όσο και της β’ φάσης και συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν μετά τη σύνταξη και του παραπάνω ειδικού βοηθητικού πίνακα προκύπτει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν στον παραπάνω βοηθητικό πίνακα, συντάσσεται άλλος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες, είτε της α’ φάσης, είτε της β’ φάσης.
Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους παραπάνω ειδικούς βοηθητικούς πίνακες, μεταφέρεται στο βαθμολογικό πίνακα, για την – κατά σειρά – κατάληψη των θέσεων των ομάδων που είχαν ισοβαθμήσει.
Αν και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Οι δυο (2) τελευταίες ομάδες, του βαθμολογικού πινάκα αυτής της Β φάσης όμιλος αποφυγής υποβιβασμού δηλαδή αυτές που θα καταλάβουν την , την 5η και 6η θέση,
θα υποβιβαστούν απ’ ευθείας στην γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία για την αγων. περίοδο 2014 – 2015.
Η Β κατηγορία για την περίοδο 2014-2015 ,ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν θα εξαρτηθεί από τις ομάδες της Ρόδου που θα υποβιβαστούν από την Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
Β- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014
1. ΑΕ ΚΩΣ
2. ΠΑΟΚ ΚΩ
3. ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ
4. ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ
5. ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
6. ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ
7. ΑΟ ΛΕΙΨΟΙ
8. ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
9. ΠΑΣ ΑΝΤΑΓΟΡΑ
10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕNΔΙΟΥ
Με μείον βαθμούς θα ξεκινήσουν τα εξής σωματεία
ΑΟ ΛΕΙΨΩΝ – 2 ΒΑΘΜΟΥΣ
Προβιβασμός: η 1η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα ανέρχεται στην Α κατηγορία για την περίοδο 2014-2015
Περίπτωση 1η εάν η πρωταθλήτρια ομάδα της Α κατηγορίας ανέλθει στην Γ εθνική κατηγορία, τότε η 3η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα της 2ης φάσης όμιλος προβιβασμού της β κατηγορία όμιλο Ρόδου και η 2η ομάδα του βαθμολογικού πινάκα του 3ου ομίλου νήσων θα διαγωνιστούν σε απλό αγώνα κατάταξης (μπαράζ,) σε ουδέτερο γήπεδο , ο νικητής ανέρχεται στην Α κατηγορία για την περίοδο 2014-2015 .
Ο αγώνας κατάταξης (ΜΠΑΡΑΖ) διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 παρ.9 του ΚΑΠ
μετά τις δηλώσεις συμμετοχής θα ακολουθήσει συμπληρωματική διάταξη της προκήρυξης του άρθρο 21- 2013-2014

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΟΔΟΥ
Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την ποδ/κή περίοδο 2013-2014.

1) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ
2) ΑΟ ΣΥΜΗ
3) ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑΣ
4) ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ
5) ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ
6) ΑΣ ΡΟΔΙΑΚΟΣ
7) Δ.Α.Ν.Σ.ΔΩΡΙΕΑΣ
8) ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ
9) ΑΣ ΗΛΙΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ
Με μείον βαθμούς θα ξεκινήσουν τα εξής σωματεία
ΑΟ ΣΥΜΗ -6 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΔΩΡΙΕΑΣ -2 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ -2 ΒΑΘΜΟΥΣ
Α-Προβιβασμός: θα ανακοινωθεί αμέσως μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει συμπληρωματική διάταξη της προκήρυξης του άρθρο 21
ΑΡΘΡΟ 22
ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
Στο Κύπελλο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Α Τοπικής κατηγορίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΚΑΠ., οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν γήπεδο για το Κύπελλο διαφορετικό από αυτό που δήλωσαν για τους αγώνες πρωταθλήματος.
Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή –και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα –εφ’ όσον μέχρι την υποβολή της δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων .
Οι αγώνες θα διεξάγονται με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Όλοι οι αγώνες ορίζονται μετά από δημοσιά κλήρωση .ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος .
Το Κύπελλο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 42 του ΚΑΠ σε δύο Ομίλους.
Α.-Τον Όμιλο Ρόδου που θα περιλαμβάνει τις ομάδες της Νήσου Ρόδου ,τον ΑΣ ΤΗΛΟΥ ,τον ΑΟ ΣΥΜΗΣ, την ΧΑΛΚΗ ,τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΡΠ. ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ .
Β.-Τον Όμιλο ΝΗΣΩΝ που θα αποτελείται από τον Όμιλο Βορείου Συγκροτήματος νήσων. Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμέτοχη όλες οι ομάδες του βορείου συγκροτήματος νήσων δηλαδή ο Ξάνθος-η ΑΕ Λερού – ο ΑΟ Βαθύ –Καλυμνιακός– λειψοί τότε θα δημιουργηθεί και υπ΄ όμιλος νήσων η απόφαση αυτή θα αποτελέσει συμπληρωματική προκήρυξη. Οι /6/ ομάδες του Ομίλου της ΡΟΔΟΥ που θα προκύψουν μετά από τις σχετικές φάσεις , και οι νικητές των δύο τελευταίων ζευγαριών του Βορείου συγκροτήματος νήσων ,θα αποτελέσουν μαζί με τις έξι ομάδες της ΡΟΔΟΥ τις Οκτώ /8/ ομάδες.
Το γήπεδο του τελικού θα οριστεί με απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 24
Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ.Δ σαν διοργανώτρια των παραπάνω πρωταθλημάτων και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Δ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ.
εναρμόνιση με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κλπ.), ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και την αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Δ.
Η αυθεντική ερμηνεία της Προκήρυξης Πρωταθλήματος καθώς και οτιδήποτε άλλο
δεν προβλέπεται ανήκει στο Δ/κό Συμβούλιο της ΕΠΣΔ.

Για την Επιτροπή Πρωτ/τος τα μέλη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Σ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ν
ΤΟΠΠΟΣ Τ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΨΥΛΛΑΚΗΣ Α
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΙΜΑΡΗΣ

Κοινοποίηση ΕΠΟ. ( Με την παράκληση έγκρισης της παρούσης προκήρυξης.) Σωματεία της δύναμης μας Α΄, Β΄, και Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας”