Ο αθλητικός νόμος τον καλύπτει!

Απόλυτα καλυμμένοι νιώθουν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου με τη συμμετοχή του Βασίλη Θεοδοσίου στην επιτροπή πρωταθλήματος! Μπορεί το σωματείο του Νηρέα να έχει την άποψη ότι υπάρχει το ασυμβίβαστο, όμως στην Ένωση γνωρίζουν πολύ καλά πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα δεδομένου ότι η συμμετοχή του Θεοδοσίου καλύπτεται από τον ίδιο τον αθλητικό νόμο ο οποίος είναι πάνω από οποιοδήποτε καταστατικό. Μπορεί όντως να υπάρχει απαγόρευση συμμετοχής σε επιτροπές κάποιου ο οποίος έχει συγγενικό πρόσωπο που διατηρεί πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, όμως υπάρχει και η ξεκάθαρη εξειδίκευση στο νόμο που αναφέρει ότι αυτό έχει να κάνει με τα παιχνίδια που συμπεριλαμβάνονται στο στοίχημα. Το τοπικό μας πρωτάθλημα, όπως και όλα τα ερασιτεχνικά βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται σε δελτίο προγνωστικών αγώνων. Ως εκ τούτου είναι απολύτως νόμιμη η συμμετοχή του Βασίλη Θεοδοσίου. Το συγκεκριμένο σημείο του Αθλητικού Νόμου το αναδημοσιεύουμε πιο κάτω:
«6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. ‘Εμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. 7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία».

Διαβάστε επίσης:

Ελεύθερη Πένα

Αθλητικά Νέα

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
vasilis
vasilis
7 years ago

αθλητικός νόμος υπ’ ΑΡΙΘΜ.3479 ΆΡΘΡΟ 29 παρ. 12
Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου όλα τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του αθλήματος της Ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και των μελών της ρυθμίζονται αυτόνομα από την Ε.Π.Ο. και τα όργανα της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της , καθώς και αυτούς που καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια συνομοσπονδία ποδοσφαίρου , ακόμη και αν προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις στον ν.2725/1999, όπως ισχύει , και στην εν γένει αθλητική νομοθεσία .

στείλτε τον στον σπίτι του πριν τινάξει τα πρωταθλήματα στον αέρα

vasilis
vasilis
7 years ago

για τις ενώσεις άρθρο 10 .
νόμος 2725/1999 με τις τροποποιήσεις του νόμου 3057/2002 άρθρο 12 κωλύματα – περιορισμοί .
1. οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά στα πρόσωπα που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους κανονισμούς όργανο διοίκησης και επιτροπές των οικείων αθλητικών ενώσεων.
άλλο ενώσεις άλλο σωματεία ,εδώ δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε το νομικό πρόσωπο από το φυσικό και θέλετε να ερμηνεύσετε το αθλητικό νόμο.

στείλτε τον στον σπίτι του πριν τινάξει τα πρωταθλήματα στον αέρα

Cactus
Cactus
7 years ago

[quote name=”vasilis”]για τις ενώσεις άρθρο 10 .
νόμος 2725/1999 με τις τροποποιήσεις του νόμου 3057/2002 άρθρο 12 κωλύματα – περιορισμοί .
1. οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά στα πρόσωπα που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους κανονισμούς όργανο διοίκησης και επιτροπές των οικείων αθλητικών ενώσεων.
άλλο ενώσεις άλλο σωματεία ,εδώ δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε το νομικό πρόσωπο από το φυσικό και θέλετε να ερμηνεύσετε το αθλητικό νόμο.

στείλτε τον στον σπίτι του πριν τινάξει τα πρωταθλήματα στον αέρα[/quote]
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΣΧΕΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΣΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΛΑΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

FONTAN
FONTAN
7 years ago

vasilις ισον Ψυλλακης

mixalis
mixalis
7 years ago

FONTAN = παραταξη Διακοφωτη

vasilis
vasilis
7 years ago

vasilis gia cactus

μεγάλε ερμηνευτή του αθλητικού νόμου και καταστατικού

«Στην παράγραφο 4 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Δ του παραρτήματος Α’ (κωλύματα εγγραφής -περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του ποδοσφαίρου ) δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ποδοσφαιρικού σωματείου η μέλος του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Δ , των οργάνων και επιτροπών αυτής , Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες ποδοσφαίρου , καθώς και για τις συζύγους , τα τέκνα και τους γονείς τους .

μεγάλε ερμηνευτή του αθλητικού νόμου και καταστατικού

Παράγραφος 6 τα αναφερόμενα στις παρ 1 , α, β, γ, παρ 4 και 5 κωλύματα και περιορισμοί ισχύουν για οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλεκόμενο στο χώρο του ποδοσφαίρου».

μεγάλε ερμηνευτή του αθλητικού νόμου και του καταστατικού.