Γενική συνέλευση στο ΝΟΡ

0
nor pisina

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την σύγκληση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του, Πλ. Κουντουριώτη 9 στη Ρόδο, την 23 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10,30. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Η..Δ. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών.

Επίσης αποφάσισε και τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών του στον ίδιο χώρο, στις 23 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30, με μοναδικό θέμα, την τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού του, για την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου και την απρόσκοπτη άσκηση των δραστηριοτήτων του, επ΄ ωφελεία των αθλημάτων που καλλιεργεί και αναπτύσσει.