Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής

0
epsm2

Η Πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Δωδεκανήσου κατά την διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης των μελών της πήρε τις πιο κάτω αποφάσεις:
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ
1. ΦΑ OMONOIA ΓΕΝ.-ΕΘΝΙΚΟΣ της 15/12/2013 
Στον ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧ.Μ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΔ 1114637 ποινή τριών /3/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ.Βαναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη (άρθρο 10 παρ.1γ και αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.) 

Στον ποδ/στη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Κ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΑΔ 1142623 ποινή μιας /1/ αγων/κής αναρμοστη διαγωγή σε αντίπαλο ποδ/στη 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περι.Ι του Π.Κ.).

ΦΑ ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ -ΑΣ ΤΗΛΟΣ της 14/12/2013
Στον ποδ/στη του ΑΣ ΤΗΛΟΣ Ν.ΚΩΣΤΙΔΗ ΑΔ 289433 ποινή μιας /1/ αγων/κής παράβαση κανόνων παιχνιδιού (έπαιξε με το χέρι) 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.).

ΦΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠ.-ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ της 15/12/2013
Στον ποδ/στη της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΜΠ.Α ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗ ΑΔ 1171727 ποινή τεσσάρων /4/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο σαράντα /40/ ευρώ.Υβριστική συμπεριφορά λόγω στον βοηθό διαιτητή (άρθρο 10 παρ.1δ περ.Ι και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)

ΦΑ ΠΑΟ ΚΩ-ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ της 15/12/2013
Στον ποδ/στη του ΠΑΟ ΚΩ ΗΛ.ΣΤΕΡΓΑΛΛΑ ΑΔ 568006 ποινή δέκα /10/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο εκατό /100/Ευρώ .Βάναυση συμπεριφορά στον βοηθό διαιτητή /Άρθρο 10 παρ.1ζ και άρθρο 10παρ.2δ του Π.Κ.).

ΦΑ ΔΩΡΙΕΑΣ –ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜ. της 15/12/2013
Στον ποδ /στη του ΔΩΡΙΕΑ Σ.ΝΤΕΡΟΜΕΝΑΗ ΑΔ 1253096 ποινή τεσσάρων
/4/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο 40 Ευρώ υβριστική συμπεριφορά λόγω στον διαιτητή (άρθρο 10 παρ.1δ και Αρθρο 10 παρ.2δ τουΠ.Κ.)

ΦΑ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ -ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ της 15/12/2013
Στον ποδ/στη της ΝΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ Κ. ΣΚΑΡΤΑΔΟ ΑΔ 1189572 ποινή τριών /3/ αγων/κών κατά συγχώνευση και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ,υβριστική συμπεριφορά λόγω στους φιλάθλους (ΑΡΧΗΓΟΣ) /άρθρο 10 παρ.1β ,Αρθρο 10 παρ.3 και Άρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)

Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 19/1/2014 (άρθρο 29 παρ.1 του Π.Κ.)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΑ ΔΙΑΓΟΡΑΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤ. της 7/12/2013
Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις.
1.- Επιβάλλει στο σωματείο ΔΙΑΓΟΡΑ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο εκατόν είκοσι /120/ Ευρώ.Δις υπότροπος για ρίψεις αντικειμένων (άρθρο 15 παρ.3 περ.ζ.)

ΦΑ ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛ.-ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ της 8/12/2013

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις.
1.- Επιβάλλει στο σωματείο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης
Στους αναγραφόμενος στο ΦΑ ΜΙΧ.ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ εκπρόσωπο ΣΤ.ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ-φροντιστή την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγων/κούς χώρους για ενα /1/ μήνα και δεκα πέντε ημέρες
Αντίστοιχα και χρηματικό πρόστιμο τιράντα /30/ Ευρώ έκαστος.

ANAΚΛΗΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1α του Π.Κ. έγινε ανάκληση των δυσμενών κρίσεων ,κατά θεσμοθετημένων οργάνων του ποδοσφαίρου και των διαιτητών του αγώνος ΕΥΑΓΟΡΑ -ΑΕ ΛΕΡΟΥ της 21-11-2013 ,στον ίδιο χώρο της εφημερίδος «ΡΟΔΙΑΚΗ» στις 18-12-2013 από το σωματείο ΕΥΑΓΟΡΑΣ.

ΔΙΓΕΝΗΣ -ΙΑΛΥΣΟΣ 11/12/2013 (ΕΦΗΒΙΚΟ)
Η Π.Ε. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ ΔΙΓΕΝΗ -ΓΣ ΙΑΛΥΣΟΣ (ΕΦΗΒΙΚΟ) από τον διαιτητή, δέχεται ότι ορθώς δεν διεξήχθη ο ως άνω αγώνας διότι λόγω των ισχυρών ανέμων (10-11 μποφόρ) ο αγωνιστικός χώρος που θα διεξαγόταν ο ως άνω αγώνας ήταν επικίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των ποδ/στων και των διαιτητών (άρθρο 10 παρ.2 τουΚΑΠ).
Παραπέμπει το ΦΑ στην Επιτροπή Πρωτ/τος για τον επαναορισμό του ως άνω αγώνος (άρθρο 21 παρ.1α του ΚΑΠ).
Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτεο το σωματείο ΟΡΦΕΑΣ για το Πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης θεσμοθετημένων οργάνων του ποδ/ρου (Τ.Ο.Δ. του Διαιτητού κ.ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑ) με δυσμενείς κρίσεις, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας, και επιβάλλει σε βάρος του εγκαλούμενου σωματείου την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης, και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ, και με την υποχρέωση ανάκλησης των δυσμενών κρίσεων και δημοσίευση αυτής (της ανάκλησης) στην εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» εντός δέκα /10/ ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η ανάκληση δημοσιευόμενη στο ίδιο μέσο αποδεικνύεται με προσκόμιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων