Δελτίο τύπου 03.02.11

0

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ Η ΩΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΝΕΩΝ
1.-ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ -ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/2/ ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00
2.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ -ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/2/ ΩΡΑ 11.30