Οι αποφάσεις της πειθαρχικής

0
epsm2

Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΣΔ οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής με τις τιμωρίες τον ποδοσφαιριστών αλλά και τις απολογίες των σωματείων που υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα. Αναλυτικά όλες οι αποφάσεις.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
• Φ.Α. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ- ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 19/11 (9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Στον ποδοσφαιριστή του «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ» Π. ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑ Α.Δ. 1139639 ποινή μίας (1) αγωνιστικής παράβαση κανόνων παιγνιδιού (Υποσχόμενη Επίθεση) 2η κίτρινη (Άρθρο 10’ παρ. 1α περ. IΙΙ του Π.Κ.).
• Φ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – Α.Ε.Ρ.Α. 19/11 (9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Στον ποδοσφαιριστή του «Α.Ε.Ρ.Α.» Σ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑ Α.Δ. 1331676 ποινή τριών (3) αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ βάναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή (Άρθρο 10’ παρ. 1γ και Άρθρο 10’ παρ. 2δ’ του Π.Κ.).
• Φ.Α. ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ- ΟΡΦΕΑΣ 20/11 (6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Στον ποδοσφαιριστή του «ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΥ» Δ. ΤΣΙΓΚΡΙΛΑ Α.Δ. 1004521 ποινή μίας (1) αγωνιστικής ανάρμοστη διαγωγή σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή 2η κίτρινη (Άρθρο 10’ παρ. 1α περ.I του Π.Κ.).
• Φ.Α. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 20/11 (6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Στον ποδοσφαιριστή της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΜΠΩΝΑΣ» ΣΚ. ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ Α.Δ. 1187888 ποινή δύο (2) αγωνιστικών υβριστική συμπεριφορά λόγω σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή (Άρθρο 10’ παρ. 1β του Π.Κ.).
• Φ.Α. Α.Ε. ΛΕΡΟΣ- ΑΟ ΒΑΘΥ 20/11 (4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Στον ποδοσφαιριστή του «ΑΟ ΒΑΘΥ» Ε.Ι. ΠΕΡΓΕΝΤΗ Α.Δ. 1115768 ποινή μίας (1) αγωνιστικής παράβαση κανόνων παιγνιδιού (Υποσχόμενη Επίθεση) 2η κίτρινη (Άρθρο 10’ παρ. 1α περ. I του Π.Κ.).
• Φ.Α. ΑΕ ΚΩΣ– ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ 20/11 (4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Στον ποδοσφαιριστή του «ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ» ΕΜ. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ Α.Δ. 1271165 ποινή τριών (3) αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ. Βάναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή. (Άρθρο 10’ παρ. 1γ και Άρθρο 10’ παρ. 2δ’ του Π.Κ.).
• Φ.Α. ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ- ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ 19/11 (4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟ)
Στον ποδοσφαιριστή του «ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΥ» ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Δ. 1455966 ποινή μίας (1) αγωνιστικής ανάρμοστη διαγωγή στον Διαιτητή (Διαμαρτυρία) 2η κίτρινη (Άρθρο 10’ παρ. 1α περ. I του Π.Κ.)
• Φ.Α. ΕΥΚΛΗΣ- ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 23/11 (8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΒΙΚΟ)
Στον ποδοσφαιριστή του «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» Μ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ. 1432465 ποινή μίας (1) αγωνιστικής ανάρμοστη διαγωγή (ασάφεια) (Άρθρο 10’ παρ. 1α περ. I και Άρθρο 10’ παρ. θ’ του Π.Κ.)

Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 27.12.2016 (Άρθρο 33’ παρ 2’ του ΠΚ)

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων καλούνται γα παραβάσεις άρθρων του Π.Κ. σε ΕΓΓΡΑΦΗ απολογία μέχρι την Πέμπτη 01.12.2016 και ώρα 17:30 στα γραφεία της ΕΠΣΔ τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα:
Φ.Α. ΝΗΡΕΑΣ-ΑΣ ΤΗΛΟΣ 18/11 (6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Το Σωματείο «ΑΣ ΤΗΛΟΣ»
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. από το Διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,12,13,14,15 του Π.Κ.
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων καλούνται γα παραβάσεις άρθρων του Π.Κ. σε ΕΓΓΡΑΦΗ απολογία μέχρι την Πέμπτη 01.12.2016 και ώρα 17:30 στα γραφεία της ΕΠΣΔ τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα:
Φ.Α. ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ-ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ 20/11 (6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Το Σωματείο «ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ»
Ο αναγραφόμενος στο Φ.Α. ΚΕΛΕΣΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. από το Διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,11,13,14,15 του Π.Κ.
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων καλούνται γα παραβάσεις άρθρων του Π.Κ. σε ΕΓΓΡΑΦΗ απολογία μέχρι την Πέμπτη 01.12.2016 και ώρα 17:30 στα γραφεία της ΕΠΣΔ τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα:
Φ.Α. ΑΕ ΚΩΣ-ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ 20/11 (4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Το Σωματείο «ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ»
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. από το Διαιτητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,13,14,15 του Π.Κ.