Διάρρηξη στην ΕΠΣΔ!

0

“Ποντικοί” μπήκαν το βράδυ στα γραφεία της ΕΠΣΔ, όπως και σε ορισμένες αποθήκες σωματείων. Αυτή τη στιγμή γίνεται διαδικασία καταγραφής των απολεσθέντων αντικειμένων και υλικών.