Διαγόρας: Έκτακτο δ.σ.

0
diagoras_trikala3
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Γυμναστικός Σύλλογος ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η  Ιουλίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Πλατεία ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑ 1 85100 Ρόδος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
-Εκλογή νέου ΔΣ
-Λήψη αποφάσεως για εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για ενέργειες του σχετικά με την εμπλοκή της ομάδας και ποδοσφαιριστών της από την Εισαγγελία Αθηνών.
-Έγκριση ή μη ενεργειών του ΔΣ προς άπαντες τις αρχές σχετικά με τη διαφύλαξη των συμφερόντων της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συγκλίσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.