Μπελάδες για τη Ρόδο

0
villar
Νέοι μπελάδες για τη Ρόδο, καθώς το τακτικό διαιτητικό δικαστήριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας δικαίωση τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ρόδου Ρικάρντο Βιλάρ (φωτό) στην προσφυγή που είχε καταθέσει για να εξασφαλίσει τα δεδουλευμένα του. Αυτό σημαίνει  πως οι «πράσινοι» είναι υποχρεωμένοι να του καταβάλλουν άμεσα το ποσό των 9.000 ευρώ (συν τους τόκους υπερημερίας), καθώς εκτός από το ότι θα της αφαιρεθούν δυο βαθμοί από το νέο πρωτάθλημα, δεν θα μπορεί να πάρει μέρος και στα παιχνίδια και θα μηδενίζεται. Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα αναφέρει τα εξής:
«1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 30/03/2011 με αριθμό πρωτ. ΕΠΟ 11.029/30-03-2011 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή RICARDO VILLAC κατά της καθ’ ης ΠΑΕ με την επωνυμία «Α.Σ. ΡΟΔΟΣ».Επιβάλει και Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 59/2011 Απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ’ ης ΠΑΕ με την επωνυμία «Α.Σ. ΡΟΔΟΣ». Ειδικότερα, επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης ΠΑΕ με την επωνυμία «Α.Σ. ΡΟΔΟΣ»: (α) την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης ΠΑΕ από τη δημοσίευση της παρούσης και εφεξής στο τρέχον, ή στο επόμενο Πρωτάθλημα και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ (9.000,00€), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας επί των επιμέρους αυτού κονδυλίων από την επίδοση της προσφυγής του αυτής και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως αυτού, καθώς και του ποσού των διακοσίων ΕΥΡΩ (200,00€) για τη δικαστική του δαπάνη.»