Εκλογές κάνει το Σάββατο ο ΑΣΚ Αρχάγγελος

0

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού και υλοποιώντας την απόφαση της συνεδρίασης της 31ης Μαρτίου 2021, το Δ. Σ. του Αρχάγγελος Α.Σ.Κ. καλεί τα μέλη του σε Εκλογική Γενική Συνέλευση το Σάββατο, 17.4.2021 στις 16:00 στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ της Λειβάδας, με τα παρακάτω θέματα.
1. Ανάγνωση και έγκριση διοικητικού απολογισμού
2. Ανάγνωση και έγκριση οικονομικού απολογισμού
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ. Σ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο, στις 17:00.
Λόγω της πανδημίας, θα τηρηθούν με αυστηρότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας.
Η διαδικασία θα εξελιχθεί παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.