Δελτίο τύπου 30-5-11

0

30-05-2011
ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ
Για την ποδ/κη περίοδο 2011-2012 για τις κατηγορίες Α1 και Α2 θα χρησιμοποιούνται 1 ποδ/στής που έχει γεννηθεί το 1995 και 1 του 1993, ενώ για την ποδ/κή περίοδο 2012-2013 2 ποδ/στές του 1996 και 1 του 1994