Αστέρας Μασσάρων - Ηρακλής Λάρδου

  0

  Λεπτομέρειες

  Ημερομηνία Ώρα Πρωτάθλημα Σεζόν Τελικό
  17 Μαρτίου 2019 16:00 Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος 2018 - 2019 90'

  Past Meetings

  (1η)
  Α' Δωδεκανήσου - 1ος όμιλος
  2020 - 2021

  (1η)
  Α' Δωδεκανήσου - 1ος όμιλος
  2020 - 2021

  (1η)
  Α' Δωδεκανήσου - 1ος όμιλος
  2020 - 2021

  (1η)
  Α' Δωδεκανήσου - 1ος όμιλος
  2020 - 2021

  (1η)
  Α' Δωδεκανήσου - 1ος όμιλος
  2020 - 2021

  (26η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (26η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (26η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (26η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (26η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (25η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (25η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (25η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (25η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (25η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (25η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (30η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (30η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (30η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (30η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (30η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (30η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (30η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (30η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (26η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (24η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (24η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (24η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (24η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (24η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (24η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (29η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (29η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (29η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (29η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (29η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (29η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (29η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (29η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (20η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (20η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (20η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (20η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (20η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (23η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (28η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (28η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (28η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (28η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (28η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (28η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (28η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (28η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (19η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (19η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (19η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (19η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (26η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (26η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (27η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (27η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (27η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (27η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (27η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (27η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (27η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (27η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (18η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (18η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (18η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (18η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (25η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (25η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (19η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (25η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (25η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (19η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (16η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (19η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (17η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (17η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (25η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (24η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (24η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (17η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (18η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (19η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (25η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (25η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020
  Ενωσιακό γήπεδο "Καλλιπάτειρα"

  (25η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (25η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (25η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (18η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (18η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (18η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (24η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (24η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (24η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (16η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (17η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (16η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (24η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (23η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (16η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (16η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (23η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (17η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (17η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (17η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (24η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (24η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (24η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (24η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (23η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (17η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (23η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (23η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (15η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (23η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (15η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (23η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (23η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (15η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (21η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (14η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (16η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (16η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (16η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (16η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (16η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (16η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (15η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Γ' Εθνική
  2019 – 2020

  (16η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (16η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (16η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (16η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (22η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (21η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (22η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (15η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (16η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (22η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (11η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (5η)
  Βόλεϊ Ανδρών
  2019 – 2020

  (21η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (14η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (14η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (14η)
  Γ’ Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (21η)
  Α' Δωδεκανήσου
  2019 – 2020

  (15η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Β' Δωδεκανήσου - Α' όμιλος
  2019 – 2020

  (15η)
  Β’ Δωδεκανήσου – B’ όμιλος
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020

  (20η)
  Β’ Εθνική
  2019 – 2020