Άγονος ο διαγωνισμός καυσίμων

0

Αγονος κηρύχθηκε ο επαναλητπικός διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός της Περιφέρειας Νοτιου Αιγαιου. για την προμήθεια καυσίμων για τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας ,  αφού δεν υποβλήθηκε καμμία προσφορά , σύμφωνα με ανακοίνωση  της Π.Ν.Α. .