Εκλογές στις 23 Μαρτίου κάνει ο Άρης

0

Εκλογές για τις 23 Μαρτίου προκήρυξε ο Άρης Αρχαγγέλου. Αναλυτικά, η ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος αναφέρει τα ακόλουθα:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Γ.Φ.Σ ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
σε εφαρμογή του άρθρου 22ο του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της
23 /02/2021,
Σ υ γ κ α λ ε ί
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την ΚΥΡΙΑΚΗ / 07 / 03 / 2021, στην αίθουσα συγκεντρώσεων ΓΗΠΕΔΟΥ και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
 Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2020.
 Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2020.
 Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2020.
 Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
 Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
 ΕΚΛΟΓΕΣ και Ψηφοφορία για ανάδειξη νέου Δ/Σ .
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 / 03 / 2021, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00 μ.μ.
Συμμετοχή θα έχουν τα Ταμειακώς εντάξει μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για τα έτη 2019-2020-2021, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 100,00 Ευρώ”.