ΕΠΣΔ: Ανακοινώθηκαν οι προκηρύξεις

0
balla3
H ΕΠΣ Δωδεκανήσου ανακοίνωσε και επίσημα μέσω του site της τις προκηρύξεις των τοπικών πρωταθλημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2011 – 2012. Διαβάστε αναλυτικά:
ΑΡΘΡΟ   1
Οι τρεις κατηγορίες  Α1  Α2  και Β  μετονομάζονται  σε Α  Β   και  Γ κατηγορία
-Το   αγωνιστικό   πρόγραμμα    στο  σύνολο   του   θα κοινοποιηθεί   αμέσως   μετά   τη  Δημόσια  κλήρωση   που   θα  γίνει   την ΤΕΤΑΡΤΗ 24/08/2011( ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) στα γραφεία της ΕΠΣΔ  και  ώρα  που   θα  ,       ανακοινωθούν   έγκαιρα  στα  Σωματεία  της  Α ,Β όμιλος Ρόδου,  και  κυπέλλου.
Η κλήρωση    των   αγώνων Β  κατηγορίας  του Ομίλου  Νήσων   του  Κυπέλλου  Νήσων   θα    γίνει   ΣΑΒΒΑΤΟ  17  ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ   ΣΤΗ ΚΩ   σε  χώρο και  ώρα  που   θα  ανακοινωθούν   έγκαιρα  στα  Σωματεία  της  Β   κατηγορίας και  ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
Η κλήρωση  της Γ   κατηγορίας  ΡΟΔΟΥ   ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09/2011  (ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ) .εάν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής οι ομάδες είναι δέκα επτά  (17) και πάνω. εάν οι ομάδες είναι δέκα έξη (16) και κάτω τότε η κλήρωση θα γίνει 07/Σεμπτεβρίου  στα γραφεία ΕΠΣΔ  και σε  ώρα  που   θα  ανακοινωθούν   έγκαιρα  στα  Σωματεία  της  Γ  κατηγορίας .
Η κλήρωση των υποδομών Ρόδου (νέων παίδων κυπέλλου) ΤΕΤΑΡΤΗ 28/092011 στα γραφεία  και σε ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα σωματεία .
Η κλήρωση υποδομών (νέων κυπέλου  νήσων )  θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής .   
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ    Α-   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ      2011-2012                                              2.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   Β -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    ΠΕΡΙΟΔΟΥ      2011-2012                                           3.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ    Γ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      ΠΕΡΙΟΔΟΥ      2011-2012                                            

4-ΚΥΠΕΛΛΟΥ                                                ΠΕΡΙΟΔΟΥ      2011-2012
4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ     ΝΕΩΝ                   ΠΕΡΙΟΔΟΥ      2011-2012
5.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ     ΠΑΙΔΩΝ                ΠΕΡΙΟΔΟΥ      2011-2012
6- ΚΥΠΕΛΛΟΥ                  ΥΠΟΔΩΜΩΝ        ΠΕΡΙΟΥΔΟΥ    2011-2012
1)Η   ΕΝΩΣΗ   ΠΟΔ/ΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   αφού   έλαβε υπόψη  Το   Καταστατικό    της
2)Τις   διατάξεις    του  ΚΑΠ   ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  όπως      ισχύει,
3)Τον   Πειθαρχικό  Κώδικα
4)Τις   διατάξεις    των  Κανονισμών    της  ΕΠΟ
5)Την  απo 25 Ιουλίου Νο………… απόφαση   του  Διοικητικού    Συμβουλίου  της ΕΠΣΔ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τα   πρωταθλήματα   Α,Β,Γ , Κύπελλο δωδ/σου , νέων παίδων    και κύπελλο υποδομών για την ποδ/κή  περίοδο  2011-2012.
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1)Όλοι  οι   αγώνες    των   πρωταθλημάτων   και   του Κυπέλλου   διέπονται   και  διεξάγονται   σύμφωνα  με   τις   διατάξεις των  Κανόνων   παιχνιδιού   που  ισχύουν  διεθνώς   και  ορίζονται   από   το    Διεθνές   Συμβούλιο   της ΦΙΦΑ.
2)Των  Κανονισμών  Αγώνων  ποδοσφαίρου (ΚΑΠ)  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  όπως   τροποποιήθηκε  και   ισχύει   σήμερα.
3)Τον  Πειθαρχικό  Κώδικα.
4)Των  Κανονισμών    της    ΕΠΟ  που  διέπουν   το   άθλημα.
5)Των  αποφάσεων   των  Γενικών  Συνελεύσεων    της  ΕΠΟ.
6)Των  αποφάσεων   του  Δ.Σ.   της  ΕΠΣΔ   που   ρυθμίζουν   ή   θα   ρυθμίζουν   ειδικά   θέματα  που   δεν προβλέπονται   από   τις    παρούσες   προκηρύξεις.

ΑΡΘΡΟ  2
-ΕΝΝΟΙΑ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η  προκήρυξη   είναι   πρόταση   για   τη   κατάρτιση  σύμβασης    προσχώρησης

μεταξύ   της  ΕΠΣΔ, ως  Διοργανώτριας και   των   ομάδων   που   μετέχουν    στα   πρωταθλήματα   Α,Β ,Γ ΚΥΠΕΛΛΟΥ υποδομών (ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ κυπέλλου). Με  την  αποδοχή   της   προκήρυξης   συντελείται   η   παραπάνω  σύμβαση  (Άρθρο   7  παρ.2  του ΚΑΠ).Η  αποδοχή   της   προκήρυξης
με  επιφύλαξη, έχει   σαν   συνέπεια    τις κυρώσεις  της   παρ.3  του  άρθρο   7  του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ  3
-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ   ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10 &11  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- κ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος  όμιλος Ρόδου ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 17 & 18  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2Ος  ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ                 15 &16 Οκτωβρίου.  
————————————————————————————————————–
Η έναρξη του πρωταθλήματος της Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και υποδομών  θα εξαρτηθεί από τις δηλώσεις συμμετοχής εάν έχουμε ένα η δυο ομίλους με εισήγηση της επιτροπής πρωταθλήματος και επικύρωση  από Δ.Σ.
————————————————————————————————————–
και θα  ανακοινωθεί στα  σωματεία  πριν την  κλήρωση   του   πρωταθλήματος η  απόφαση  αυτή  θα  αποτελέσει  συμπληρωματική     διάταξη    της   προκήρυξης όπως επίσης και για το πρωτάθλημα υποδομών.
ΑΡΘΡΟ  4
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ(Δικαιώματα) Συμμετοχές
Για   να  συμμετάσχει   μία  ομάδα   στα   πρωταθλήματα   Α,Β ,Γ υποδομών   και  Κυπέλλου   έχει   την  υποχρέωση     να  υποβάλλει     μέχρι   την  ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,  Η δήλωση συμμετοχής υποδομών (νέων παίδων κυπέλου) μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09/2011.
2011  και   ώρα   14.00  στα  γραφεία  της  ΕΠΣΔ,   Δηλώσεις   συμμετοχής     σε  ειδικά   έντυπα   που   στέλνονται.
στις   ομάδες   με   φροντίδα της   ΕΠΣΔ, και   πρέπει   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   να  συνοδεύονται    από   τα  σχετικά   παράβολα  που  ορίζονται:
Για   το  πρωτάθλημα   Α  κατηγορίας 80,00. €
Για   το  πρωτάθλημα  Β  κατηγορίας  60,00. €
Για  το   πρωτάθλημα    Γ  κατηγορίας   40.00
Για  το  κύπελλο    30,00 Ευρώ
Τα  ανωτέρω  χρηματικά   παράβολα   μπορούν   να   κατατίθενται   απευθείας    στη  Γραμματεία    της   ΕΠΣΔ, είτε   με  Τραπεζική   ή   ταχυδρομική    επιταγή  ,είτε   με   κατάθεση  στο  λογαριασμό   της   ΕΠΣΔ  και  αποστολή   στης  σχετικής   απόδειξης  κατάθεσης ).
Με  τις  παραπάνω  Δηλώσεις   Συμμετοχής   τα    Σωματεία   αποδέχονται   χωρίς   επιφύλαξη   το  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   της  ΕΠΣΔ ,
τις  διατάξεις    του ΚΑΠ., τους  όρους    των  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ,τις  διατάξεις    των  Κανονισμών   της  ΕΠΟ, διαφορετικά   αποκλείονται   των   πρωταθλημάτων, με  απόφαση   του  Δ.Σ.  της   ΕΠΣΔ. Δήλωση   Συμμετοχής   στην   οποία   δεν   θα  δηλώνεται  ο  αριθμός  ΦΑΞ ΔΕΝ  ΘΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΔΕΚΤΗ
Ταυτόχρονα   με   τη  Δήλωση   Συμμετοχής   τα   Σωματεία   θα   πρέπει   να   προσκομίσουν   Βεβαίωση   της  ΕΠΣΔ  περί   μη 
οφειλής   τους   άλλως   οι  Δηλώσεις   δεν   θα  γίνονται   δεκτές.(Σύμφωνα   με  
το   άρθρο   21  παρ 7  του  ΚΑΠ  και   29  του Π.Κ.)
ΑΡΘΡΟ  5
-ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΓΗΠΕΔΑ
ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
Η άδεια τέλεσης των αγώνων εκδίδεται από τη διοργανώτρια και θα διαβιβάζεται μαζί με το πρόγραμμα των αγώνων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τον κανονισμό αδειοδότησης ομάδων της ΕΠΟ
Η παραπάνω άδεια θα χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας.
Υπόχρεη ομάδα για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι η γηπεδούχος.
Θα πρέπει έγκαιρα να τακτοποιηθούν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων σας, ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι
εκκρεμότητες του γηπέδου σας. Διαφορετικά δεν θα γίνουν αγώνες στο γήπεδο της ομάδας σας.
Α-Όλοι οι  αγώνες  της   Α και Β  Κατηγορίας  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  θα   διεξάγονται  σε   γήπεδα, τα  οποία   διαθέτουν  χλοοτάπητα. Δεν  θα   Ισχύσει  καμία  εξαίρεση  και  όποιο Σωματείο   Α  ΚΑΙ Β  κατηγορίας   δεν  διαθέτει  γήπεδο   με  χλοοτάπητα   δεν   θα    γίνεται  δεκτό   στο  πρωτάθλημα..
——————————————————————————————————-
Β-Σε περίπτωση   που   το   γήπεδο-έδρα  κάποιου  σωματείου  καταστεί  ακατάλληλο, προσωρινά   ή  μόνιμα, κατά   τη  διάρκεια   της  αγωνιστικής   περιόδου, η  Επιτροπή  πρωταθλήματος   θα  μπορεί   να  ορίζει    τους    αγώνες   του   στο  εναλλακτικό  γήπεδο  που  θα   αναφέρεται   στη  Δήλωση Συμμετοχής. Σε  περίπτωση   προβλήματος και   του  εναλλακτικού, η δεν έχει δήλωση εναλλακτικό γήπεδο, το γήπεδο   θα   ορίζεται  από   την   Επιτροπή  πρωταθλήματος .
Γ- Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν η μετά την έναρξη του αγώνα.( ΆΡΘΡΟ 10 του ΚΑΠ )
Για την δυνατότητα της διεξαγωγής η της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη καταλληλότητας η όχι του γηπέδου μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής ,οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφαση του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση.
Δ-Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις ,επιτρέπεται η αναβολή του αγώνα λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών η λόγο ανωτέρας βίας, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβούλιου της διοργανώτριας αρχής .
Ως ανώτερη βία νοείτε ,ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών (ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.τ.λ.) από οποιαδήποτε αίτια , από την όποια είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο της ομάδας.
——————————————————————————————————-
Ε- όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδο τους, για τους αγώνες πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαράδεκτου της δήλωσης συμμετοχης, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση  των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας. ΑΡΘΡΟ 8 παρ, 5 του ΚΑΠ
Ζ- Σε αντίθετη περίπτωση, πέρα από την επιβολή χρηματικής ποινής που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π., η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του γηπέδου και μη ορισμού αγώνων σ’ αυτό, ακόμη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ –ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α- οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις  επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις και να υλοποιούν  τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο το όποιο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Β-Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας και την τήρησης της τάξης.
Γ- οι ομάδες έχουν την  υποχρέωση  να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδόσφαιρου και ευθύνονται σε περίπτωση δυσφήμισης του ως αντικειμενικά υπαίτιες
Δ-δυσμήμιση  του ποδόσφαιρου είναι κάθε πράξη η ενέργεια ατομική η συλλογική, φυσικών η νομικών προσώπων με την όποια δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει κοινή  γνώμη αίσθημα απαξίωση και αποστροφής προς το
ποδόσφαιρο ,με συνέπεια την άρνηση μέρους του κοινού, παρακολούθηση των αγώνων  ποδόσφαιρου και προσέλευσης στα γήπεδα .
Ε-η ευθύνη μιας ομάδας, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει 
Και τους αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο , ιδιαίτερα δε σε τελικούς διοργανώσεων
Ζ-Η  ευθύνη της ομάδας ισχύει και πέρα των ως άνω αναγραφόμενων ορίων αν υπάρχει σύνδεση των επεισοδίων με τον αγώνα , κατά την κρίση της διοργανώτριας  Ε.Π.Σ.Δ. 
Η- όλες οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του  πειθαρχικού κώδικα.                                                                                 
———————————————————————————————————–                               
ΑΡΘΡΟ  7
Α-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:  Τα  Σωματεία   της  Α και Β  κατηγορίας  υποχρεούνται   να   προσλαμβάνουν   προπονητή    διπλωματούχο, όπως   προβλέπεται   στο   άρθρο   6  του Κανονισμού   προπονητών.
Το   Ιδιωτικό   συμφωνητικό   της   πρόσληψης    μεταξύ   του   προπονητή   και   του Σωματείου, καθώς   και  κάθε   τροποποίηση  αυτού  κατατίθεται    Υποχρεωτικά   στην   αρμόδια   ΔΟΥ , αντίγραφο  δε  αυτού   κατατίθεται  στη Γραμματεία   της  ΕΠΣΔ, δέκα  ημέρες  πριν   την   έναρξη   του   πρωταθλήματος υπ  όψη   της   Επιτροπής   πρωταθλήματος, διαφορετικά    θα   επιβάλλονται   οι   εκ   των  Κανονισμών  κυρώσεις (χρηματικό   πρόστιμο   από  400  -1000  Ευρώ),σύμφωνα   με   το   άρθρο  12   του Κανονισμού   προπονητών.
Από   την  υποχρέωση   πρόσληψης  διπλωματούχου   προπονητή   εξαιρούνται   τα   Σωματεία  Γ  κατηγορίας   και  Υποδομών   σύμφωνα  με  το   άρθρο  7  του  Κανονισμού   προπονητών.
Προπονητές , η  βοηθοί   προπονητές   η  εκτελούντες   χρέη  προπονητή   για   όλες   τις  κατηγορίες     (Α,Β,Γ)  πρέπει   να   παραλάβουν  από   την  ΕΠΣΔ   ειδικό  Δελτίο    εισόδου   στον   αγωνιστικό  χώρο (Τεχνική   περιοχή),πριν   την   έναρξη   των  πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-Το   αγωνιστικό   πρόγραμμα    στο  σύνολο   του   θα κοινοποιηθεί   αμέσως   μετά   τη  Δημόσια  κλήρωση   που   θα  γίνει   την
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 /08/2011( ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Δ. και  ώρα  που   θα ,ανακοινωθούν   έγκαιρα  στα  Σωματεία  της  Α ,Β όμιλος Ρόδου,  και  κυπέλλου.
Η κλήρωση    των   αγώνων Β  κατηγορίας  του Ομίλου  Νήσων   του  Κυπέλλου  Νήσων   θα    γίνει 
ΣΑΒΒΑΤΟ  17/Σεπτεμβρίου /2011 ΣΤΗ ΚΩ   σε  χώρο και  ώρα  που   θα  ανακοινωθούν   έγκαιρα  στα  Σωματεία  της  Β   κατηγορίας  ΚΥΠΕΛΛΟΥ και υποδομών
Η κλήρωση  της Γ   κατηγορίας  ΡΟΔΟΥ   ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09/2011  (ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ)  . εάν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής οι ομάδες είναι δέκα επτά  (17) και πάνω. εάν οι ομάδες είναι δέκα έξη (16) και κάτω τότε η κλήρωση θα γίνει ΤΕΤΑΡΤΗ 07/Σεμπτεβρίου  στα γραφεία ΕΠΣΔ  και σε  ώρα  που   θα  ανακοινωθούν   έγκαιρα  στα  Σωματεία  της  Γ  κατηγορίας .
Η κλήρωση των υποδομών Ρόδου (νέων παίδων κυπέλλου) ΤΕΤΑΡΤΗ 28/092011στα γραφεία  της Ε.Π.Σ.Δ. και σε ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα σωματεία
Η κλήρωση υποδομών (νέων κυπέλου  νήσων )  θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής .  
Ώρα  προσέλευσης ομάδας
1.καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξη του, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη  ώρα έναρξης του αγώνα.
——————————————————————————————————-
2) Να παραδίδουν στο διαιτητή τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών της κατάστασης υγείας διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών και της ταυτότητας προπονητή (η προπονητών ) που πρέπει να
παραδοθούν στο διαιτητή μίση ώρα ,τουλάχιστον ,πριν από την έναρξη του αγώνα, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος λόγος, ΕΚΤΟΣ  ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.  
Ως ανώτερη βία νοείτε ,ενδεικτικά ,η διακοπή των συγκοινωνιών (ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.τ.λ.) από  οποιαδήποτε  αίτια, από την όποια είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση  στο γήπεδο.
——————————————————————————————————-
Α-Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή.
Για την  Α  κατηγορία μετακινούμενα  σωματεία από Ρόδο  προς Κω και αντίστροφα οι αγώνες  του Σαββάτου θα διεξάγονται βάση προγράμματος, .σε περίπτωση που την Κυριακή για λογούς συγκοινωνιακούς η ομάδα οι ομάδες δεν μπορούν να μεταβούν από  Ρόδο προς Κω και αντίστροφα τότε η επιτροπή πρωταθλήματος θα ορίζει και διαφορετική  ώρα το Σαββάτο.
Β-Η επιτροπή πρωταθλήματος ,δύναται να αλλάζει την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα (βάσει προγράμματος )και να ορίζει καθημερινή εφ όσον υπάρχει πρόβλημα στον αριθμό των διαιτητών .
Σε περίπτωση  καθημερινής μετακινουμένων σωματείων  ο αγώνας θα διεξάγεται σε ώρα που θα επιτρέπει την αυθημερόν επιστροφή του σωματείου.

Δ-Αποκλειστικά υπεύθυνη του ορισμού της ώρας είναι η επιτροπή πρωταθλήματος. ΑΡΘΡΟ 11 παρ, 3  του ΚΑΠ.
Ε-Σε εξαιρετικές   περιπτώσεις  η  Διοργανώτρια   μπορεί   να   αλλάξει   την   ώρα   έναρξης   του  αγώνα  ή   το   γήπεδο   τέλεσης   αυτού, υποχρεούμενη   να   ειδοποιήσει   όλους   τους   ενδιαφερόμενους   τουλάχιστον  24  ώρες  πριν   την   έναρξη   του   αγώνα.
Ζ-Τα αιτήματα των σωματείων πρέπει να κατατίθενται στην επιτροπή πρωταθληματος μέχρι της 14:30 εκάστης τρίτης στα γραφεία της ΕΠΣΔ πριν τον αγώνα του σαββατοκύριακου ,προκειμένου η επιτροπή να τα κρίνει βάσιμα η όχι .
Η-Τα  Σωματεία   (με  μέριμνα    και   ευθύνη  τους)  θα  φροντίσουν   για   τη  γνωστοποίηση  του   προγράμματος  στα Κοινοτικά-Δημοτικά   Γήπεδα τα  οποία  χρησιμοποιούνται   ώστε   να   διεξάγονται   κανονικά   οι   αγώνες.
Κατ  εφαρμογή του  άρθρου  8 παρ. 1 του ΚΑΠ το γηπεδούχο σωματείο το όποιο προσκόμισε παραχωρητήριο από τον  Δήμο που ανήκει το γήπεδο (με την δήλωση συμμετοχής του) και το χρησιμοποιεί σαν έδρα του είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των αγώνων που ορίζονται από τη διοργανώτρια  ακόμη δε και για το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου καθώς και όλων των υποχρεώσεων που το καθιστούν κατάλληλο . σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω το γηπεδούχο σωματείο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις .  
Θ- Η επιτροπή  πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
———————————————————————————————————-
Ι- Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της ΕΠΣΔ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) από της εφημερίδες η από το διαδίκτυο της ΕΠΣΔ www.epsdod.gr  με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
———————————————————————————————————-
ΑΡΘΡΟ  9
ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Α-Αγώνας που τελέσθηκε ,χωρίς να ευθύνονται και οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες ,επανορίζεται  υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση αποφάσεως .
———————————————————————————————————–
Γ-Για τα μετακινούμενα σωματεία (από νησί σε νησί ) εφόσον το μετακινούμενο σωματείο διευκολύνεται συγκοινωνιακά μετά από έγγραφη  εντολή της επιτροπής πρωταθληματος ,
αγώνας   που  αναβάλλεται  ή  διακόπτεται   εξ  αιτίας   καιρικών   Συνθηκών  διεξάγεται  η  συνεχίζεται την επομένη μέρα , στο  ίδιο   γήπεδο   και   σε   ώρα   που   ορίζει   η   επιτροπή   πρωταθλήματος  .
Τα ανωτέρω Ισχύουν  μόνο   σε  αγώνες   πρωταθλήματος.  Και κυπέλου Μετακινουμένων σωματείων. ( από νησί σε νησί).
——————————————————————————————————-
Δ-Σε  περίπτωση  που  αναβάλλεται   ή  διακόπτεται  εξ  αιτίας  καιρικών  συνθηκών   αγώνα  ΚΥΠΕΛΛΟΥ   ,ο   αγώνας   θα  διεξάγεται  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    
την  επόμενη   ημέρα   και   την   ίδια   ώρα   στο   ίδιο  γήπεδο. Χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων οι οποίες υποχρεούνται να εμφανιστούν για την διεξαγωγής  η συνέχιση του αγώνα .η διάταξη αυτή ισχύει σε διαγωνιζόμενες ομάδες του ιδίου  νησιού .
Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επομένη ημέρα ,παραπέμπεται για τον πειθαρχικό έλεγχο ,κατά τις κείμενες διατάξεις.
——————————————————————————————————-
Β-Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π.χ. αριθμός τερμάτων ,αριθμός ποδοσφαιριστών).
ΑΡΘΡΟ  10
-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ  Άρθρο  13  του ΚΑΠ.:
1.-Για κάθε  αγώνα  θα  ορίζεται   ένας  εκπρόσωπος   μας  (παρατηρητής) σύμφωνα  με  τον ΚΑΠ., ο οποίος  θα  έχει   τις  αρμοδιότητες   που  προβλέπονται   από  τον ΚΑΠ  και   τις  αποφάσεις   του  Δ.Σ.
2.-Αν   για  οποιοδήποτε   λόγο  ,απουσιάσει   ο  παρατηρητής  που  όρισε  η  διοργανώτρια ,τότε   οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  έχουν  υποχρέωση   να   υποδείξουν   από  ένα  πρόσωπο  η  καθεμιά  και  ο  διαιτητής  διενεργεί κλήρωση   για  να  αναδειχθεί  ο  παρατηρητής   του  αγώνα. Σ αυτή   την  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει υποχρέωση   να  κάνει  σχετική  σημείωση  στο  Φ.Α.
3.-Ο  παρατηρητής  έχει  ως  έργο  του  τη  μέριμνα  για  τη διασφάλιση  των  προϋποθέσεων ομαλής  διεξαγωγής   του  αγώνα, μέσα   στον  χώρο που  περιβάλλεται  από  την  εσωτερική  περίφραξη  του γηπέδου, με εξαίρεση  τον  χώρο  των  αποδυτηρίων   ομάδων  και  διαιτητών  και   τον  κυρίως  αγωνιστικό  χώρο.
——————————————————————————————————-
4.-Δικαίωμα  παραμονής  μέσα  στον  αγωνιστικό  χώρο  (στους  πάγκους  των  ομάδων) κατά  τη διάρκεια   του  αγώνα  έχουν μόνο  τα εξής  πρόσωπα:
——————————————————————————————————-
Α-Ο εκπρόσωπος  κάθε ομάδας  ο  οποίος   θα   έχει  υποχρεωτικά   την  ιδιότητα   του μέλους   του  Δ.Σ.  του  σωματείου, θα  είναι  γραμμένος   στη σύνθεση  του  Δ.Σ. που θα υποβάλλεται  στη  διοργανώτρια, ενώ  θα προσκομίζει   και  αποδεικτικό   της  ταυτότητας  του. Το  σωματείο  σε  κάθε  αγώνα  θα  προσκομίζει  υποχρεωτικά  πλαστικοποιημένο  αντίγραφο   της σύνθεσης  του  Δ.Σ. Η  παρουσία  στον  πάγκο  ατόμου  ως  εκπροσώπου  του  Σωματείου απαιτεί   την  ιδιότητα  του  μέλους  του  Δ.Σ. του Σωματείου  (άρθρο  23  παρ.12 του ΚΑΠ.)
——————————————————————————————————-
Β-Ο  προπονητής   της  κάθε  ομάδας  και  ο  τυχόν  βοηθός   του.
——————————————————————————————————-
Οι  προπονητές των σωματείων  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  είναι  κάτοχοι  δελτίου  πιστοποίησης  προπονητή, ενώ  οι  ασκούντες  χρέη  προπονητή προσωρινού  δελτίου   ασκούντος  καθήκοντα  προπονητή (μόνο   για  τα  πρωταθλήματα  της Γ κατηγορίας) που  εκδίδει  η ΕΠΣΔ. Χωρίς   την  επίδειξη   του   προαναφερόμενου  δελτίου  κανένας   δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  ασκεί  καθήκοντα  προπονητή   εντός   του   αγωνιστικού  χώρου (τεχνική  περιοχή),Ο έλεγχος  διενεργείται  από  τους  διαιτητές  του  αγώνα..
——————————————————————————————————-
Γ-Ο γιατρός  ή  ο  φυσιοθεραπευτής  της  κάθε  ομάδας (αν υπάρχει), ο  οποίος  για  να  έχει  δικαίωμα  παραμονής  στον  πάγκο   της  ομάδας  θα πρέπει  να  έχει  μαζί  του αποδεικτικό  της  επαγγελματικής  του Ιδιότητας.
Δ-δυο (2) τραυματιοφορείς με διακριτικά μπλουζάκια να προσκομίζουν ταυτότητες και να κατατίθενται στα αποδυτήρια των διαιτητών μέχρι το τέλος του αγώνα.    
Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  και  όλα   τα  πρόσωπα   του  παρόντος  άρθρου   οφείλουν  να  συμμορφώνονται   στις υποδείξεις   και  στις  εντολές  του  παρατηρητή.                                                                                                                                                                
Ε-Οι  αρμοδιότητες  του  παρατηρητή  καθορίζονται  από  το  άρθρο  13  του   ΚΑΠ ,και  οι διαγωνιζόμενες  ομάδες  και  τα  πρόσωπα  που  εισέρχονται  στον   αγωνιστικό  χώρο  οφείλουν  να  συμμορφώνονται   στις   υποδείξεις   και  στις  εντολές   του  παρατηρητή. Κατά   των   ομάδων  ή  των  προσώπων  που  δεν  συμμορφώνονται  με  τις  εντολές   του  παρατηρητή  επιβάλλεται  χρηματική   ποινή  πενήντα  (50) Ευρώ.
Ζ-Την αμοιβή του παρατηρητή που ορίζεται στα 20 ευρώ για κάθε αγώνα, θα επιβαρύνεται το γηπεδούχο σωματείο και θα εξοφλείται μαζί με το εξοδολόγιο διαιτησίας την ημέρα του αγώνα-
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ
Άρθρο  7  παρ, 1 του ΚΑΠ
Όλες οι εκθέσεις των μελών της επιτροπής  αυτής εφόσον έχουν οριστεί τα μέλη νόμιμα  σε αγώνα οι σε  αγώνες των πρωταθλημάτων και κυπέλλου νοείτε δε και στον τελικό κυπέλλου θα κατατίθενται μετά τον αγώνα  στην γραμματεία της ΕΠΣΔ με αριθμό πρωτοκόλλου, όλες οι εκθέσεις θα μεταβιβάζονται  στο Δ.Σ.  της ΕΠΣΔ .εάν στις   εκθέσεις συντρέχουν  λόγοι πειθαρχικών παραπτωμάτων  θα αποστέλλονται στην πειθαρχική επιτροπή  και θα έχει  εφαρμογή ο πειθαρχικός κώδικας.  
——————————————————————————————————                                      
ΑΡΘΡΟ  11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ-ΔΕΛΤΙΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1-Οι ομάδες    σε  όλους   τους   αγώνες  υποχρεούνται  να   έχουν  μαζί   τους   και    να  παραδίδουν  στον   διαιτητή:
Α-Το δελτίο  Ατομικών  στοιχείων   και   μεταβολών ποδ/στών  και  κατάσταση  Υγείας  με  ετήσια  διάρκεια.
Β-Δελτίο    πιστοποίησης  προπονητή   ή  προπονητών  ομάδων.
Γ-Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  ποδ/στη   σε  οποιαδήποτε  αγώνα   πρωτ/τος  η  κυπέλλου  χωρίς  τα δικαιολογητικά   του  παρόντος  νομίμως  εκδοθέντων  ο  δε  διαιτητής  υποχρεούται    να  απαγορεύσει   την   συμμετοχή   ποδ/στη   που  δεν  πληροί  τις  προϋποθέσεις    αυτές. Απαγορεύεται   η  συμμετοχή   ποδ/στών  χωρίς   τα   δικαιολογητικά   του   άρθρου  18  του ΚΑΠ   ερασιτεχνικών   πρωτ/των  (Δελτίο Ατομικών   Στοιχείων   και  Μεταβολών   και  κατάσταση Υγείας   με   ετήσια  διάρκεια).
——————————————————————————————————-
Δ-Στον   αγώνα    των  τοπικών   πρωταθλημάτων   είναι  υποχρεωτική   συμμετοχή    στην   ενδεκάδα  κάθε   ομάδας, καθ¨   όλη   την   διάρκεια   του    αγώνα   επτά  (7)  ποδ/στών  που  έχουν  δικαίωμα   να  αγωνίζονται   σε  Ελληνικές, Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται   η   αναγραφή   στο  Φ.Α. μέχρι  δύο  (2) Κοινοτικών   ποδ/στών,και   η   συμμετοχή   στον   αγώνα .Όμοια   επιτρέπεται    η  αναγραφή   στο  Φ.Α.  μέχρι  δύο   /2/  αλλοδαπών  
Ποδ/στών   ανεξαρτήτως  ηλικίας   και   η συμμετοχή   τους   στον   αγώνα.
——————————————————————————————————-
Ε-Τέλος   στην  ενδεκάδα  του  αγώνα    δύνανται   να   συμμετάσχουν   έως   τέσσερις   (4)  συνολικά   κοινοτικοί   ποδ/στές   εφόσον     η  αγωνιζόμενη  ομάδα   δεν    διαθέτει   για   τη    συμπλήρωση   του  Φ.Α.  τον   παραπάνω   προβλεπόμενο    αριθμό   αλλοδαπών  ποδ/στών .Αντίστροφα  η  έλλειψη   κοινοτικών  δεν  συμπληρώνεται   με  αλλοδαπούς   ποδ/στές.
——————————————————————————————————-
Ζ-Η  παράβαση   των  απαγορεύσεων   της  παρούσης  παραγράφου   συνιστά   αντικανονική   συμμετοχή   και   σε   περίπτωση    ένστασης  η  υπαίτιο   ομάδα   τιμωρείται    με  απώλεια     του   αγώνα   και  με  χρηματική  ποινή. Ο  αγώνας  κατακυρώνεται   υπέρ   της   αντίπαλης  ομάδας  με  βαθμούς   τρείς  (3)  και   τέρματα   3-0  εκτός  εάν  το   αποτέλεσμα  ευνοεί   την  αντίπαλη  ομάδα,.
Η- ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομών (νέων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στα πρωτάθλημα και κύπελλο  ανδρών  δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα και κύπελλο  υποδομών (νέων κτλ) .  
ΑΡΘΡΘΟ  12
ΑΡΙΘΜΟΣ   ΝΕΑΡΩΝ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
α) Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την παρ.8 του άρθρου 19  του ΚΑΠ τα  Σωματεία  Α και  Β  κατηγορίας  υποχρεούνται   στους  αγώνες   πρωτ/τος  και  κυπέλλου   να χρησιμοποιούν  ένα (1) ποδοσφαιριστή  γεννηθείς 1994 και μεταγενέστερα  και  που  έχει  δικαίωμα  να  αγωνίζεται   σε  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ   ΕΘΝΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ, ο όποιος θα μετέχει υποχρεωτικά στον διεξαγόμενο αγώνα, συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.  Και ένας ποδοσφαιριστής γεννηθείς το 1995 και μεταγενέστερα στην δέκα οκτάδα (φύλλο αγώνα)  υποχρεωτικά. Απαγορεύεται η συμμέτοχη σε αγώνα οι αγώνες του πρωταθλήματος  και κυπέλου της Γ κατηγορίας  περισσότερων των δυο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα έξη (36) ετών. Άρθρο 37 παρ,5, ΚΑΠ.
Β)Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πριν από την έναρξη του αγώνα ,ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει  αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας η των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του ΚΑΠ. Κυρώσεις,  εφόσον όμως η ιδία παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα ,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Κύρωση. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα χωρίς την συμμετοχή του ποδοσφαιριστή γεννηθείς το 1994 και μεταγενέστερα  η περισσότερων των δυο(2) ποδοσφαιριστών για την Γ κατηγορία  άνω των Τράντα έξη (36) ετών ,τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3)μηνών.
Γ)Σε  περίπτωση  αποβολής   του ποδοσφαιριστή γεννηθείς το 1994 και μεταγενέστερα για την Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     ο   αγώνας   συνεχίζεται  χωρίς    αυτόν.  Το σωματείο δεν υποχρεούται ,στην περίπτωση αυτή, να συμπληρώσει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών της κατηγορίας αυτής.
Δ) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ,ως χρονολογία γέννησης τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης τους.
Διευκρινίζεται  ότι   οι   ποδ/στες   που   έχει  γεννηθεί   το  1994 και 1995 ανήκουν  στην  κατηγορία   αυτή   έως το  τέλος     της  ποδ/κής  περιόδου  2011-2012. 
Δύναται   να  αντικατασταθεί  ο ποδοσφαιριστής γεννηθείς το 1994 για την Α&Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μόνο  με   ποδοσφαιριστή   που   έχει   δικαίωμα   να   αγωνίζεται   σε  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ   ΕΘΝΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ  της  ίδιας   ηλικίας .
————————————————————————————————————
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Επιτρέπεται   να  υποβάλλονται   μόνο   από   τις  Διαγωνιζόμενες  ομάδες   στους  μεταξύ   τους αγώνες αποκλειστικά  για   τις   περιπτώσεις   που  προβλέπονται  στο   άρθρο  23   του  ΚΑΠ και   με   τις  προϋποθέσεις   και   τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  από   τα   άρθρα   23  και  24   του ΚΑΠ,
Σημειώνουμε   ότι  οι   ενστάσεις    του   άρθρου   23   παρ.1  εδ.γ,δ,ε,ζ, και   η,  που  αποστέλλονται   στην  ΕΠΣΔ  με  συστημένη  επιστολή   η  με  Κουριερ   μέσα  σε   δύο  /2/  εργάσιμες  ημέρες  από  την   ημέρα   που  έγινε   ο   αγώνας ,η  οποία   και  δεν  υπολογίζεται, διαβιβάζονται   και  προς   αυτήν   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   και ΜΕΣΩ  ΦΑΞ  εντός   της   παραπάνω  προθεσμίας.
Προκειμένου   για   τις   καταγγελίες   πρέπει   να  αποστέλλονται   στην  Διοργανώτρια   μέσα   στις   προβλεπόμενες   από   το   άρθρο  23  παρ.8  του ΚΑΠ  προθεσμίες, και   να   διαβιβάζονται    προς   αυτή  υποχρεωτικά   και   μέσω  ΦΑΞ    τόσο  η  καταγγελία   όσο  και   το  αποδεικτικό   κατάθεσης   του   προβλεπομένου   για   την   αντίστοιχη   ένσταση   παραβόλου   εντός    της   παραπάνω  προθεσμίας.
——————————————————————————————————-
Παράβολα: Α,Β,Γ  κατηγορίας   και  ΚΥΠΕΛΛΟΥ   200  Ευρώ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΥΠΟΔΟΜΩΝ   150 Ευρώ.
——————————————————————————————————-
ΑΡΘΡΟ  14
ΙΑΤΡΟΣ   ΑΓΩΝΩΝ
Α. Οι   γηπεδούχες  ομάδες   οφείλουν   να   μεριμνούν   για   την   παρουσία  γιατρού   στους   αγώνες   τους   περίπτωση   μη  παρουσίας  γιατρού    στο   γηπεδούχο  Σωματείο   θα   επιβάλλεται  με  απόφαση    της  Πειθαρχικής  Επιτροπής   χρηματικό   πρόστιμο  διακοσίων  πενήντα  (250) Ευρώ.                                                 
Β.-Τα  μέλη   του  Δ.Σ. του  γηπεδούχου  σωματείου   φέρουν   την  ευθύνη, που   ο νόμος ορίζει  ,σε  περίπτωση   που  ο  αγώνας   γίνει  χωρίς  γιατρό    η  αποχωρήσει  ο  γιατρός  κατά   τη  διάρκεια   του   αγώνα.
——————————————————————————————————-
Γ.-Για  τη  νομική   προστασία   και  μόνο   των  σωματείων   έναντι   της  δικαιοσύνης  τα  γηπεδούχα  σωματεία   υποχρεούνται  να  παραδίδουν ,στους  διαιτητές  που  με  τη  σειρά  τους  θα  το   αναφέρουν  στις   παρατηρήσεις   του  Φ.Α. και  θα  την  επισυνάπτουν σε  αυτό  ειδοποίηση   γιατρού διαδικασία   της  ειδοποίησης  γιατρού  δεν   απαλλάσσει    τα  σωματεία  από  τις  παραπάνω  ποινές.
——————————————————————————————————-
Δ- ιδιότητα  του  γιατρού  θα  αποδεικνύεται  με  την  επίδειξη   της  επαγγελματικής  του  ταυτότητας  στον  Παρατηρητή  και  τον  Διαιτητή.
——————————————————————————————————-
Ε.- Σωματείο  που αποδεδειγμένα  να  υποκαταστήσει  με  οποιονδήποτε   τρόπο   γιατρό  αγώνα  θα  παραπέμπεται  με  το   άρθρο  20  του Πειθαρχικού  κώδικα  για   πλαστογραφία.
Ζ.-Τα   γηπεδούχα  σωματεία   υποχρεούνται   να  διαθέτουν  στον  γιατρό το απαιτούμενο   φαρμακευτικό  υλικό μάσκα  οξυγόνου, και φορείο  .Σε  αντίθετη  περίπτωση θα  επιβάλλεται  χρηματικό πρόστιμο ύφους στην   Α  Β ,Γ,, κυπέλλου και  υποδομών  300 Ευρώ .
——————————————————————————————————-
Η-Την εφαρμογή   της   παρ. ε  αναλαμβάνει  ο  παρατηρητής   αγώνα  οποίος  και  αναφέρει  οποιαδήποτε  παράληψη  στην έκθεση  του.
——————————————————————————————————-
ΑΡΘΡΟ   15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
Το  εισιτήριο   κάθε  αγώνα   ορίζεται   στα  πέντε   /5/Ευρώ.Οσον   αφορά   τον  Τελικό  Κυπέλλου  μετά   την  εκκαθάριση   του   αγώνα  (γήπεδο
Ιατρός, Διαιτητής  κλπ.) Τα  έσοδα   διανέμονται   από   50%   σε κάθε  Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ   16
ΕΠΑΘΛΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΕΠΑΘΛΟ  ΗΘΟΥΣ

Στη  πρωταθλήτρια   ομάδα   κάθε   κατηγορίας   η  ομίλου   αυτής  θα  απονεμηθεί   Κύπελλο   και   μετάλλια   για   τους   ποδ/στές     και   το   προπονητή    της.
Ειδικά   στις  Διαγωνιζόμενες   ομάδες    στο  Τελικό  Κυπέλλου   στην   μεν  νικήτρια    απονέμεται  Κύπελλο   μαζί    με   μετάλλια   στους  ποδ/στές ,στην   δε    ηττημένη Κύπελλο  και   μετάλλια    στους   ποδ/στές,στους   δε  Διαιτητές   και   προπονητές   παρατηρητή διαιτησίας παρατηρητή αγώνα απονέμεται   από  ένα  μετάλλιο.
Απαγορεύεται    ,εκτός   από  τη  διοργανώτρια, η  αθλοθέτηση επάθλων   σε   αγώνες  επίσημων   πρωταθλημάτων   από  φυσικά   η  Νομικά  πρόσωπα.
Στην  ομάδα ή ομάδες  που  δεν έχουν   υποπέσει  σε  οποιοδήποτε   παράπτωμα  που  συμπίπτει  στις   διατάξεις     του ΚΑΠ   με   τις    οποίες   
επιβάλλονται   πειθαρχικές  ποινές  ,στα  Σωματεία, τους  ποδ/στές, παράγοντες κλπ.  στη  διάρκεια   της   περιόδου  2010-2011  θα  απονεμηθεί  κύπελλο   και   μετάλλια    για   τους   ποδ/στές   και   τον   προπονητή   της.
ΑΡΘΡΟ   17
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ   -FAIR  PLAY
Για  το   πρωτάθλημα  Υποδομών  καθώς  και   για   το   πρωτάθλημα    της  Α  κατηγορίας   είναι  υποχρεωτική   η   τήρηση    της  διάταξης   του   ευ
αγωνίζεσθε  και    η   χρήση    της  ΜΠΛΕ  ΚΑΡΤΑΣ. Τόσο   στο   Σωματείο   της  Α  κατηγορίας    όσο  και  στο  Σωματείο   Υποδομών   με   τις  
περισσότερες   μπλε  κάρτες  ,θα  απονέμονται  από   την  ΕΠΣΔ    αναμνηστικές  πλακέτες ,στην ετήσια εκδήλωση   της  κοπής   της  πίττας
ΑΡΘΡΟ  18
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ   ΑΓΩΝΩΝ

Α.-Οι  διαιτητές   των  αγώνων  ορίζονται από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Διαιτησίας ΤΟΔ ΕΠΣΔ.
——————————————————————————————————-
Β.- Απαγορεύεται   αυστηρά   κατά  την   διάρκεια   της   περιόδου  Διαιτητής   ή  Σωματείο   να ζητήσουν   την  εξαίρεση   Σωματείου  ή  διαιτητή  αντίστοιχα  .Αυτό μπορεί  να  γίνει  μόνο  πριν  την  έναρξη   των  πρωταθλημάτων  με  σχετική   δήλωση  του  διαιτητή.
——————————————————————————————————-
Γ-    Ο  διαιτητής   του  αγώνα  οφείλει   να  είναι  εφοδιασμένος  με την  προκήρυξη  πρωτ/τος του  αγώνα   που  θα διευθύνει. Σε  περίπτωση  όπου  επιτρέπεται   η  συμμετοχή   αλλοδαπών   ποδ/στών   υποχρεούται  στην  προσεκτική   παρατήρηση  της  έναρξης  και  λήξης  ισχύος   των  αθλητικών   δελτίων    τους  και  εφ  όσον  εξ  αυτών  δεν  καλύπτεται   η  συμμετοχή   τους, απαγορεύει   την  αναγραφή  τους στο  Φ.Α. ενημερώνοντας  σχετικά   την   ομάδα  τους.
——————————————————————————————————-
Δ- Απαγορεύεται   η  είσοδος   στον  αγωνιστικό  χώρο  και   στον  πάγκο   των  αναπληρωματικών  ,του προπονητή   που  δεν  παρέδωσε   το   δελτίο  πιστοποίησης
-Σε  παράβαση  των  ως  άνω  ο  διαιτητής    τιμωρείται  από   το  αρμόδιο   δικαιοδοτικό  όργανο   με  ποινή  απαγόρευσης  διεύθυνσης  αγώνων  για   τρεις  (3)  τουλάχιστον  μήνες.
——————————————————————————————————-
Ε-Οι  κάθε   είδους   αγώνες  μπορούν   να  διεξαχθούν   με   ένα  διαιτητή   και   ένα  βοηθό   ή  και  μόνο   με   ένα  διαιτητή  ανάλογα    με   την
κρισιμότητα   του  αγώνα κατά   τη  κρίση   της  διοργανώτριας.
——————————————————————————————————-
ΣΤ- Οι  αγώνες  Α ,Β,Γ κατηγορίας, Κυπέλλου  και Υποδομών  διεξάγονται  εφ   όσον   δεν   προσέλθουν  οι  διαιτητές    με  φιλάθλους που  ορίζονται
από τα  διαγωνιζόμενα  Σωματεία   ως   κοινής  αποδοχής, διαφορετικά  ο  αγώνας  αναβάλλεται   και   αν  τυχόν   διεξαχθεί  θεωρείται   άκυρος   και
επαναλαμβάνεται  εφόσον   διατυπωθεί   ένσταση  πριν   τον  αγώνα.
——————————————————————————————————-
Ζ- Σε  περίπτωση  αποχής   Διαιτητών    για  οποιοδήποτε  λόγο  μερικής   η  ολικής   και   εφ  όσον   ο  αριθμός    των   ενεργών  διαιτητών
δεν  επαρκεί   για   τη  κάλυψη  όλων  των   αγώνων  του   προγράμματος    της   Ένωσης,    το  Δ.Σ.  αυτής  μπορεί    να  χρησιμοποιεί 
κατ  εξαίρεση   φιλάθλους   σαν  διαιτητές   και   βοηθούς   διαιτητές    για    την  διεξαγωγή   των   αγώνων   πρωταθλήματος.
——————————————————————————————————-
Η-Εάν   το  γηπεδούχο   Σωματείο  δεν  εξοφλήσει   πριν   την   έναρξη   του   αγώνα   το   σύνολο   της  δαπάνης Διαιτησίας ,ο  Διαιτητής   δεν  διεξάγει  τον   αγώνα   .Ο  αγώνας  αυτός    κατακυρώνεται  υπέρ   της   αντιπάλου  ομάδας.
Μέχρι   την  εξόφληση   της   ως   άνω  δαπάνης  στη  Διοργανώτρια ,δεν  ορίζονται  
αγώνες   της   ομάδος   αυτής, κατακυρώνονται   δε  υπέρ   της   αντίπαλης   ομάδας
Θ-ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ : αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από το διαιτητή  στους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να στείλει την ιδία ημέρα που έγινε ο αγώνας στην διοργανώτρια η το αργότερο μέχρι της 14:30 την δευτέρα  .την ιδία υποχρέωση έχουν και οι ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ των νήσων ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση την ιδία μέρα η το αργότερο την  δευτέρα μέχρι της 14:30  μέσω FAX.
Ι- Σε περίπτωση παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’αυτόν υποχρεώσεις  από την παραπάνω διάταξη , συνεπάγεται την παραπομπή του από το ΔΣ . της διοργανώτριας στην αρμόδια επιτροπή και τιμωριέται με ποινή αποκλεισμού ,τουλάχιστον ενός (1) μηνός.
Μετά την ποινή από την αρμόδια επιτροπή η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να την ανακοινώνει  αμέσως την επομένη μέρα έγγραφος στην διοργανώτρια αρχή ΕΠΣΔ. 
ΑΡΘΡΟ   19
ΣΤΟΛΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ
Α-Ομαδες ,που επιθυμούν   να  διαφημίσουν  πάνω   στις   στολές    των   ποδ/στών   διάφορα  προϊόντα  ,  πρέπει   να   τύχουν    της   σχετικής
έγκρισης    της   Ε.Π.Σ.Δ. τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για την διαφήμιση  στις στολές των διαιτητών .η άδεια για τα τοπικά πρωταθλήματα δίνεται από  την Ε.Π.Σ.Δ.
ΑΡΘΡΟ   20
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ .
Α-Επιτρέπεται  η  ενοικίαση    μεταφορικού   μέσου  για   τα  μετακινούμενα   σωματεία,  εκτός  στις  κάτωθι  περιπτώσεις.
1.    ΡΟΔΟ–ΚΩ &  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
2.    ΡΟΔΟ–ΚΑΛΥΜΝΟ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
3.    ΡΟΔΟ– ΚΑΡΠΑΘΟ  & ΑΝΤΙΟΣΤΡΟΦΑ
4.    ΚΩ—ΚΑΛΥΜΝΟ  & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
Β-Στις   περιπτώσεις     αυτές   το   μετακινούμενο  Σωματείο  Υποχρεούται   να  ενημερώσει   την  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΜΈΧΡΙ 
εκάστη   ΤΡΙΤΗ  και   ώρα   14.30   με  έγγραφο   του   στο   οποίο    θα  αναφέρεται   το   μεταφορικό   μέσο, βεβαίωση   πρακτορείου  ή   Ιδιώτη (ενοικιαστήριο),ώρα  και  ημέρα   αναχώρησης   και  επιστροφής.
——————————————————————————————————-
Εφ  όσον  δεν  συμβούν   τα  ανωτέρω ,και  αναχωρήσει   μεταφορικό   μέσο εγκεκριμένο  από   το  Υπουργείο  Εμπορικής  Ναυτιλίας  που  επιτρέπει    την  εμπρόθεσμη  άφιξη  της   ομάδος  στο  γήπεδο, και μετά   από   σχετική   καταγγελία   της  γηπεδούχου  ομάδας ,πράγμα το όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής τότε  θα  εφαρμόζονται    οι   βαθμολογικές   και   πειθαρχικές   κυρώσεις   που   προβλέπονται   από   το   άρθρο  17  και  21   του  ΚΑΠ .
——————————————————————————————————-
Γ-Την  υποχρέωση  εγγράφου    ενημέρωσης   μέχρι     εκάστη  ΤΡΙΤΗ  και   ώρα   14.30   θα   έχουν   τα  μετακινούμενα  σωματεία   από    ΡΟΔΟ  προς  ΚΩ  και   αντίστροφα    από   ΡΟΔΟ  προς  ΚΑΛΥΜΝΟ  και  αντίστροφα   από  ΚΩ  προς  ΚΑΛΥΜΝΟ  και  αντίστροφα και  από   ΚΑΡΠΑΘΟ  προς  ΡΟΔΟ  και  αντίστροφα  αυτό  διότι  σε  περίπτωση  μη  αναχώρησης   του    συγκεκριμένου  δηλωθέντος 
μεταφορικού  μέσου  και   αναχώρησης  άλλου ,το   μετακινούμενο   σωματείο   θα   είναι   δικαιολογημένο   σε   περίπτωση   μη  διεξαγωγής   του   αγώνα.
——————————————————————————————————-
ΑΡΘΡΟ  21
ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απαγορεύεται   η  συμμετοχή   του  αυτού  προσώπου   σε    δύο   /2/διαφορετικά    Δ.Σ. Σωματείων   της  ΕΠΣΔ .Σε  περίπτωση   μη   τήρησης  της  απαγόρευσης  αυτής ,κάθε   αγώνας    των  ομάδων   θα  κατακυρώνεται  υπέρ    της   αντιπάλου, σύμφωνα   με   το   άρθρο  30  του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ  22
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΤΙΚΑ   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Απαγορεύεται    η   ραδιοτηλεοπτική   μετάδοση   αγώνα  Α,Β ,Γ κατηγορίας   και  κυπέλλου  εφ  όσον   δεν   έχει   παραχωρηθεί   σχετική   άδεια  από    την  ΕΠΣΔ     στους  Ραδιοφωνικούς   και   τηλεοπτικούς   Σταθμούς   μετά   από   σύναψη   σχετικής   σύμβασης. Εάν   παρά  ταύτα  ο   αγώνας   μεταδοθεί ,η  γηπεδούχος   ομάδα   τιμωρείται   με  κατακύρωση    του   αγώνα    υπέρ    της   αντιπάλου   και   χρηματική   ποινή   έως  1000  Ευρώ. Η  ΕΠΣΔ  πριν   την    έναρξη   των   πρωταθλημάτων   θα  ενημερώσει   σχετικά    τα  Σωματεία.
ΑΡΘΡΟ  23
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ
Στο   πρωτάθλημα   Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   2010-2011   δικαιούνται   συμμετοχή    τα   κάτωθι  Σωματεία
1.-ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ
2.- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ
3.-ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ  ΦΑΝΩΝ
4.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
5.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ
6.-ΑΕΡ.ΑΦΑΝΤΟΥ
7.-ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
8.-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ
9.-ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
10.-ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
11.- ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ
12.-ΗΡΑΚΛΗΣ                                                                                                                        13.- ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ
14.-  ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
15.-ΑΣ ΧΑΛΚΗ
16.- ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ
17.-ΠΑΣ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ
Ο Ανταγόρας θα ξεκινήσει με μείον 6 βαθμούς.
Σωματεία  που  θα  καταλάβουν   τις   θέσεις ,17η 16η,15η, και 14η (τέσσαρα)  υποβιβάζονται   στη  Β  κατηγορία.   
——————————————————————————————————-
To   πρωτάθλημα    για  την  Α   Κατηγορία   για   την  ποδ/κή  περίοδο  2012-2013  θα   διεξαχθεί   με   δέκα  έξι  /16  / ομάδες  .1η  περίπτωση εάν  υποβιβαστεί ο εκπρόσωπος μας  από την -Δ – εθνική  τότε το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί  με δέκα εφτά   (17) ομάδες.2η περίπτωση εάν δεν ανέλθει ο πρωταθλητής μας στη Δ εθνική και δεν υποβιβαστεί ο εκπρόσωπος μας από την Δ –ΕΘΝΙΚΗ τότε το πρωτάθλημα θα διεξήχθη  με δέκα εφτά  (17) ομάδες . περίπτωση 3η εάν  υποβιβαστεί ο εκπρόσωπος μας από την Δ- εθνική  και δεν ανέλθει ο πρωταθλητής μας τότε το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί  με δέκα οκτώ (18) ομάδες.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ
Με αριθ. 65 / 05/ 07 /2011 απόφαση του Δ.Σ Της  Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου     Καταργούμε την Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ νήσων βορείου συγκροτήματος  και προβιβάζουμε της ομάδες της Γ κατηγορίας ΝΗΣΩΝ  στην Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    και αποφασίζουμε την    δημιουργία δυο  (2) ομίλων  Β κατηγορίας  τον 1ο όμιλο Ρόδου με δέκα έξη (16) ομάδες και τον 2ο όμιλο νήσων βορείου συγκροτήματος ο αριθμός των ομάδων του 2ου ομίλου θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής .Τις τέσσερις (4) κενές θέσεις του 1ου ομίλου ρόδου από τις ομάδες που μεταφέρονται στον 2ο όμιλο νήσων βορείου συγκροτήματος ΠΑΟ ΚΩ-ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΝΑΙΝΑΣ-ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ   τις καταλαμβάνουν   οι ομάδες της Γ κατηγορίας Ρόδου   με βάση του βαθμολογικού πινάκα  από 1ο όμιλο ΑΣ ΤΗΛΟΥ ΑΕ ΚΑΣΤΡΟΥ από 2ο όμιλο ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ – ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ  ΝΙΣΥΡΟΥ   και έτσι έχουμε δέκα έξη  (16) ομάδες . άρθρο 4 παρ, 2 ,  άρθρο  27  παρ, 4, εδ, γ του ΚΑΠ.
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ  -ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Δικαίωμα    συμμετοχής   έχουν  τα  κάτωθι  Σωματεία:                              
1- ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ                                 
2-.ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ                              
3.- ΟΡΦΕΑΣ                                                     
4 -ΟΜΟΝΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ                                                                  
5.-ΑΣΠΙΣ ΣΑΛΑΚΟΥ                                                      
6.- ΑΟ ΣΥΜΗ                              
7 -ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ                                                                                                                                                            
8 -ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΑΕ                                                                                            
9 -ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ
10 -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΕΜΠΩΝΑΣ –                                                      
11.-ΙΠΠΟΤΕΣ
12.- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
13.-ΑΣ ΤΗΛΟΣ
14.-ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ
15- ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
16-ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 
Στην  Α  Κατηγορία   μετά   την  βαθμολογική   κατάταξη   των  ομάδων  ανέρχονται   τα  σωματεία  που  θα  καταλάβουν την 1η και 2η θέση  του  βαθμολογικού  πίνακα.
Η   3η  ομάδα του βαθμολογικού πινάκα θ  αγωνιστεί   σε  απλό   αγώνα  κατάταξης    με τον 2η  ομάδα  του 2ου ομίλου νήσων σε    ουδέτερο  γήπεδο   και  ο   νικητής   θα    ανέλθει   στην  Α  κατηγορία   και  έτσι  θα  έχουμε  στο  σύνολο   τέσσερις  ομάδες  που θ  ανέλθουν   στην Α  κατηγορία.
Ο  αγώνας   κατάταξης  διέπεται  από   τις  σχετικές   διατάξεις   του   άρθρου  20  παρ.9  του ΚΑΠ.  
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Μετά   την  βαθμολογική    κατάταξη   των  ομάδων  τα σωματεία που  θα  καταλάβουν   τις  θέσεις  16η 15η  14η, 13η τέσσερα (4)  υποβιβάζονται   στην  Γ  κατηγορία.     
Β- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος  ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012
1-ΠΑΟ ΚΩ
2-ΔΟΞΑ ΚΑΔΡΑΜΑΙΝΑ
3-ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ
4-ΑΟ ΒΑΘΥ
5-ΑΕ ΛΕΡΟΥ
6-ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ
7-ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
8-ΔΟΞΑ ΛΕΡΟΥ
9-ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
10-ΑΟ  ΛΕΙΨΩΝ 
11-ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ
Στην  Α κατηγορία μετά την βαθμολογική κατάταξη ανέρχεται η πρώτη (1η ) ομάδα του βαθμολογικού πινάκα.
Η   2η  ομάδα του βαθμολογικού πινάκα θ  αγωνιστεί   σε  απλό   αγώνα  κατάταξης    με τον 3η  ομάδα  του 1ου  ομίλου Ρόδου  σε    ουδέτερο  γήπεδο   και  ο   νικητής   θα    ανέλθει   στην  Α  κατηγορία   και  έτσι  θα  έχουμε  στο  σύνολο   τέσσερις 
ομάδες  που θ  ανέλθουν   στην Α  κατηγορία.
Ο  αγώνας   κατάταξης  διέπεται  από   τις  σχετικές   διατάξεις   του   άρθρου  20  παρ.9  του ΚΑΠ.   
Με μείον βαθμούς θα ξεκινήσουν τα εξής σωματεία
ΔΟΞΑΣ ΚΑΡΔΑΝΑΙΝΑ-2
ΔΟΞΑ ΛΕΡΟΥ-6
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ-2
Καλυμνιακός -6

Γ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΟΔΟΥ
Σωματεία  που  έχουν  δικαίωμα   συμμετοχής  για   την   ποδ/κή  περίοδο   2011-2012.
1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
2.-ΕΥΚΛΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ
3.-ΑΓ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
4.-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
5.- ΡΟΔΙΑΚΟΣ
6.-ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ
7.-ΔΩΡΙΕΑΣ
8.-ΗΛΙΟΣ  ΙΑΛΥΣΟΥ
9.-ΝΗΡΕΥΣ
10.- ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ
11.-ΘΥΕΛΛΑ  ΠΥΛΩΝΑΣ
12.-ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ
13.ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ
14.-ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ
15.-ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜ,
16.- .ΙΑΛΥΣΟΣ 97
17.-ΖΕΥΣ
18-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ
19-ΟΦ ΙΣΤΡΙΟΥ
20- ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ

————————————————————————————————————–
Το πρωτάθλημα   της  Γ  κατηγορίας  θα  διεξαχθεί   σε ένα η   και περισσότερους ομίλους .    ανάλογα με τις συμμέτοχες.                                                                                                                     ο τρόπος   του  διαχωρισμού των  ομίλων θα  γίνει   αμέσως  μετά   το  πέρας   των  δηλώσεων   συμμετοχής   με δημόσια κλήρωση που θα γίνει στα γραφέα Ε.Π.Σ.Δ.  και  επικύρωση από το   Δ.Σ. και  θα  ανακοινωθεί   στα  σωματεία   πριν   την  κλήρωση   του   πρωταθλήματος .η  απόφαση  αυτή  θα  αποτελέσει  συμπληρωματική     διάταξη    της   προκήρυξης.
στην Β κατηγορία   θα ανέλθουν δυο (2) ομάδες  απευθείας, σε περίπτωση που έχουμε δυο (2) ομίλους ένας από κάθε όμιλο
περίπτωση  1η εάν ο νικητής που θα προκύψει  από τον αγώνα κατάταξης  της Β κατηγορίας είναι η ομάδα από 1ο όμιλο Ρόδου  και ανέρχεται Α κατηγορία .
τότε ανέρχεται και 3η ομάδα από την Γ κατηγορία στην Β κατηγορία .
νοείτε δε εάν έχουμε μονό αριθμό ομάδας για άνοδο και έχουμε δυο (2) ομίλους τότε θα έχουμε αγώνα κατάταξης των δυο (2) ομάδων με βάση του βαθμολογικού πινάκα   ο αγώνας κατάταξης διέπεται από το άρθρο 20 παρ.9 του ΚΑΠ.  
περίπτωση 2η εάν από τις τέσσερις (4)  ομάδες που υποβιβάζονται από την Α κατηγορία στην Β κατηγορία  είναι ομάδα οι ομάδες ανάλογα τον αριθμό  από το βόρειο συγκρότημα νήσων  τότε τις κενές θέσεις του 1ου ομίλου  Β κατηγορίας  Ρόδου τις καταλαμβάνουν ομάδες της Γ κατηγορίας Ρόδου  με βάση τον βαθμολογικού πινάκα
Με μείον βαθμούς θα ξεκινήσουν οι εξής  σωματεία
ΖΕΥΣ  -6
ΙΑΛΥΣΟΣ 97 -2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -2
ΗΛΙΟΣ  ΙΑΛΥΣΟΥ-2
ΑΘΛΑΙΜΕΝΗΣ  -2
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ-2
ΔΗΜΗΤΡΑ -2
ΔΩΡΙΕΑΣ-2
ΡΟΔΙΑΚΟΣ -2
ΑΓ ΙΣΙΔΩΡΟΣ-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ -2
ΑΡΘΡΟ  23    ΚΥΠΕΛΛΟ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ   2011-2012
ΑΡΘΡΟ  25
ΑΡΘΡΟ  23    ΚΥΠΕΛΛΟ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ   2011-2012
Στο  Κύπελλο   αγώνα   συμμετέχουν   υποχρεωτικά  οι  ομάδες   που  αγωνίζονται   στη   Δ  ΕΘΝΙΚΗ  κατηγορία   και    στο   πρωτάθλημα   της  Α  Τοπικής κατηγορίας.
Προαιρετικά  συμμετέχουν   οι  ομάδες    της Β κατηγορίας  και   Γ  Τοπικής  Κατηγορίας  καθώς  και   οι  ερασιτεχνικές  ομάδες   των  ΠΑΕ   του   Νομού  μας  (ΔΙΑΓΟΡΑ  και  ΡΟΔΟΥ).
Σύμφωνα   με   το   άρθρο   43  του  ΚΑΠ.,  οι  ομάδες   μπορούν   να  δηλώσουν   γήπεδο   για   το  Κύπελλο   διαφορετικό   από  αυτό   που   δήλωσαν   για   τους    αγώνες   πρωταθλήματος.
Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή –και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα –εφ’ όσον μέχρι την υποβολή της δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων .
Οι  αγώνες   θα  διεξάγονται  με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού και  σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Όλοι οι αγώνες ορίζονται μετά από δημοσιά κλήρωση .ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος .
Το  Κύπελλο    θα  διεξαχθεί  σύμφωνα   με   τη   παρ.2  του   άρθρου  42  του  ΚΑΠ   σε  δύο  Ομίλους. 
Α.-Τον  Όμιλο   Ρόδου που  θα  περιλαμβάνει   τις  ομάδες   της  Νήσου  Ρόδου ,τον  ΑΣ  ΤΗΛΟΥ ,τον  ΑΟ   ΣΥΜΗΣ,  την  ΧΑΛΚΗ  ,τον  ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ  ΚΑΡΠ. ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ και  τις   ερασιτεχνικές   ομάδες  ΡΟΔΟΥ  και   ΔΙΑΓΟΡΑ  εφ  όσον  δηλώσουν.
Β.-Τον  Όμιλο  ΝΗΣΩΝ  που  θα  αποτελείται από τον Όμιλο Βορείου  Συγκροτήματος   νήσων.  Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμέτοχη όλες οι ομάδες του βορείου συγκροτήματος νήσων δηλαδή ο Ξάνθος-η ΑΕ Λερού –η Δόξα Λέρου- ο ΑΟ Βαθύ –Καλυμνιακός– λειψοί   τότε θα δημιουργηθεί και υπ΄ όμιλος νήσων η απόφαση αυτή θα αποτελέσει συμπληρωματική προκήρυξη.  Οι  /6/  ομάδες     του Ομίλου   της  ΡΟΔΟΥ  που  θα  προκύψουν  μετά  από   τις   σχετικές  φάσεις , και  οι  νικητές    των  δύο  τελευταίων  ζευγαριών   του  Βορείου  συγκροτήματος   νήσων ,θα αποτελέσουν μαζί   με   τις   έξι   ομάδες   της   ΡΟΔΟΥ  τις   Οκτώ /8/  ομάδες  
Το γήπεδο του τελικού θα οριστεί με απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ & KYΠEΛΛΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)2011 -2012
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αφού έλαβε υπόψη :
α)  Το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Δ
β)  Τις διατάξεις του Κ.Α.Π
γ)   τον  πειθαρχικό κώδικα
δ)   τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
ε)  Τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ
————————————————————————————————————–
Η δήλωση συμμετοχής υποδομών (νέων παίδων κυπέλου) μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/Σεπτεβρίου/2011.
πρωτάθλημα  ΝΕΩΝ  ΥΠΟΔΩΜΩΝ
Το πρωτάθλημα ΝΕΩΝ θα διεξαχθεί σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους για τις ομάδες Ρόδου ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και σε ένα όμιλο νήσων μετά το πέρας των δηλώσεων και θα αποτελέσει συμπληρωματική διάταξη της προκήρυξης.

Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα αυτό θα είναι γεννημένοι από 1/1/1995 και μεταγενέστερα . 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο Σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ΚΑΠ.
απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών στους αγώνες πρωταθλήματος ερασιτεχνικών υποδομών ΕΠΣΔ. περ 2011-2012 σε ποδοσφαιριστή η σε ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε Π.Α.Ε. των τμημάτων υποδομής και των ΤΑΠ  και έχουν  έστω και μια συμμετοχή σε αγώνα σε πρωτάθλημα υποδομής των ΠΑΕ. (νέων) σε περίπτωση παράβασης του παρόντος                                                                                                                                                                                                                            πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα ,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Κύρωση.

απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή η ποδοσφαιριστών γεννηθείς το 1997 και μεταγενέστερα  στους αγώνες   πρωταθλημάτων νέων υποδομών  που  έχουν  έστω και μια συμμετοχή σε αγώνα  πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομής των παίδων σε περίπτωση παράβασης του παρόντος                                                                                                                                                                                                                            πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα ,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Κύρωση.
Στην κατηγορία των Νέων όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, .
Οι αγώνες θα είναι ογδόντα  ( 80 ) λεπτών διαρκείας ( 40’ ανά ημίχρονο ).
Η γηπεδούχος ομάδα έχει την υποχρέωση  να εξασφαλίζει την παρουσία ιατρού στον αγώνα σε περίπτωση μη παρουσίας γιατρού στο γηπεδούχο σωματείο θα επιβάλλεται με απόφαση της πειθαρχικής χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250)ευρώ .
Τα μελή του Δ.Σ. του γηπεδούχου σωματείου φέρουν την ευθύνη που ο νόμος ορίζει ,σε περίπτωση που ο αγώνας γίνει χωρίς γιατρό η αποχωρήσει ο γιατρός κατά την διάρκεια του αγώνα..
Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί εκ των οποίων οι πέντε έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή.
Στους αγώνες του πρωταθλήματος Νέων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2)  κοινοτικών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή στον αγώνα. Όμοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών  και η συμμετοχή στον αγώνα. Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα δύνανται να συμμετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδοσφαιριστές ,εφόσον η αγωνιζόμενη ομάδα δεν διαθέτει για τη συμπλήρωση του Φ.Α. τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών . Αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.
Η παράβαση των απαγορεύσεων της παραπάνω παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή. Άρθρο 23 παρ 1.ε) παρ 11.
Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική τουs ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία τηs Ε.Π.Σ.Δ.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών στους αγώνες πρωταθλήματος ερασιτεχνικών υποδομών ΕΠΣΔ. περ 2011-2012 σε ποδοσφαιριστή η σε ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε Π.Α.Ε. των τμημάτων υποδομής και των ΤΑΠ  και έχουν  έστω και μια συμμετοχή σε αγώνα σε πρωτάθλημα υποδομής των ΠΑΕ. (νέων) σε περίπτωση παράβασης του παρόντος
πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα ,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Κύρωση.
Η- ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομών (νέων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στα πρωτάθλημα και κύπελλο  ανδρών  δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα και κύπελλο  υποδομών (νέων κτλ) .                                                                                                ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΕΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2012                                                                                        Στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΕΩΝ (ΥΠΟΔΩΜΩΝ) συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/1995 και μεταγενέστερα.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο Σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ΚΑΠ.
απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή η ποδοσφαιριστών γεννηθείς το 1997 και μεταγενέστερα  στους αγώνες   κυπέλλου  νέων υποδομών  που  έχουν  έστω και μια συμμετοχή σε αγώνα  πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομής των παίδων σε περίπτωση παράβασης του παρόντος                                                                                                                                                                                                                            πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα ,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Κύρωση.
Στην κατηγορία των Νέων κυπέλλου όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, .
Οι αγώνες θα είναι ογδόντα  ( 80 ) λεπτών διαρκείας ( 40’ ανά ημίχρονο ).
απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών στους αγώνες κυπέλλου ερασιτεχνικών υποδομών ΕΠΣΔ. περ 2011-2012 σε ποδοσφαιριστή η σε ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε Π.Α.Ε. των τμημάτων υποδομής και των ΤΑΠ  και έχουν  έστω και μια συμμετοχή σε αγώνα σε πρωτάθλημα υποδομής των ΠΑΕ. (νέων) σε περίπτωση παράβασης του παρόντος                                                                                                                                                                                                                            πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα ,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Κύρωση.
Η- ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομών (νέων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στα πρωτάθλημα και κύπελλο  ανδρών  δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα και κύπελλο  υποδομών (νέων κτλ) .
Η γηπεδούχος ομάδα έχει την υποχρέωση  να εξασφαλίζει την παρουσία ιατρού στον αγώνα σε περίπτωση μη παρουσίας γιατρού στο γηπεδούχο σωματείο θα επιβάλλεται με απόφαση της πειθαρχικής χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250)ευρώ .
Τα μελή του Δ.Σ. του γηπεδούχου σωματείου φέρουν την ευθύνη που ο νόμος ορίζει ,σε περίπτωση που ο αγώνας γίνει χωρίς γιατρό η αποχωρήσει ο γιατρός κατά την διάρκεια του αγώνα..
Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές,  έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί οι οποίοι και οι επτά έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή.
Στους αγώνες του κυπέλλου νέων (υποδομών)είναι υποχρεωτική η συμμέτοχη στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθόλα τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών πουν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες .Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι  (2) κοινοτικών  ποδοσφαιριστών και η συμμέτοχη στον αγώνα .όμοια επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα μέχρι δυο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμέτοχη στον αγώνα .τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα .δύναται συμμετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδοσφαιριστές ,εφόσον η αγωνιζόμενη ομάδα δεν διαθέτει για την συμπλήρωση του Α.Φ. τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών .αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές .
Η παράβαση των απαγορεύσεων της παραπάνω παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμέτοχη και σε περίπτωση ένσταση η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή .άρθρο 23 παρ.1.ε παρ.11.
Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική τουs ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία τηs Ε.Π.Σ.Δ.
Η-επιτροπη διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του  ΚΥΠΕΛΛΟΥ να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος .
Μετά το πέρας των δηλώσεων και ανάλογα των αριθμό των ομάδων και εφόσον είναι ικανοποιητικός   τότε θα διεξαχθεί το κύπελλο υποδομών το σύστημα που θα διεξαχθεί  θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των δηλώσεων και θα αποτελέσει συμπληρωματική διάταξη της προκήρυξης.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2012
ΑΡΘΡΟ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ
Στο πρωτάθλημα Παίδων συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/1997 και μεταγενέστερα.
Η δήλωση συμμετοχής ΠΑΙΔΩΝ  μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/Σεμπτεβρίου /2011.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο Σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ΚΑΠ.
απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή η ποδοσφαιριστών γεννηθείς το 1997 και μεταγενέστερα  στους αγώνες   παιδικών πρωταθλημάτων που  έχουν  έστω και μια συμμετοχή σε αγώνα  πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομής των  (νέων) σε περίπτωση παράβασης του παρόντος                                                                                                                                                                                                                            πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα ,λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. Κύρωση.
Η- ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομών (νέων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στα πρωτάθλημα και κύπελλο  ανδρών  δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα και κύπελλο  υποδομών (νέων κτλ) .
στην κατηγορία των Παίδων όσοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, προσωρινά μέχρι να εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί και με δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. η  πιστοποιητικό  γέννησης με φωτογραφεία  επικυρωμένη .  
Οι Αλλοδαποί ποδοσφαιριστές μέχρι να εκδοθεί το δελτίο αθλητικής ιδιότητας τους μπορούν να αγωνίζονται με διαβατήριο ή με πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο και φωτογραφεία .
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η διάρκεια του κάθε αγώνα του πρωταθλήματος Παίδων θα είναι 35΄ λεπτά (δυο ημίχρονα των 35΄ λεπτών έκαστο)
Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί οι οποίοι και οι επτά έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή.
Επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι (3) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα. Οι ομογενείς και οι κοινοτικοί αγωνίζονται ελεύθερα.
Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική τουs ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία τηs Ε.Π.Σ.Δ.
Η γηπεδούχος ομάδα έχει την υποχρέωση  να εξασφαλίζει την παρουσία ιατρού στον αγώνα σε περίπτωση μη παρουσίας γιατρού στο γηπεδούχο σωματείο θα επιβάλλεται με απόφαση της πειθαρχικής χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250)ευρώ.
Τα μελή του Δ.Σ. του γηπεδούχου σωματείου φέρουν την ευθύνη που ο νόμος ορίζει ,σε περίπτωση που ο αγώνας γίνει χωρίς γιατρό η αποχωρήσει ο γιατρός κατά την διάρκεια του αγώνα..
Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική τουs  ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία τηs Ε.Π.Σ.Δ.
Η-επιτροπη διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος
Μετά το πέρας των δηλώσεων και ανάλογα των αριθμό των ομάδων και εφόσον είναι ικανοποιητικός   τότε θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα παίδων .

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
Ότι δεν προβλέπεται από τις προκηρύξεις θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.
Για   την  Επιτροπή   Πρωτ/τος                                          τα μέλη
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΚΟΚΚΙΝΟΣ Σ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ν
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΨΥΛΛΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΜΕΙΜΑΡΗΣ                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ    ΚΩΤΙΚΩΣΤΑΣ