Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής

0
epsm2

Οι αποφάσεις που έλαβε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΔ κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης των μελών της είναι οι ακόλουθες:
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ
ΦΑ Γ.Σ ΙΑΛΥΣΟΣ -ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ 08/2/2014
Στον ποδ/στη του ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ Γ.ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗ ΑΔ 271447 ποινή τεσσάρων /4/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο σαράντα /40/ Ευρώ υβριστική συμπεριφορά λόγω στον διαιτητή (άρθρο 10 παρ.1δ, περ Ι και αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
ΦΑ ΑΕ ΛΕΡΟΥ -ΙΠΠΟΤΕΣ της 7/2/2014
Στον ποδ/στη της ΑΕ ΛΕΡΟΥ Δ.ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΑΔ 1304050 ποινή μιας /1/ αγων/κής αναρμοστη διαγωγή στον Διαιτητή (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι και περ.θ. του Π.Κ.)
Στον ποδ/στη του ΑΣ ΙΠΠΟΤΕΣ Π.ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟ ΑΔ 1321827 ποινή τεσσάρων /4/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο σαράντα /40/ Ευρώ ,υβριστική συμπεριφορά λόγω στον βοηθό διαιτητή (άρθρο 10 παρ.1δ περ.Ι και άρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ -ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ της 9/2/2014
Στον ποδ/στη της ΔΟΞΑΣ ΨΙΝΘΟΥ Χ.ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗ ΑΔ 1167295 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ.-ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 9/2/2014
Στον ποδ/στη του ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ Ε.ΧΑΡΙΤΟ ΑΔ 1122666 ποινή τεσσάρων /4/ αγων/κων και χρηματικό πρόστιμο σαράντα (40) Ευρώ,υβριστική συμπεριφορά λόγω στον βοηθό διαιτητή (Αρθρο 10 παρ.1δ περ.Ι και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
ΦΑ ΑΟ ΚΑΣΤΡΟ -ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ της 9/2/2014
Στον ποδ/στη του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ Σ.ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟ ΑΔ 1158706 ποινή δύο /2/ αγων/κών υβριστική συμπεριφορά λόγω σε αντίπαλο ποδ/στη (άρθρο 10 παρ.1β του Π.Κ.)
Στον ποδ/στη του ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ Ξ. ΜΑΝΝΑΚΗ ΑΔ 1150439 ποινή δύο /2/ αγων/κών υβριστική συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη (άρθρο 10 παρ.1β του Π.Κ.)
ΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠ.-ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ 9/2/2014
Στον ποδ/στη του ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠ. ΑΛ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΔ 1117381 ποινή μιας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή (διαμαρτυρία) στον διαιτητή 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛ της 9/2/2014
Στον ποδ/στη του ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΧΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΔ 443060 ποινή μιας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή (διαμαρτυρία) στον διαιτητή 2η κίτρινη (Άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦ.-ΑΕ ΚΩΣ της 8/2/2014
Στον ποδ/στη της ΑΕ ΚΩΣ Γ.ΓΟΥΛΑΣ ΑΔ 508027 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΗΛΙΟΣ ΙΑΛ.-ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ
Στον ποδ/στη του ΗΛΙΟΥ ΙΑΛ.ΙΜ.ΤΟΠΑΛ ΑΔ 1158413 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ -ΑΡΗΣ 2013 της 9/2/2014
Στον ποδ/στη του ΑΡΗ 2013 Σ .ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΑΔ 1365589 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)

Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 14-3-2014 (άρθρο 29 παρ.1 του Π..Κ.)

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων, καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του Π.Κ. σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία μέχρι την Τετάρτη 19.2.2014 και ωρα 16.00 στα γραφεία της ΕΠΣΔ τα κάτωθι φυσικά και Νομικά πρόσωπα:
ΦΑ ΕΥΑΓΟΡΑΣ -ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤ. της 9/2/2014
Το σωματείο ΕΥΑΓΟΡΑΣ.
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ Κ.ΑΝΤΑΛΗΣ εκπρόσωπος
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,5,11,12,14του Π.Κ.

ΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ.-ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ της 9/2/2014
Το σωματείο ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ.
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,5,11,14,15 του Π.Κ.

ΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ.-ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ της 9/2/2014
Το σωματείο ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ ΕΥΣΤ.ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ προπονητής.
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,5,11,12,14του Π.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΦΑ ΑΕΡΑ-ΕΥΑΓΟΡΑΣ της 1/2/2014

Δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο ΑΕΡΑ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει στο σωματείο «ΑΕΡΑ» την πειθαρχική της έγγραφης επίπληξης.
Στον αναγραφόμενο στο ΦΑ Γ.ΚΟΙΛΙΑ Β προπονητή την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγων/κούς χώρους για δέκα πέντε (15) ημέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ.

ΦΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧ.-ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει στο σωματείο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ την πειθαρχική της έγγραφης επίπληξης.
Στους αναγραφόμενους στο ΦΑ Σ.ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ εκπρόσωπο και Στ ΒΟΝΑΚΗ μασέρ πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγων/κούς χώρους για δέκα (10) ημέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ έκαστος.