Εκλογές διενεργεί ο σύλλογος «Άθλος»

0
athlos logo

Το Δ.Σ. του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΛΟΣ προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση το ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 18:00 στα γραφεία του συλλόγου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 98 Παραδείσι, για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών και ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου έχουν τα μελή, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός(1) έτους από την εγγραφή τους. Επίσης οι αιτήσεις των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών πρέπει να υποβληθούν στο Δ.Σ. 3(τρείς) ημέρες πριν την Γ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 19 του Καταστατικού.
Η Παρουσία των μελών είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί βάση του Καταστατικού το επόμενο Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00.