Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής

0
bales

Κατά την τελευταία τους συνεδρίαση τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ πήραν τις παρακάτω αποφάσεις:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

1. ΦΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦ.-ΠΑΟ ΚΩ της 24/11/2013
Στον ποδοσφαιριστή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦ. Κ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΔ 1135917 ποινή μιας /1/ αγων/κής προφανή ευκαιρία για γκόλ.(άρθρο 10 παρ.1α περ.ΙΙΙ του Π.Κ.)
ΦΑ ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΩ -ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. της 24/11/2013
Στον ποδ/στη της ΔΟΞΑΣ ΚΑΡΔ. ΔΑΥΙΔ ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΑΔ 527936 ποινή πέντε /5/ αγων/κών κατά συγχώνευση και χρηματικό πρόστιμο πενήντα /50/ Ευρώ υβριστική συμπεριφορά λόγω στον βοηθό διαιτητή (αρχηγός) αρθρο 10 παρ. 1δ περ. Ι. Αρθρο 10 παρ.3 και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.
ΦΑ ΕΥΑΓΟΡΑΣ -ΑΕ ΛΕΡΟΥ της 21/11/2013
Στον ποδ/στη του ΕΥΑΓΟΡΑ Ι.ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΔ 1184471 ποινή τεσσάρων /4/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο σαράντα /40/ Ευρώ υβριστική συμπεριφορά λόγω στον διαιτητή (άρθρο 10 παρ.1δ και άρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 27/12/2013 (άρθρο 29 παρ.1 του Π.Κ.)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΑ -ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ-ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ της 17/1/2013
Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις.
1.- Επιβάλλει στο σωματείο ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΩ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ./
ΦΑ ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ -ΡΟΔΙΑΚΟΣ της 17/11/2013

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις.
1.- Επιβάλλει στο σωματείο ΡΟΔΙΑΚΟΣ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης
Στους αναγραφόμενους στο ΦΑ Γ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ εκπρόσωπο -Ε ΣΦΥΡΙΟΥ φροντιστή την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγων/κούς χώρους για ένα /1/ μήνα και δέκα πέντε /15/ ημέρες αντίστοιχα και χρηματικό πρόστιμο τιράντα /30/ Ευρώ έκαστος.

Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτεο το σωματείο «ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΩ» για το Πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης θεσμοθετημένων οργάνων του ποδ/ρου /ΕΠΣ –ΤΟΔ και των Διαιτητών ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ-ΑΤΣΑΛΑΚΗ / με δυσμενείς κρίσεις ,κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας, και επιβάλλει σε βάρος του εγκαλούμενου σωματείου την πειθαρχική ποινή της εγγραφης επίπληξης ,και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ,και με την υποχρέωση ανάκλησης των δυσμενών κρίσεων και δημοσίευση αυτής (της ανάκλησης), στην εφημερίδα «ΠΡΟΟΔΟΣ» εντός δέκα /10/ ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η ανάκληση δημοσιευόμενη στο ίδιο μέσο ,αποδεικνύεται με προσκόμιση στη διοργανώτρια από τον παραβάτη συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων.

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων,καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του Π.Κ. σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία μέχρι την Τετάρτη 4-12-12013 και ωρα 16.00 στα γραφεία της ΕΠΣΔ τα κάτωθι φυσικά και Νομικά πρόσωπα.
ΦΑ ΕΥΑΓΟΡΑΣ -ΑΕ ΛΕΡΟΥ της 21/11/2013
Το σωματείο ΕΥΑΓΟΡΑΣ.
Οι αναγραφόμενοι στο ΦΑ Κ.ΑΝΤΑΛΗΣ εκπρόσωπος ΚΑΙ ΓΡ.ΣΑΡΡΗΣ προπονητής.
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή. Επί παραβάσεων του άρθρου 1,2,3,5,11,14, του Πειθαρχικού Κώδικα.

ΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠ.-ΔΙΓΕΝΗΣ 23/11/2013
Το σωματείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠ.
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ Γ.ΜΑΜΜΟΥΝΗΣ επώνυμος φίλαθλος σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή και την εκθεση του παρατηρητή. Επί παραβάσεων του άρθρου 1,2,3,5,11 ,14,του Πειθαρχικού Κώδικα.

ΦΑ ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ -ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. της 24/11/2013
Το σωματείο ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ.
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ ΕΥΑΓ. ΜΥΛΩΝΑΣ μελος Δ.Σ.

Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,5,11,12,14,26 του Π.Κ.