Και αυτό θα περάσει

0

Ένας βασιλιάς φώναξε τους σοφούς του και τους διέταξε:
– Επινοήστε για μένα μια ρήση οι οποία θα με γαληνέψει. Όταν θα είμαι θλιμμένος θα μου φέρει χαρά, ενώ τις στιγμές ευτυχίας θα μου προξενεί λύπη. Δεν πρέπει να είναι μεγάλο, γιατί θέλω πάντα να είναι μαζί μου.
Μετά από τρεις μέρες οι σοφοί προσέφεραν στο βασιλιά ένα δαχτυλίδι στο οποίο ήταν χαραγμένες αυτές οι λέξεις: “Κι αυτό θα περάσει”.