Μέχρι δύο άνω των 36 ετών

0
psilakis
την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε πριν λίγο Η Ε.Π.Σ.Δ. και αφορά το πρωτάθλημα της Γ΄κατηγορίας:

Α)Απαγορεύεται η συμμέτοχη σε αγώνα ή αγώνες του πρωταθλήματος  και κυπέλου της Γ κατηγορίας  περισσότερων των δυο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα έξη (36) ετών.( Άρθρο 37 παρ,5, ΚΑΠ.)

Β)
Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πριν από την έναρξη του αγώνα ,ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει  αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το άρθρο 21 του ΚΑΠ.Εφόσον όμως η ιδία παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση η προβλεπόμενη κύρωση από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα χωρίς την συμμετοχή των δυο(2) ποδοσφαιριστών για την Γ κατηγορία  άνω των Τριάντα έξη (36) ετών ,τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3)μηνών.