Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής

0
epsm2

Οι αποφάσεις που έλαβε η Πειθαρχική Επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρίαση των μελών της είναι:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ

Φ.Α.ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ –ΠΑΟΚ 06/11/2013 (ΚΥΠΕΛΛΟ)

Στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΟΚ ΟΡΓ.ΣΟΥΛΑΙ ΑΔ 1385235 ποινή τριών /3/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ βάναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στή .(άρθρο 10 παρ.1γ και άρθρο 10 παρ. 2δ του Π.Κ.)

Στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ. ΚΑΤΣΑΜΟΥΝΔΗ ΑΔ 1135404 ποινή δύο /2/ αγων/κών ,απόπειρα βιοπραγίας σε αντίπαλο ποδ/στή .(άρθρο 10 παρ.1β του Π.Κ.)

Φ.Α.ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΙΠΠΟΤΕΣ 10/11

Στον ποδ/στη των Ιπποτών Α.Ταφάνι ΑΔ 1272041 ποινή μίας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)

Φ.Α.ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ-ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 09/11

Στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΤΑΓΚΑΕΒ Μ με Α.Δ.1219715 ποινή μίας (1) αγωνιστικής ,παράβαση κανόνων παιχνιδίου (έβγαλε την φανέλα του 2η κίτρινη κάρτα (Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)

Φ.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑ 10/11

Στον ποδ/στη της Αναγέννησης Έμπωνας Α.Ζαμπελλάκη ΑΔ 1171727 ποινή μίας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)

Στον ποδ/στη της Αναγέννησης Έμπωνας Ι.Χριστοδούλου ΑΔ 504104 ποινή μίας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή , 2η κίτρινη (θέατρο )(Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)

Φ.Α.ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ –ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 10/11 (ΕΦΗΒΙΚΟ)

Στον ποδ/στη του Διγενή Κοσκινού Ρ.ΘΑΡΡΕΝΟ ΑΔ 1385942 ποινή μίας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)

Φ.Α.Ε.Ν.ΑΦΑΝΤΟΥ –ΙΠΠΟΤΕΣ 09/11(ΕΦΗΒΙΚΟ)

Στον ποδ/στη των Ιπποτών Diam.Ferhati ΑΔ 1403521 ποινή μίας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή σε συμπαίκτη του 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.ΙΙΙ του Π.Κ.)

Φ.Α.ΕΥΚΛΗΣ –ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 09/11 (ΠΑΙΔΙΚΟ)

Στον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Μ. Κορκίδα με Α.Δ.1397729 Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 40 ευρώ , υβριστική συμπεριφορά λόγω στον Διαιτητή (Άρθρο 10 παρ. ιδ και άρθρο 10 παρ. 2δ του Π.Κ)

Χρηματικά Πρόστιμα καταβλητέα μέχρι την 14.12.2013 (Άρθρο 29 παρ.1 του Π.Κ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ

Φ.Α. ΓΑΣ. ΙΑΛΥΣΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. 03/11/2013

Δέχεται ότι το εγκαλούμενο σωματείο ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτό πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στο σωματείο ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ Πειθαρχική Ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30,00)

Δέχεται ότι το εγκαλούμενο σωματείο Διαγόρας Γ.Σ. τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτό πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στο σωματείο ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. Πειθαρχική Ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο Εκατόν Είκοσι (120,00)

Κηρύσσει πειθαρχικά ελεγκτέο το σωματείο Γ.Σ.Διαγόρας για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης θεσμοθετημένων οργάνων του ποδοσφαίρου με δυσμενείς κρίσεις , κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας και επιβάλλει σε βάρους του εγκαλούμενου σωματείου την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ και με την υποχρέωση της ανάκλησης των δυσμενών κρίσεων και δημοσίευση αυτής (της ανάκλησης ) στην ιστοσελίδα www.news12.gr και στις ίδιες εφημερίδες εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης .Η ανάκληση δημοσιευμένη στα ίδια μέσα ,αποδεικνύεται με προσκόμιση στην διοργανώτρια από την παράβαση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων .

Φ.Α.ΑΕΡΑ- ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ 02.11.2013

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις .

Επιβάλλει στο σωματείο ΑΕΡΑ Πειθαρχική Ποινή της έγγραφης επίπληξης

Στον αναγραφόμενο στο Φ.Α. ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΗ Εκπρόσωπο την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δεκαπέντε ημέρες (15) και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30,00) ευρώ

Φ.Α.ΚΑΣΤΡΟ –ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 03.11.2013

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις .

Επιβάλλει στο σωματείο ΚΑΣΤΡΟ Πειθαρχική Ποινή της έγγραφης επίπληξης

Στους αναγραφόμενους στο Φ.Α. Μ.Σαρρή Χασάν Εκπρόσωπο Δ.ΛΟΥΙΖΙΔΗ την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για Τριάντα ημέρες (30) και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30,00) ευρώ έκαστος .

Φ.Α. ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ –Α.Ε.ΚΩΣ 03/11/2013

Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις .

Επιβάλλει στο σωματείο Καλυμνιακός Πειθαρχική Ποινή της έγγραφης επίπληξης

Στον αναγραφόμενο στο Φ.Α. Ι.Γιαννικουρή Εκπρόσωπο την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δέκα ημέρες (10) και χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30,00) ευρώ

Κλήσεις Προς Απολογία

Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων,καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του Π.Κ. σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία μέχρι την Τετάρτη 20-11-12013 και ωρα 16.00 στα γραφεία της ΕΠΣΔ τα κάτωθι φυσικά και Νομικά πρόσωπα.

1.Φ.Α. ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ Α.Ε.ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 10/11/2013

Το σωματείο ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή και την έκθεση του Παρατηρητή , επί παραβάσεων του άρθρου 1,2,3,5,11,14,15 του Πειθαρχικού Κώδικα.

Το σωματείο Α.Ε.ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ Και ο Β.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Φροντιστής

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή, επί παραβάσεων του άρθρου 1,2,3,5,11,14 του Πειθαρχικού Κώδικα.

2.Φ.Α. Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 10/11 (ΕΦΗΒΙΚΟ)

Το σωματείο Αστέρας Παστίδας

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. από τον Διαιτητή επί παραβάσεων του άρθρου 1,2,3,5,11,14,15 του Πειθαρχικού Κώδικα.

3.ΑΓΩΝΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ –ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 10/11/2013

Το σωματείο Ξάνθος Πάτμου ,ο ποδοσφαιριστής Ελ. Πεντές , ο Διαιτητής Βουλγαράκης και ο βοηθός Κορώνης

Απόρριψη Ένστασης Δόξας Καρδάμαινας για τον αγώνα Ξάνθος-Δόξα Κ. 10.11.2013

Η ένσταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα , καταβλήθηκε το σχετικό παράβολο γίνεται δεκτή και εξετάζεται στην ουσία.

Η Π.Ε , αφού έλαβε υπόψιν της 1.Το φύλλο αγώνα και το άρθρο 23 του ΚΑΠ απορρίπτει την ένσταση του σωματείου Δόξας Καρδάμαινας ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη , διατάσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου της ενιστάμενης ,υπέρ της διοργανώτριας αρχής .