Ο Ακουσίλαος το 2007

0

Ο Ακουσίλαος το 2007, πριν από παιχνίδι με τον Ηρακλή Μαριτσών, την φωτογραφία του οποίου δημοσιεύσαμε νωρίτερα. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια να γράψουμε τα ονόματα, όσον μπορούμε:
όρθιοι λοιπόν από αριστερά είναι οι Καστανάκης, Λαγογένης, Τριπολίτης, Θ. Παπουρδάνος, Έλληνας, Καραγιάννης, Τηλέμαχος Πάττας, Μαγκάνης, Γ. Κάβουρας, ….; και τέρμα δεξιά ο προπονητής Λάκης Ζαχαρίας. Καθήμενοι από τα αριστερά οι Σκυλλάς, Κορκίδας, Διακαναστάσης, Τόδε, Χατζηστρατής, Μαρουλλάκης και Γ. Παπουρδάνος.